Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за червень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
776.
Подоляк Л.Г. Психологія вищої школи [Книга] : підручник для студентів вищих навчальних закладів / Л.Г. Подоляк, В.І. Юрченко. – Вид. 3-є, випр. і допов. – Київ : Каравела, 2011. – 359, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 358-359 та в кінці розд. – ISBN 966-8019-00-8
777.
Гупаловська В.А. Психологія реклами [Книга] : навчальний посібник / В.А. Гупаловська ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. – 383, [1] с., [4] арк. кольор. іл. : табл. – Бібліогр.: с. 356-358 та наприкінці тем. – ISBN 978-966-613-755-8
778.
Ходаківський Є.І. Психологія управління [Книга] : підручник [для студентів вищих навчальних закладів] / Є.І. Ходаківський, Ю.В. Богоявленська, Т.П. Грабар ; за ред. Є.І. Ходаківського. – 3-є вид., переробл. та допов. – Київ : Центр учб. л-ри, 2011. – 663, [1] с. : іл., портр. – Бібліогр.: с. 657-663. – ISBN 978-966-364-949-8
779.
Дідковська Л.І. Психосоматика [Книга] : основи психодіагностики та психотерапії : навчальний посібник / Л.І. Дідковська ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. – 263, [1] с. : іл., табл. – На обкл. назва: Основи психосоматики. – Бібліогр.: с. 260-263. – ISBN 978-966-613-679-7
780.
Фесенко Г.В. Птахи садів і парків Києва [Книга] / Геннадій Фесенко. – Кривий Ріг : Мінерал, 2010. – 235, [1] с. : фотогр. – Бібліогр.: c. 229. – ISBN 978-966-2311-29-7
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.
781.
Публичные люди [Журнал] : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
782.
Кутлахмедов Ю.О. Радіобіологія [Книга] : підручник для студентів вищих навч. закладів / Ю.О. Кутлахмедов, В.М. Войціцький, С.В. Хижняк ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 543 с. – Бібліогр.: с. 528-530. – ISBN 978-966-439-348-2
783.
Радуга [Журнал] : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
784.
Кошак О.М. Регіональне радіомовлення України: проблематика розвитку [Дисертація] : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Кошак О.М. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2010
785.
Кошак О.М. Регіональне радіомовлення України: проблематика розвитку (за матеріалами роботи радіоорганізацій східних областей України) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.01 / Кошак О.М. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2011
786.
Петрук Є.В. Регіональний розвиток житлово-комунального господарства України: суспільно-географічне дослідження [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Петрук Є.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
787.
Петрук Є.В. Регіональний розвиток житлово-комунального господарства України: суспільно-географічне досліждення [Дисертація] : дис. ... канд. геог. наук : 11.00.02 / Петрук Є.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
788.
Михайлов В.А. Редкоземельные руды мира [Книга] : геология, ресурсы, экономика : монография / В.А. Михайлов ; КНУТШ. – Киев : Київський університет, 2010. – 223 с. – Библиогр.: с. 209-221. – ISBN 978-966-439-359-8
789.
Ковтун Н.О. Рекламний радіодискурс: соціокомунікативний та лінгвальний аспекти [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.06 / Ковтун Н.О. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2010
790.
Карпенко Н.І. Рельєф морських берегів [Книга] = Coastc relief : навчальний посібник / Н.І. Карпенко ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2009. – 307, [1] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. та зміст англ. мовою. – Бібліогр.: с. 300-303. – ISBN 978-966-613-687-2
791.
Репертуар української книги, 1798-1916 [Книга] : матеріали до бібліографії. – Перевид. – Львів. – ISBN 5-7702-0785-Х
792.
Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В1. Ботаника (Высшие растения) [Журнал] : сводный том / ВИНИТИ РАН. – Москва, 1958-. – ISSN 0869-4044
793.
Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В1. Ботаника (Высшие растения) [Журнал] : сводный том / ВИНИТИ РАН. – Москва, 1958-. – ISSN 0869-4044
794.
Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений [Журнал] : сводный том / ВИНИТИ РАН. – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
795.
Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений [Журнал] : сводный том / ВИНИТИ РАН. – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
796.
Реформи у міграційній сфері [Книга] : українські потреби та польський досвід / [В.Чумак, П. Казьмєркєвіч, А. Стародуб, О. Сушко] ; Ін-т Євро-Атлант. співробітництва (Київ), Ін-т громад. справ (Варшава). – Київ : Ін-т Євро-Атлант. співробітництва, 2010. – 40, 40 c. : іл., табл. – Книга - "переверт".- Вид. в одній обкл. з кн. англ. мовою.- Паг. окрема.- Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-8875-69-4
797.
Назаренко Н.І. Рецепція творчості сестер Бронте в українській літературі [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Назаренко Н.І. ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2011
798.
Новицкий И.Б. Римское право [Книга] : учебник / И.Б. Новицкий. – Москва : Волтерс Клувер, 2009. – VIII с., 296 с. – ISBN 978-5-466-00440-3
799.
Римское частное право [Книга] : учебник / Краснокутский В.А. [и др.] ; под ред. И.Б.Новицкого, И.С. Перетерского. – Москва : Волтерс Клувер, 2010. – XII c., 596 с. – ISBN 978-5-466-00460-1
800.
Моклячук М.П. Робастні оцінки функціоналів від стохастичних процесів [Книга] : монографія / М.П. Моклячук ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 320 с. – Бібліогр.: с. 297-319. – ISBN 978-966-439-143-3
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,