Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за червень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
826.
"Світовий досвід захисту конкуренції" [Брошура] : збірник наукових праць студентів магістратури / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Ф-т екон. наук, Каф. екон. теорії ; наук. керівник Борисенко З.М. – Київ
827.
"Світовий досвід захисту конкуренції" [Брошура] : збірник наукових праць студентів магістратури / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Ф-т екон. наук, Каф. екон. теорії ; наук. керівник Борисенко З.М. – Київ : [Видавничо-поліграфічний центр НаУКМА]
828.
Світові війни мовою плаката [Книга] : книга-каталог виставки / Український ін-т нац. пам"яті ; Меморіальний комплекс "Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років" ; [редкол. : Верстюк В.Ф., Іванків О.Л., Легасова Л.В. та ін. ; упоряд.: Васильєва І.П., Гамарник Н.А., Пронкіна Л.Є. та ін.]. – Київ : Архетип, 2009. – 208 с. : іл. – ISBN 978-9661683-00-5
829.
Світогляд [Журнал] : науково-популярний журнал / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ : Логос, 2006-. – ISSN 1819-7329
830.
Світогляд [Журнал] : науково-популярний журнал / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ : Логос, 2006-. – ISSN 1819-7329
831.
Світоглядно-теоретичний вимір сучасної української політики [Книга] / Михальченко М.І. [та ін.] ; НАНУ ; Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2010. – 358 с. – Бібліогр.: с. 327-356. – ISBN 978-966-02-5706-1
832.
Свободная мысль [Журнал] : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
833.
Прокофьева Е.А. Своеобразие мифопоэтики русской исторической драматургии XIX века [Книга] : А.С. Пушкин, А.К. Толстой, А.H. Островский : (монография) / Е.А. Прокофьева ; М-во образования и науки Украины, Днепропетр. нац. ун-т, Ф-т укр. и зарубеж. филологии и искусствоведения. – Днепропетровск : Пороги, 2007. – 229, [3] с. – Библиогр.: с. 219-229. – ISBN 978-966-525-829-2
834.
Холмогоров В. Секреты работы в Windows [Книга] : [для начинающих и опытных пользователей] / Валентин Холмогоров. – Харьков ; Белгород : Клуб семейн. досуга, 2009. – 349, [3] с. : ил., табл. – ISBN 978-966-14-0395-5
835.
Миронюк Д.І. Симон Петлюра як редактор журналу "Украинская жизнь" (1912-1917 рр.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.04 / Миронюк Д.І. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2011
836.
Корольова Я.Ю. Синтез однорідних клітинних мереж із вбудованими засобами тестового діагностування, що реконфігуруються [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Корольова Я.Ю. ; Нац. техн. ун-т "Харківський політехнічний ін-т". – Харків, 2011
837.
Наумова Д.Д. Синтез та властивості заміщенної Bi-вмісної надпровідної кераміки [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Наумова Д.Д. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011
838.
Наумова Д.Д. Синтез та властивості заміщеної Bi-вмісної надпровідної кераміки [Дисертація] : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Наумова Д.Д. ; КНУТШ. – Київ, 2011
839.
Вовк О.Й. Систематизація литовсько-руського права другої половини XV - початку XVI століть [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Вовк О.Й. ; КНУТШ. – Київ, 2011
840.
Вовк О.Й. Систематизація литовсько-руського права другої половини XV - початку XVI століть [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Вовк О.Й. ; КНУТШ. – Київ, 2011
841.
Соболєв О.В. Системи багатомірного робастного керування процесами вирощування великогабаритних галоїдних монокристалів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.03 / Соболєв О.В. ; Нац. технічний ун-т "Харківський політехнічний ін-т". – Харків, 2011
842.
Неліпа Д.В. Системний аналіз в політології [Книга] : навчальний посібник / Д.В. Неліпа ; КНУТШ, Філос. ф-т., Каф. політології. – Київ, 2009. – 143, [1] с. – Бібліогр.: с.138-143, в кінці тем. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-97034-2-2
843.
Слов"янські обрії [Журнал] : збірник наукових праць / НАН України; Укр. комітет славістів; Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ : НБУВ. – ISBN 978-966-02-5639-2
844.
Терлак З.М. Словник мови поетичної збірки Івана Франка "Зів"яле листя" [Книга] = Glossary of Ivan Franko"s collection of poetry "Faded leaves" / Зеновій Терлак ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Каф. укр. мови, Ін-т франкознавства. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. – 393, [1] с. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. у підрядк. приміт. – ISBN 978-966-613-782-4
845.
Словник тропів і стилістичних фігур [Книга] / авт.-уклад. В.Ф. Святовець. – Київ : Академія, 2011. – 172, [2] с. – Бібліогр.: с. 170-172. – (Nota bene!). – ISBN 978-966-580-347-8
846.
Слово нашим детям [Журнал] : [интеллигентый журнал для подростков] : иллюстрированное приложение к журналу "Русское слово". – Прага : Ruska tradice
847.
Смена [Журнал] : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
848.
Современная библиотека [Журнал] : научно-практический журнал о библиотеках, чтении и книге / Информационный центр сотрудничества "ЛИТЕРА"; Издательский центр "Литера-Пресс". – Москва, 2008-. – ISSN 2072-3849
849.
Современная библиотека [Журнал] : научно-практический журнал о библиотеках, чтении и книге / Информационный центр сотрудничества "ЛИТЕРА"; Издательский центр "Литера-Пресс". – Москва, 2008-. – ISSN 2072-3849
850.
Современные ландшафты Крыма и сопредельных акваторий [Книга] = Modern landscapes of the Crimea and adjacent water areas / [Е.А. Позаченюк и др. ; науч. ред. Е.Д. Позаченюк] ; Респ. ком. АР Крым по охране окружающей природ. среды, Тавр. нац. ун-т им. В.И. Вернадского. – Симферополь : Бизнес-Информ, 2009. – 668, [4] с. : ил., табл. – Авт. указаны на с. 669-671. – Библиогр.: с. 648-668. – ISBN 978-966-648-224-5
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,