Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за червень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
776.
Кошак О.М. Регіональне радіомовлення України: проблематика розвитку (за матеріалами роботи радіоорганізацій східних областей України) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.01 / Кошак О.М. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2011
777.
Петрук Є.В. Регіональний розвиток житлово-комунального господарства України: суспільно-географічне дослідження [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Петрук Є.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
778.
Петрук Є.В. Регіональний розвиток житлово-комунального господарства України: суспільно-географічне досліждення [Дисертація] : дис. ... канд. геог. наук : 11.00.02 / Петрук Є.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
779.
Михайлов В.А. Редкоземельные руды мира [Книга] : геология, ресурсы, экономика : монография / В.А. Михайлов ; КНУТШ. – Киев : Київський університет, 2010. – 223 с. – Библиогр.: с. 209-221. – ISBN 978-966-439-359-8
780.
Ковтун Н.О. Рекламний радіодискурс: соціокомунікативний та лінгвальний аспекти [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.06 / Ковтун Н.О. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2010
781.
Карпенко Н.І. Рельєф морських берегів [Книга] = Coastc relief : навчальний посібник / Н.І. Карпенко ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2009. – 307, [1] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. та зміст англ. мовою. – Бібліогр.: с. 300-303. – ISBN 978-966-613-687-2
782.
Репертуар української книги, 1798-1916 [Книга] : матеріали до бібліографії. – Перевид. – Львів. – ISBN 5-7702-0785-Х
783.
Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В1. Ботаника (Высшие растения) [Журнал] : сводный том / ВИНИТИ РАН. – Москва, 1958-. – ISSN 0869-4044
784.
Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В1. Ботаника (Высшие растения) [Журнал] : сводный том / ВИНИТИ РАН. – Москва, 1958-. – ISSN 0869-4044
785.
Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений [Журнал] : сводный том / ВИНИТИ РАН. – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
786.
Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений [Журнал] : сводный том / ВИНИТИ РАН. – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
787.
Реформи у міграційній сфері [Книга] : українські потреби та польський досвід / [В.Чумак, П. Казьмєркєвіч, А. Стародуб, О. Сушко] ; Ін-т Євро-Атлант. співробітництва (Київ), Ін-т громад. справ (Варшава). – Київ : Ін-т Євро-Атлант. співробітництва, 2010. – 40, 40 c. : іл., табл. – Книга - "переверт".- Вид. в одній обкл. з кн. англ. мовою.- Паг. окрема.- Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-8875-69-4
788.
Назаренко Н.І. Рецепція творчості сестер Бронте в українській літературі [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Назаренко Н.І. ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2011
789.
Новицкий И.Б. Римское право [Книга] : учебник / И.Б. Новицкий. – Москва : Волтерс Клувер, 2009. – VIII с., 296 с. – ISBN 978-5-466-00440-3
790.
Римское частное право [Книга] : учебник / Краснокутский В.А. [и др.] ; под ред. И.Б.Новицкого, И.С. Перетерского. – Москва : Волтерс Клувер, 2010. – XII c., 596 с. – ISBN 978-5-466-00460-1
791.
Моклячук М.П. Робастні оцінки функціоналів від стохастичних процесів [Книга] : монографія / М.П. Моклячук ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 320 с. – Бібліогр.: с. 297-319. – ISBN 978-966-439-143-3
792.
Родина [Журнал] : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
793.
Босик З. Родинна обрядовість [Книга] : трансформація та архетипові мотиви весільної обрядовості Середньої Наддніпрянщини : монографія / Зоя Босик ; М-во культури і туризму України, Нац. ун-т культури і мистецтв України, Укр. центр культур. дослідж. – Київ : НАКККіМ, 2010. – 343, [1] с. : фотогр. – Бібліогр.: c. 176-197 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-452-054-3
794.
Доді К.В. Розвиток міжнародно-правових норм, що стосуються збройних конфліктів неміжнародного характеру [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Доді К.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
795.
Швець В.Є. Розвиток обліково-аналітичних систем суб"єктів господарювання в Україні [Книга] = The development of analytical accounting systems of economic subjects in Ukraine : монографія / Володимир Швець ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. – 448 с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 414-446. – ISBN 978-966-613-775-6
796.
Розвиток промислового потенціалу України в процесі післякризового відновлення [Брошура] : аналітична доповідь / Собкевич О.В. [та ін.] ; [за ред. Я.А. Жаліла] ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2010. – 48 с. – ISBN 978-966-554-120-2
797.
Скрипнюк В.М. Розвиток системи державної влади в Україні [Книга] : конституційно-правові аспекти : монографія / Валентина Скрипнюк. – Київ : Логос, 2010. – 504 с. – Бібліогр.: с. 453-499 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-171-354-2
798.
Прокопов Д.Є. Розвиток теорії природного права у вітчизняній і російській правовій думці (середина XIX - початок XX століть) [Книга] : монографія / Денис Прокопов ; [наук. ред. О.В. Скрипнюк]. – Київ : Логос, 2011. – 544 с. – Бібліогр.: с. 503-541. – ISBN 978-966-171-358-0
799.
Розробка й атестація стандартних зразків-еталонів [Брошура] : методичні вказівки до виконання експериментальної частини магістерських дипломних проектів напряму 0515 "Видавничо-поліграфічна справа", спец. 8.051501 "Технологія друк. видань" та 8.051503 "Технологія розробки, виготовлення і оформлення паковань". – Навч. вид. – Львів : Українська академія друкарства, 2007. – 116 с., [4] с. іл.
800.
Поплавський О.А. Розробка методів і комп"ютерних засобів обробки динамічних зображень для підвищення ефективності прогнозування їх характеристик [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Поплавський О.А. ; Держ. економіко-технологічний ун-т транспорту. – Київ, 2011
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex