Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
826.
Права людини. Громадянська освіта [Журнал] : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
827.
Шмигова О.М. Правове регулювання рекреаційного природокористування в Україні та інших державах [Автореферат] : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Шмигова О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010
828.
Москалик Н.Г. Правове регулювання строкових трудових відносин в Україні [Автореферат] : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Москалик Н.Г. ; НАН України ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – Київ, 2010
829.
Саблук С.А. Правове становище дитини в Україні (теоретико-правовий аспект) [Автореферат] : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Саблук С.А. ; КНУТШ. – Київ, 2009
830.
Чуприна Л.М. Правовий статус бюджетної установи як суб"єкта фінансових правовідносин [Автореферат] : автореф. дис. ...канд. юрид. наук : 12.00.07. / Чуприна Л.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010
831.
Гребенюк М.С. Правовий статус Конференції ООН з торгівлі і розвитку (юнктад) та її еволюція [Автореферат] : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Гребенюк М.С. ; КНУТШ. – Київ, 2010
832.
Сушик О.В. Правові засади забезпечення радіаційної безпеки за законодавством України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06. / Сушик О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
833.
Православлье у Црноj Гори [Книга]. – Цетинье : Светигора, 2006. – 160 с. : илустр. – ISBN 86-7660-031-7
834.
Дьомкіна О.В. Прагмалінгвістичні особливості мовлення суддів Верховного Суду США [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04. / Дьомкіна О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
835.
Практикум для самостійної роботи з навчальної дисципліни "Бухгалтерський облік" [Книга] : навчально-практичний посібник / Тютюнник П.С., Сотнікова О.О., Стародубова Г.М., Волошан І.Г. ; МОН України ; Харківський нац.економ. ун-тет. – Харків : ХНЕУ. – ISBN 978-966-676-358-0
836.
Практикум для самостійної роботи з навчальної дисципліни "Бухгалтерський облік" [Книга] : навчально-практичний посібник / МОНУ; Харківський нац.економ. ун-тет. – Харків : ХНЕУ. – ISBN 978-966-676-361-0
837.
Практична психологія та соціальна робота [Журнал] = Практическая психология и социальная работа= Applied psychology and social work : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 1997-
838.
Практична філософія [Журнал] : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 1999-
839.
Праця і закон [Журнал] / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2003-
840.
Музичук А.А. Прийняття оптимальних рішень на основі аналізу скінченних послідовностей в умовах невизначеності [Автореферат] : автореф. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.05.04 / Музичук А.А. ; КНУТШ. – Київ, 2009
841.
Рижков Г. Принцип правової держави в Основному Законі (Конституції) ФРН і судова практика Федерального Конституційного суду ФРН [Книга] / Геннадій Рижков. – Київ : Книги для бізнесу, 2008. – 112 с. – ISBN 978-966-8865-96-1
842.
Природа и Человек. 21 век [Журнал] : научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения / ООО "ПиЧ" 21 век. – Москва, 1981-. – ISSN 0868-488Х
843.
Краснова М.В. Проблеми компенсації шкоди за екологічним законодавством України [Автореферат] : автореф. ... д-ра юрид. наук : 12.00.06 / Краснова М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
844.
Проблеми теорії та практики інспекційної діяльності публічної адміністрації в Україні [Книга] / Центр політико-правових реформ ; [ авт.-упоряд. О.А. Банчук ]. – Київ : Конус-Ю, 2009. – 272 с. – ISBN 978-966-2250-05-3
845.
Поповченко О.І. Проведення кримінально-процесуальних дій з участю осіб, які виконують нотаріальні функції [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. / Поповченко О.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010
846.
Провісники свободи, державності і демократії [Книга] : документи і матеріали : до 20-ї річниці створення Народного Руху України / НАН України, Ін-т іст. України ; Держ. ком. архівів України ; Центр. держ. громад. об"єднань України ; [ ред. кол.: В. Смолій, Г. Боряк, В. Брюховецький та ін. ; упоряд.: В. Лозицький, О. Бажан, С. Власенко, А. Кентій ]. – Київ : Ін-т іст. України НАН України, 2009. – 454 с. : 24 іл. – ISBN 978-966-02-5338-4
847.
Запорожець Л.А. Продовольчий ринок столичного суспільно-географічного району та основні напрямки удосконалення його територіальної організації [Автореферат] : автореф. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Запорожець Л.А. ; КНУТШ. – Київ, 2010
848.
Проекти в галузі інфраструктури: партнерство дежавного та приватного секторів [Книга] : підручник для студ. вищ. навч. закл. / Захарченко П.В., Сосновський А.О., Гавриш О.М., Ушацький С.А. ; МОН України ; Київський нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ : СПД Павленко, 2010. – 256 с. – ISBN 978-966-2370-01-0
849.
Мільчевич С.І. Промисловий дизайн Закарпаття 40-х років 19 - 30-х років 20 століття: культурологічний аспект [Автореферат] : автореф. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Мільчевич С.І. ; МОНУ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2010
850.
Підгрушний Г.П. Промисловість і регіональний розвиток України [Книга] : монографія / Г.П. Підгрушний ; НАН України ; Ін-т географії. – Київ, 2009. – 300 с. – ISBN 978-966-8527-72-2
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,