Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за червень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
801.
Родина [Журнал] : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
802.
Босик З. Родинна обрядовість [Книга] : трансформація та архетипові мотиви весільної обрядовості Середньої Наддніпрянщини : монографія / Зоя Босик ; М-во культури і туризму України, Нац. ун-т культури і мистецтв України, Укр. центр культур. дослідж. – Київ : НАКККіМ, 2010. – 343, [1] с. : фотогр. – Бібліогр.: c. 176-197 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-452-054-3
803.
Доді К.В. Розвиток міжнародно-правових норм, що стосуються збройних конфліктів неміжнародного характеру [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Доді К.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
804.
Швець В.Є. Розвиток обліково-аналітичних систем суб"єктів господарювання в Україні [Книга] = The development of analytical accounting systems of economic subjects in Ukraine : монографія / Володимир Швець ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. – 448 с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 414-446. – ISBN 978-966-613-775-6
805.
Розвиток промислового потенціалу України в процесі післякризового відновлення [Брошура] : аналітична доповідь / Собкевич О.В. [та ін.] ; [за ред. Я.А. Жаліла] ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2010. – 48 с. – ISBN 978-966-554-120-2
806.
Скрипнюк В.М. Розвиток системи державної влади в Україні [Книга] : конституційно-правові аспекти : монографія / Валентина Скрипнюк. – Київ : Логос, 2010. – 504 с. – Бібліогр.: с. 453-499 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-171-354-2
807.
Прокопов Д.Є. Розвиток теорії природного права у вітчизняній і російській правовій думці (середина XIX - початок XX століть) [Книга] : монографія / Денис Прокопов ; [наук. ред. О.В. Скрипнюк]. – Київ : Логос, 2011. – 544 с. – Бібліогр.: с. 503-541. – ISBN 978-966-171-358-0
808.
Розробка й атестація стандартних зразків-еталонів [Брошура] : методичні вказівки до виконання експериментальної частини магістерських дипломних проектів напряму 0515 "Видавничо-поліграфічна справа", спец. 8.051501 "Технологія друк. видань" та 8.051503 "Технологія розробки, виготовлення і оформлення паковань". – Навч. вид. – Львів : Українська академія друкарства, 2007. – 116 с., [4] с. іл.
809.
Поплавський О.А. Розробка методів і комп"ютерних засобів обробки динамічних зображень для підвищення ефективності прогнозування їх характеристик [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Поплавський О.А. ; Держ. економіко-технологічний ун-т транспорту. – Київ, 2011
810.
Примиська С.О. Розробка нових технологічних процесів очищення газу від оксидів азоту на синтетичних цеолітах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.01 / Примиська С.О. ; Нац. техн. ун-т України "Київський політ. ін-т". – Київ, 2011
811.
Копійка В.В. Розширення Європейського Cоюзу та Україна [Книга] : [монографія] / В.В. Копійка. – Київ : Логос, 2008. – 352 с. – Бібліогр.: с. 314-351. – ISBN 978-966-581-999-8
812.
Шалагінов Б. Романтичний словник [Книга] : до історії понять і термінів раннього німецького романтизму / Борис Шалагінов ; [Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад."]. – Київ : НаУКМА, 2010. – 136, [2] с. – Бібліогр.: с. 128-134. – ISBN 978-966-2411-2
813.
Бессонова В.П. Рослини квітників [Книга] : довідник / В.П. Бессонова. – Дніпропетровськ : Свідлер А.Л., 2010. – 176 с. : іл. – ISBN 978-966-8490-85-9
814.
Прокофьева Е.А. Русская историческая драма эпохи барокко, классицизма и сентиментализма [Книга] : учебное пособие / Е.А. Прокофьева ; Днепропетровский нац. ун-т им. О. Гончара, Факультет украинской и иностранной филологии и искусствоведения, Кафедра зарубежной литературы. – Днепропетровск : Свидлер А.Л., 2008. – 116 с. – Библиогр.: с.113-115. – ISBN 978-966-8490-69-9
815.
Русский Мир. ru [Журнал] : журнал о России и русской цивилизации. – Москва, 2007-
816.
Русский Мир. ru [Журнал] : журнал о России и русской цивилизации. – Москва, 2007-
817.
Русское слово [Журнал] : издание русской диаспоры в ЧР. – Praha : Ruska tradice. – ISSN 1214-1771
818.
Русское слово [Журнал] : издание русской диаспоры в ЧР. – Прага : Ruska tradice. – ISSN 1214-1771
819.
Русское слово [Журнал] : издание русской диаспоры в ЧР. – Praha : Ruska tradice. – ISSN 1214-1771
820.
Русское слово [Журнал] : издание русской диаспоры в ЧР. – Praha : Ruska tradice. – ISSN 1214-1771
821.
Русское слово [Журнал] : издание русской диаспоры в ЧР. – Praha : Ruska tradice. – ISSN 1214-1771
822.
Русское слово [Журнал] : издание русской диаспоры в ЧР. – Praha : Ruska tradice. – ISSN 1214-1771
823.
Русское слово [Журнал] : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Движение Владимира Мономаха "Русь". – Красный Луч, 1996-
824.
Русское слово [Журнал] : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Движение Владимира Мономаха "Русь". – Красный Луч, 1996-
825.
Эфдэ В. Русь [Книга] = Rus : документ. приключ. повесть / Валентин Эфдэ. – Gdansk : [s. n.], 2008. – 143 с. : ил., портр. – На тит. л.: Брянск ; Запорожье ; Киев ; Мемель ; Владимир ; Калининград ; Эльблонг, 1995
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,