Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за лютий місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
876.
Ковалець І.В. Технології моделювання метеорологічних процесів із засвоєнням даних вимірювань для систем підтримки прийняття рішень [Автореферат] : автореф. дис. ...д-ра техн. наук : 05.13.06 / Ковалець І.В. ; НАН України ; Ін-т проблем математичних машин і систем. – Київ, 2011
877.
Лебедь О.М. Технологічні методи керування структурою епітаксійних шарів і монокристалів GAAS [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.06 / Лебедь О.М. ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2011
878.
Склабінський В.І. Технологічні основи нафто- та газопереробки [Книга] : [навчальний посібник] / В.І. Склабінський, О.О. Ляпощенко, А.Є. Артюхов ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сум. держ. ун-т, 2011. – 186, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 176-178. – ISBN 978-966-657-346-2
879.
Куліков А.Ю. Тонкошарова хроматографія: теоретичні основи та практичне використання [Книга] : навчально-методичний посібник / А.Ю. Куліков ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2011. – 259, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 250-253. – ISBN 978-966-623-761-6
880.
Чайка Я.М. Трансдисциплінарність як умова розв"язання складних комплексних проблем (філософсько-методолігісний аспект) [Дисертація] : дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.02 / Чайка Я.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011
881.
Іванюха Т.В. Трансформація жанрів античної літератури у творчості неокласиків [Книга] : монографія / Тетяна Іванюха ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : ЗНУ, 2009. – 186, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 166-186. – ISBN 978-966-599-291-2
882.
Стремядин В.В. Три слоя времени или Парадокс Эббингауза [Книга] / Валентин Стремядин. – Киев : Новий друк, 2010. – 279, [1] с. : фотоил. – ISBN 978-966-8527-83-8
883.
Труди Київської Духовної Академії [Журнал]. – Київ, 1860-
884.
Труды федерального государственного бюджетного учреждения "Гидрометеорологический научно-исследовательский центр Российской Федерации" [Журнал]. – Москва. – ISSN 0371-7089
885.
Мезенцев К.В. Туризм і рекреація в Харківській області: просторовий аналіз та соціальні пріоритети [Книга] : [монографія] / Мезенцев К.В., Нємець Л.М., Скриль І.А. – Харків : [НВФ "Екограф"], 2012. – 179, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 149-157. – ISBN 978-966-7655-59-4
886.
Дубініна О.В. У межах чи поза межами? [Книга] = Outside or inside? : творчість Вільяма Стайрона в контексті художніх пошуків новітньої доби / Олена Дубініна. – Київ : Наукова думка, 2011. – 360 с. : іл., фото. – Проект "Наукова книга" (молоді вчені). – Бібліогр.: с. 337-352. – ISBN 978-966-00-1114-4
887.
У пошуках власного голосу: усна історія як теорія, метод та джерело [Книга] = In search of voice: oral history as theory, method, and source : збірник наукових статей / [Л. Авелін та ін.] ; за ред. Г. Грінченко, Н. Ханенко-Фрізен ; Укр. асоц. усної історії ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ПП "Торгсін плюс", 2010. – 245, [3] с. : табл. – Парал. тит. арк. англ. - Авт. зазнач. на с. 242-243. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-03-0173-4
888.
Герман З.П. Українська етнографія у творчості Д.І. Яворницького [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Герман З.П. ; КНУТШ. – Київ, 2011
889.
Українська історіософія (ХІХ-ХХ століття) [Книга] : антологія : у 2 ч. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сум. держ. ун-т, Каф. філософії ; [упоряд. В.О. Артюх]. – Суми : Сум. держ. ун-т. – ISBN 978-966-657-380-6
890.
Українська історіософія (ХІХ-ХХ століття) [Книга] : антологія : у 2 ч. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сум. держ. ун-т, Каф. філософії ; [упоряд. В.О. Артюх]. – Суми : Сум. держ. ун-т. – ISBN 978-966-657-381-3
891.
Українська культура [Журнал] : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
892.
Чистякова А.Б. Українська мова для іноземців [Книга] : підручник для іноземних студентів ВНЗ / А.Б. Чистякова, Л.І. Селіверстова, Т.М. Лагута ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : Індустрія, 2008. – 384 с. : іл., табл. – ISBN 978-966-2160-15-4
893.
Український антарктичний журнал [Журнал] = Ukrainian Antarctic journal : наукове видання. – Київ, 1997-. – ISSN 1727-7485
894.
Український антарктичний журнал [Журнал] = Ukrainian Antarctic journal : наукове видання. – Київ, 1997-. – ISSN 1727-7485
895.
Український антарктичний журнал [Журнал] = Ukrainian Antarctic journal : наукове видання. – Київ, 1997-. – ISSN 1727-7485
896.
Український антарктичний журнал [Журнал] = Ukrainian Antarctic journal : наукове видання: спецвипуск. – Київ, 1997-. – ISSN 1727-7485
897.
Український антарктичний журнал [Журнал] = Ukrainian Antarctic journal : наукове видання / Державне науково-виробниче підприємництво "Національний антарктичний науковий центр". – Київ, 1997-. – ISSN 1727-7485
898.
Український ботанічний журнал [Журнал] = Ukrainian botanical journal=Украинский ботанический журнал / НАН України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 1921-. – ISSN 0372-4123
899.
Український ботанічний журнал [Журнал] = Ukrainian botanical journal=Украинский ботанический журнал / НАН України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 1921-. – ISSN 0372-4123
900.
Український тиждень [Журнал] / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,