Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за червень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
851.
Словник тропів і стилістичних фігур [Книга] / авт.-уклад. В.Ф. Святовець. – Київ : Академія, 2011. – 172, [2] с. – Бібліогр.: с. 170-172. – (Nota bene!). – ISBN 978-966-580-347-8
852.
Слово і час [Журнал] : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ : Фенікс, 1957-. – ISSN 0236-1477
853.
Слово нашим детям [Журнал] : [интеллигентый журнал для подростков] : иллюстрированное приложение к журналу "Русское слово". – Прага : Ruska tradice
854.
Смена [Журнал] : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
855.
Современная библиотека [Журнал] : научно-практический журнал о библиотеках, чтении и книге / Информационный центр сотрудничества "ЛИТЕРА"; Издательский центр "Литера-Пресс". – Москва, 2008-. – ISSN 2072-3849
856.
Современная библиотека [Журнал] : научно-практический журнал о библиотеках, чтении и книге / Информационный центр сотрудничества "ЛИТЕРА"; Издательский центр "Литера-Пресс". – Москва, 2008-. – ISSN 2072-3849
857.
Современные ландшафты Крыма и сопредельных акваторий [Книга] = Modern landscapes of the Crimea and adjacent water areas / [Е.А. Позаченюк и др. ; науч. ред. Е.Д. Позаченюк] ; Респ. ком. АР Крым по охране окружающей природ. среды, Тавр. нац. ун-т им. В.И. Вернадского. – Симферополь : Бизнес-Информ, 2009. – 668, [4] с. : ил., табл. – Авт. указаны на с. 669-671. – Библиогр.: с. 648-668. – ISBN 978-966-648-224-5
858.
Нагорный В.П. Сооружение и эксплуатация подземных хранилищ углеводородов в отложениях каменной соли [Книга] / В.П. Нагорный, В.М. Глоба ; под общей ред. В.П. Нагорного ; НАНУ ; Ин-т геофизики им. С.И. Субботина. – Киев, 2010. – 178 с. : илл. – Библиогр.: с. 170-176. – ISBN 978-966-02-5584-5
859.
Карпачева Н. "Состояние соблюдения Украиной международных стандартов в области прав и свобод человека" [Книга] : выступление Уполномоченного по правам человека Нины Карпачевой на представлении в Верховной Раде Украины Специального доклада... 10 декабря 2008 года / [Н. Карпачева]. – Киев : Омбудсман України, 2009. – 66, [2] с. – ISBN 966-7855-00-07
860.
Карпачева Н.И. Состояние соблюдения и защиты прав граждан Украины за рубежом [Книга] : специальный доклад Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека / [Карпачева Н.И.], Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека. – Киев : Омбудсман Украины, 2006. – 207, [1] с. : ил., табл. – Авт. указан на обороте тит. л. – ISBN 966-7855-00-7
861.
Социологические исследования [Журнал] : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1974-. – ISSN 0132-1625
862.
Социологические исследования [Журнал] : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1974-. – ISSN 0132-1625
863.
Социология образования [Журнал] : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 1999-. – ISSN 1561-2465
864.
Соционика, ментология и психология личности [Журнал] : международный научный журнал / Международный институт соционики. – Киев, 1994-. – ISSN 1680-4325
865.
Галушка З.І. Соціалізація трансформаційної економіки: закономірності та суперечності [Дисертація] : дис. ... д-ра економічних наук : 08.00.01 / Галушка З.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010
866.
Шендеровський К.С. Соціальна освіта та соціальні комунікації [Книга] : тексти лекцій / Шендеровський К.С. ; КНУТШ, Ін-т журналістики, Каф. соціальних комунікацій. – Київ : ЕТНА-1, 2011. – 206 с. : табл. – Бібліогр.: с. 201-205
Наведено найбільш методологічно значущі, проблемні та важкі для засвоєння розділи з нової дисципліни "Освітня проблематика (проблематика соціальної освіти)", що є дисципліною за вибором студ. для напрямку підготовки 6.030301 "журналістика".
867.
Соціальний захист [Журнал] : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ, 1992-
868.
Горовий В. Соціальні інформаційні комунікації, їх наповнення і ресурс [Книга] / В. Горовий ; [наук. ред. Л.А. Дубровіна] ; НАНУ ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : [НВЦ Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського], 2010. – 360 с. – Бібліогр.: с. 343-344. – ISBN 978-966-02-5689-7
869.
Яцура В.В. Соціально-економічне прогнозування [Книга] : навчальний посібник / В.В. Яцура, О.С. Сенишин, М.О. Горинь ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. – 410, [1] с. : табл. – Бібліогр. наприкінці тем. – ISBN 978-966-613-750-3
870.
Ненько О.Є. Соціологічна концептуалізація гумористичного дискурсу як прояву політичної свідомості [Дисертація] : дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.01 / Ненько О.Є. ; КНУТШ. – Київ, 2011
871.
Кузьменко Т.М. Соціологія [Книга] : навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів / Т.М. Кузьменко ; МОНУ ; КНУТШ. – Київ : Центр учбової літератури, 2010. – 320с. – Бібліогр.: с. 274-281. – ISBN 978-611-01-0037-3
872.
Нагорный В.П. Спектры и их приложения к задачам взрывного дела [Книга] / В.П. Нагорный, И.И. Денисюк ; под общей ред. В.П. Нагорного ; НАНУ ; Ин-т геофизики им. С.И. Субботина. – Киев, 2010. – 186 с. – Библиогр.: с. 177-184. – ISBN 978-966-02-5675-0
873.
Яременко М. Спеціальні історичні дисципліни [Книга] : навч. посібник для студ. історичних спеціальностей / Максим Яременко ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ : Аграр Медіа Груп, 2010. – 198 с. : іл. + Додатки-іл. : с. 169-197. – Бібліогр.: с. 164-165. – ISBN 978-966-2424-57-7
874.
Чайковський А.Я. Спогади. Листи. Дослідження [Книга] = Memoirs. Letters. Studies / Андрій Чайковський ; М-во освіти і науки України [та ін.] ; [упоряд. і ред. Б. Якимович та О. Седляр]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка. – ISBN 978-966-613-576-9
875.
Справочник по онкологии [Книга] / Балицкая О.В. [и др.] ; под. ред. : С.А. Шалимова, Ю.А. Гриневича, Д.В. Мясоедова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Київ : Здоров"я, 2008. – 576 с. – ISBN 978-966-463-018-1
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,