Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за червень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
626.
Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського [Журнал]. – Київ : НБУВ, 1998-
627.
Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського [Журнал]. – Київ : НБУВ, 1998-
628.
Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського [Журнал]. – Київ : НБУВ, 1998-
629.
Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України [Журнал] : науково-інформаційне видання. – Київ, 1994-
630.
Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України [Журнал] : науково-інформаційне видання. – Київ, 1994-
631.
Научные и технические библиотеки [Журнал] : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 1961-. – ISSN 0130-9765
632.
Научные и технические библиотеки [Журнал] : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 1961-. – ISSN 0130-9765
633.
Национальная экономика [Книга] : учебник [для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 080100 "Экономика"] / [Нуреев Р.М. и др. ] ; под общ. ред. Р.М. Нуреева ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. агентство по образованию ГОУ ВПО "Рос. экон. акад. им. Г.В. Плеханова". – Москва : ИНФРА-М, 2010. – 653, [3] с. : ил., табл. + 1 CD-ROM. – Авт. указ. на с. 3. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-16-003714-1
634.
Національна економіка [Книга] : підручник для студ. вищ. навч. закл. / Круш П.В. та ін.; [ за ред. П.В. Круша ] ; Нац. технічний ун-т України "Київський політехн. ін-т". – 3-тє вид. – Київ : Каравела, 2011. – 448 с. + Додаток: с. 438-447. – Бібліогр.: с. 436-437. – ISBN 966-96076-7-6
635.
Козловець М.А. Національна ідентичність в Україні в умовах глобалізації [Книга] : монографія / М.А. Козловець, Н.М. Ковтун. – Київ : ПАРАПАН, 2010. – 348 с. – Бібліогр.: с. 322-347. – ISBN 978-966-8210-94-5
636.
Наш современник [Журнал] : журнал писателей России . Литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей"; Международный фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 1956-. – ISSN 0027-8238
637.
Наш соціальний календар [Книга] : збірка навчально-методичних матеріалів і наукових статей / КНУТШ, Ін-т журналістики, Каф. соціальних комунікацій ; [упор., ред. К.С. Шендеровський]. – Київ : ЕТНА-1, 2011. – 170 с. : табл.
638.
Невідкладна допомога у разі гострих патологічних та екстремальних станів [Книга] : навч.-метод. посібник / [Наливайко Н.В., Баклицька Л.О., Крижановська Н.Д., Яремко З.М.] ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. – 194, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 193-194. – ISBN 978-966-613-760-2
639.
Рябошлик В.В. Неоднорідна економіка: цілісний погляд на кризи (нові основи економічних знань) [Книга] = Heterogeneous economy: a holistic view of crises (New Principles of Economics) / Володимир Рябошлик. – Київ : Освіта України, 2010. – 160 с. – Бібліогр.: с. 156-159. – ISBN 978-966-188-154-8
640.
Неорганические материалы [Журнал] / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
641.
Нові видання України [Журнал] : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
642.
Нові видання України [Журнал] : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
643.
Нові видання України [Журнал] : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
644.
Нумізматика і фалеристика [Журнал] : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 1811-542X
645.
Максимович М.А. Об участии Московского университета в просвещении России [Книга] / М.А. Максимович ; [добір ілюстр. : В.А. Короткий, І.І. Тіщенко] ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко. – Факсим. изд. – [Київ] : ВПЦ "Київський університет", 2009. – 47 с. – Факсим. изд. статьи, опубл. в журнале "Русский зритель". М.: В Университетской типографии, 1830. – ISBN 978-966-439-169-3
646.
Сальнікова С.А. Обгрунтування вимірювання показників релігійності у кількісних соціологічних дослідженнях [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.02 / Сальнікова С.А. ; КНУТШ. – Київ, 2011
647.
Смірнов О.П. Обгрунтування параметрів електророзрядного способу декольматації свердловин [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.09 / Смірнов О.П. ; НАНУ ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2011
648.
Усатий В.Ю. Обгрунтування параметрів камер складної форми другої черги відпрацювання запасів систем розробки з твердіючим закладанням [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.02 / Усатий В.Ю. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. заклад "Нац. гірничий ун-т". – Дніпропетровськ, 2011
649.
Облік, аналіз та аудит завнішньоекономічної діяльності [Книга] : практикум : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Маслак О.О. [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Каравела, 2011. – 280 с. – ISBN 978-966-2229-21-9
650.
Маслак О.О. Облік, аналіз та аудит завнішньоекономічної діяльності [Книга] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О.О. Маслак, В.Й. Жежуха. – Київ : Каравела, 2011. – 400 с. – Бібліогр.: с. 303-315. – ISBN 978-966-2229-18-9
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex