Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за лютий місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
876.
Склабінський В.І. Технологічні основи нафто- та газопереробки [Книга] : [навчальний посібник] / В.І. Склабінський, О.О. Ляпощенко, А.Є. Артюхов ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сум. держ. ун-т, 2011. – 186, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 176-178. – ISBN 978-966-657-346-2
877.
Куліков А.Ю. Тонкошарова хроматографія: теоретичні основи та практичне використання [Книга] : навчально-методичний посібник / А.Ю. Куліков ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2011. – 259, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 250-253. – ISBN 978-966-623-761-6
878.
Чайка Я.М. Трансдисциплінарність як умова розв"язання складних комплексних проблем (філософсько-методолігісний аспект) [Дисертація] : дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.02 / Чайка Я.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011
879.
Іванюха Т.В. Трансформація жанрів античної літератури у творчості неокласиків [Книга] : монографія / Тетяна Іванюха ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : ЗНУ, 2009. – 186, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 166-186. – ISBN 978-966-599-291-2
880.
Стремядин В.В. Три слоя времени или Парадокс Эббингауза [Книга] / Валентин Стремядин. – Киев : Новий друк, 2010. – 279, [1] с. : фотоил. – ISBN 978-966-8527-83-8
881.
Труди Київської Духовної Академії [Журнал]. – Київ, 1860-
882.
Труды федерального государственного бюджетного учреждения "Гидрометеорологический научно-исследовательский центр Российской Федерации" [Журнал]. – Москва. – ISSN 0371-7089
883.
Мезенцев К.В. Туризм і рекреація в Харківській області: просторовий аналіз та соціальні пріоритети [Книга] : [монографія] / Мезенцев К.В., Нємець Л.М., Скриль І.А. – Харків : [НВФ "Екограф"], 2012. – 179, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 149-157. – ISBN 978-966-7655-59-4
884.
Дубініна О.В. У межах чи поза межами? [Книга] = Outside or inside? : творчість Вільяма Стайрона в контексті художніх пошуків новітньої доби / Олена Дубініна. – Київ : Наукова думка, 2011. – 360 с. : іл., фото. – Проект "Наукова книга" (молоді вчені). – Бібліогр.: с. 337-352. – ISBN 978-966-00-1114-4
885.
У пошуках власного голосу: усна історія як теорія, метод та джерело [Книга] = In search of voice: oral history as theory, method, and source : збірник наукових статей / [Л. Авелін та ін.] ; за ред. Г. Грінченко, Н. Ханенко-Фрізен ; Укр. асоц. усної історії ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ПП "Торгсін плюс", 2010. – 245, [3] с. : табл. – Парал. тит. арк. англ. - Авт. зазнач. на с. 242-243. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-03-0173-4
886.
Герман З.П. Українська етнографія у творчості Д.І. Яворницького [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Герман З.П. ; КНУТШ. – Київ, 2011
887.
Українська історіософія (ХІХ-ХХ століття) [Книга] : антологія : у 2 ч. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сум. держ. ун-т, Каф. філософії ; [упоряд. В.О. Артюх]. – Суми : Сум. держ. ун-т. – ISBN 978-966-657-380-6
888.
Українська історіософія (ХІХ-ХХ століття) [Книга] : антологія : у 2 ч. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сум. держ. ун-т, Каф. філософії ; [упоряд. В.О. Артюх]. – Суми : Сум. держ. ун-т. – ISBN 978-966-657-381-3
889.
Українська культура [Журнал] : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
890.
Українська література в загальноосвітній школі [Журнал] : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
891.
Чистякова А.Б. Українська мова для іноземців [Книга] : підручник для іноземних студентів ВНЗ / А.Б. Чистякова, Л.І. Селіверстова, Т.М. Лагута ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : Індустрія, 2008. – 384 с. : іл., табл. – ISBN 978-966-2160-15-4
892.
Українська мова і література в школі [Журнал] : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 1997-
893.
Українська мова й література в сучасній школі [Журнал] : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
894.
Український антарктичний журнал [Журнал] = Ukrainian Antarctic journal : наукове видання. – Київ, 1997-. – ISSN 1727-7485
895.
Український антарктичний журнал [Журнал] = Ukrainian Antarctic journal : наукове видання. – Київ, 1997-. – ISSN 1727-7485
896.
Український антарктичний журнал [Журнал] = Ukrainian Antarctic journal : наукове видання. – Київ, 1997-. – ISSN 1727-7485
897.
Український антарктичний журнал [Журнал] = Ukrainian Antarctic journal : наукове видання: спецвипуск. – Київ, 1997-. – ISSN 1727-7485
898.
Український антарктичний журнал [Журнал] = Ukrainian Antarctic journal : наукове видання / Державне науково-виробниче підприємництво "Національний антарктичний науковий центр". – Київ, 1997-. – ISSN 1727-7485
899.
Український ботанічний журнал [Журнал] = Ukrainian botanical journal=Украинский ботанический журнал / НАН України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 1921-. – ISSN 0372-4123
900.
Український ботанічний журнал [Журнал] = Ukrainian botanical journal=Украинский ботанический журнал / НАН України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 1921-. – ISSN 0372-4123
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex