Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
826.
Рижков Г. Принцип правової держави в Основному Законі (Конституції) ФРН і судова практика Федерального Конституційного суду ФРН [Книга] / Геннадій Рижков. – Київ : Книги для бізнесу, 2008. – 112 с. – ISBN 978-966-8865-96-1
827.
Природа и Человек. 21 век [Журнал] : научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения / ООО "ПиЧ" 21 век. – Москва, 1981-. – ISSN 0868-488Х
828.
Краснова М.В. Проблеми компенсації шкоди за екологічним законодавством України [Автореферат] : автореф. ... д-ра юрид. наук : 12.00.06 / Краснова М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
829.
Проблеми теорії та практики інспекційної діяльності публічної адміністрації в Україні [Книга] / Центр політико-правових реформ ; [ авт.-упоряд. О.А. Банчук ]. – Київ : Конус-Ю, 2009. – 272 с. – ISBN 978-966-2250-05-3
830.
Поповченко О.І. Проведення кримінально-процесуальних дій з участю осіб, які виконують нотаріальні функції [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. / Поповченко О.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010
831.
Провісники свободи, державності і демократії [Книга] : документи і матеріали : до 20-ї річниці створення Народного Руху України / НАН України, Ін-т іст. України ; Держ. ком. архівів України ; Центр. держ. громад. об"єднань України ; [ ред. кол.: В. Смолій, Г. Боряк, В. Брюховецький та ін. ; упоряд.: В. Лозицький, О. Бажан, С. Власенко, А. Кентій ]. – Київ : Ін-т іст. України НАН України, 2009. – 454 с. : 24 іл. – ISBN 978-966-02-5338-4
832.
Запорожець Л.А. Продовольчий ринок столичного суспільно-географічного району та основні напрямки удосконалення його територіальної організації [Автореферат] : автореф. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Запорожець Л.А. ; КНУТШ. – Київ, 2010
833.
Проекти в галузі інфраструктури: партнерство дежавного та приватного секторів [Книга] : підручник для студ. вищ. навч. закл. / Захарченко П.В., Сосновський А.О., Гавриш О.М., Ушацький С.А. ; МОН України ; Київський нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ : СПД Павленко, 2010. – 256 с. – ISBN 978-966-2370-01-0
834.
Мільчевич С.І. Промисловий дизайн Закарпаття 40-х років 19 - 30-х років 20 століття: культурологічний аспект [Автореферат] : автореф. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Мільчевич С.І. ; МОНУ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2010
835.
Підгрушний Г.П. Промисловість і регіональний розвиток України [Книга] : монографія / Г.П. Підгрушний ; НАН України ; Ін-т географії. – Київ, 2009. – 300 с. – ISBN 978-966-8527-72-2
836.
Вірченко П.А. Просторова організація системи освіти регіону (на прикладі Харківської області) [Автореферат] : автореф. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Вірченко П. А. ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2010
837.
Поручинська Т.Ф. Просторова синхронізація електричної активності кори головного мозку в осіб із різним рівнем сили і функціональної рухливості нервових процесів [Автореферат] : автореф. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Поручинська Т.Ф. ; КНУТШ. – Київ, 2009
838.
Професійна державна служба: що зроблено і що далі? [Книга] : публічна доповідь про основні результати діяльності у 2009 році / Гол. упр. держ. України ; [ під заг. ред. Т.Мотренка ; упоряд. та відп. ред. А. Вишневський ]. – Київ : [ Б.в.], 2010. – 40 с.
839.
Важинський В.М. Процес доказування при розслідуванні фіктивного підприємництва та пов"язаних з ним злочинців в Україні [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Важинський В.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009
840.
Озерський І.В. Психологічне забезпечення роботи з кадрами в органах прокуратури України [Книга] : монографія / Озерський І.В. – Полтава : Полтавський літератор, 2009. – 760 с. – ISBN 978-966-192-068-1
841.
Островська О.І. Психологічний діагноз в клініці параноїдної шизофренії [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.04. / островська О.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010
842.
Ануфрієва О.В. Психологічні особливості впливу засобів масової інформації на структуру ціннісних орієнтацій студенської молоді [Автореферат] : автореф. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Ануфрієва О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
843.
Федотова Т.В. Психологічні чинники творення особистістю креативного художнього продукту [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01. / Федотова Т.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
844.
Публичные люди [Журнал] : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
845.
Публичные люди [Журнал] : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
846.
Путівник для учасника адміністративного процесу [Книга] / Проект USAID "Україна: верховенство права" ; Центр політико-правових реформ ; [ авт.-упоряд.: Р.О. Куйбіда, Т.В. Руда]. – Київ : [Б.в.], 2010. – 104 с. – (Знайомство з судом)
847.
Путівник для учасника кримінального процесу [Книга] / Проект USAID "Україна: верховенство права" ; Центр політико-правових реформ ; [відп. ред. Р.О. Куйбіда ; авт.-упоряд. О.А. Банчук, П.М. Залізняк, А.О. Шаїпов]. – Київ : [Б.в.], 2010. – 80 с. – (Знайомство з судом)
848.
Гаврилів О. Р.В.С. [Книга] : сценарій /за А. Гайдарем/ / Орест Гаврилів. – Львів : Тарас Сорока, 2010. – 176 с. – ISBN 978-966-8460-74-6
849.
Радуга [Журнал] : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
850.
Мельник Л.В. Регіональний продовольчий ринок Хмельницької області [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02. / Мельник Л.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex