Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за лютий місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
901.
Український антарктичний журнал [Журнал] = Ukrainian Antarctic journal : наукове видання: спецвипуск. – Київ, 1997-. – ISSN 1727-7485
902.
Український антарктичний журнал [Журнал] = Ukrainian Antarctic journal : наукове видання / Державне науково-виробниче підприємництво "Національний антарктичний науковий центр". – Київ, 1997-. – ISSN 1727-7485
903.
Український ботанічний журнал [Журнал] = Ukrainian botanical journal=Украинский ботанический журнал / НАН України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 1921-. – ISSN 0372-4123
904.
Український ботанічний журнал [Журнал] = Ukrainian botanical journal=Украинский ботанический журнал / НАН України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 1921-. – ISSN 0372-4123
905.
Український тиждень [Журнал] / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
906.
Український тиждень [Журнал] / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
907.
Український тиждень [Журнал] / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
908.
Український тиждень [Журнал] / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
909.
Українські думи [Книга] / [упоряд. О.К. Артеменко]. – Київ : Техніка, 2011. – 160 с. : іл. – ISBN 978-966-575-202-8
910.
Украс [Журнал] : українсько-сербський збірник: Історія. Культура. Мистецтво: науково-популярне видання. – Київ : Темпора
911.
Галаган Р.М. Ультразвукова система статистичної діагностики технічного стану порцелянових ізоляторів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Галаган Р.М. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехнічний ін-т". – Київ, 2011
912.
Унапредуванье на економските односи помегу Република Македониjа и Република Турциjа [Книга] = Makedonya-Turkiye ekonomik iliskilerinin gelistirilmesi : конференциjа / Макед. акад. на науките и уметностите ; [уред. В. Камбовски]. – Скопjе : Макед. акад. на науките и уметностите, 2009. – 216 с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. тур. – Бібліогр.: с. 114-120. – ISBN 978-608-203-034-0
913.
Лапина М.С. Университет в моей жизни [Книга] / М.С. Лапина ; Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина, Центр краеведения. – Харьков : ХНУ имени В.Н. Каразина, 2010. – 313, [1] с., [5] л. фотоил. – Библиогр.: с. 299-310 и в подстроч. примес. – ISBN 978-966-623-715-9
914.
Управление высшим учебным заведением [Книга] : учебник для высших учеб. заведений / под общ. ред. С.Д. Резника, В.М. Филиппова. – 2-е изд., перераб. – Москва : ИНФРА-М, 2011. – 767, [1] с. : илл., табл. + CD-R. – Библиогр.: с. 759-761. – (Серия "Менеджмент в высшей школе"). – ISBN 978-5-16-003722-6
915.
Горбуненко Я.І. Управління інвестиційними ризиками на фондовому ринку України [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Горбуненко Ярослава Іванівна ; КНУТШ. – Київ, 2011
916.
Емельянов В.М. Уравнения математической физики [Книга] : практикум по решению задач : учебное пособие для студ. высших учеб. заведений / В.М. Емельянов, Е.А. Рыбакина. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2008. – 224 с. : илл. – Библиогр.: с. 213. – (Серия "Учебники для вузов. Специальная литература"). – ISBN 978-5-8114-0863-4
917.
Головинська Ю.Ю. Участь периферичних глутаматних рецепторів NMDA - підтипу в регуляції шлункової секреції у щурів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Головинська Ю.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2011
918.
Феодосій Стеблій [Книга] = Feodosij Steblij : (1994-2009) : біобібліографічний покажчик / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Наук. б-ка ; [уклад. О. Галевич ; авт. передм. Б. Якимович ; редкол.: В. Кмень (голова) та ін.]. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2010. – 225, [3] с., [13] арк. фотогр. – Парал. тит. арк. англ. – (Українська біобібліографія. Нова серія ; чис. 28)
919.
Философские науки [Журнал] : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва : Гуманитарий, 1958-. – ISSN 0235-1188
920.
Философские науки [Журнал] : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва : Гуманитарий, 1958-. – ISSN 0235-1188
921.
Четыркин Е.М. Финансовая математика [Книга] : учебник / Е.М. Четыркин ; Акад. народного хозяйства при Правительстве РФ. – 9-е изд. – Москва : Дело, 2010. – 400 с. : илл., табл. – Библиогр. в конце главы. – ISBN 978-5-7749-0570-6
922.
Хрипченко Н.С. Финитарные кольца инцидентности [Дисертація] : дисс. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.06 / Хрипченко Н.С. ; Харьковский нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков, 2011
923.
Чернова М.Є. Фізика [Книга] : навчальний посібник : [у 2 ч.] / М.Є. Чернова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ. – ISBN 978-966-694-140-7
924.
Манілов А.І. Фізико-хімічні властивості гетероструктур Pd / пористий Si при взаємодії з воднем [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук. : 01.04.10 / Манілов А.І. ; КНУТШ. – Київ, 2011
925.
Богдановська Н.В. Фізична реабілітація різних нозологічних груп [Книга] : навчальний посібник для студентів факультету фізичного виховання спеціальності "Фізична реабілітація" / Н.В. Богдановська ; М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2002. – 136, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 134-136
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,