Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
801.
Польові та деформаційні ефекти у складних сегнетоактивних сполуках [Книга] / І.В.Стасюк, Р.Р Левицький., А.П. Моїна, О.Г. Сливка, О.В. Величко. – Ужгород : Гражда, 2009. – 392 с. – ISBN 978-966-8924-61-3
802.
Єршов В.О. Польська мемуаристична література Правобережної України доби романтизму [Книга] : монографія / В.О. Єршов. – Житомир : Полісся, 2010. – 454 с. – ISBN 978-966-655-500-0
803.
Гордєєв А.Ю. Портолани: теорія і методика історико-картографічного дослідження [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.12. / Гордєєв А.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2010
804.
Пономарьова І.Г. Порушення імунної системи та мікробіоценозу кишечнику у дітей, хворих на ентероколіт, та їх корекція пробіотиками [Автореферат] : автореф. ... канд. біол. наук : 03.00.09 / Пономарьова І.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2009
805.
Бобонич Є.Ф. Порушення порядку зайняття господарською діяльністю та діяльністю з надання фінансових послуг: кримінально-правова характеристика (ст.202 кримінального кодексу України) [Автореферат] : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Бобонич Є.Ф. ; КНУТШ. – Київ, 2009
806.
Порядок денний нового міністра [Книга] / Вишневський А. [та ін.] ; Гол. упр. держ. служби України ; Центр адапт. держ. служби до стандартів ЄС ; Школа вищ. корпусу держ. служби ; [ за заг. ред. Т. Мотренка ]. – Київ : Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, 2010. – 176 с. + CD. – ISBN 978-966-8918-25-4
807.
Сидоренко С.А. Постнекласичні перспективи комплексності дослідження екологічних практик [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.09. / Сидоренко С.А. ; КНУТШ. – Київ, 2010
808.
Корольова Д.С. Похідні протромбіну та їх роль у функціонуванні коагуляційної ланки системи гемостазу [Автореферат] : автореф. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Корольова Д.С. ; КНУТШ. – Київ, 2009
809.
Паньків В.В. Поширення електромагнітних хвиль у запрошеній магнітоактивній плазмі з феромагнітними гранулами [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02. / Паньків В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
810.
Права людини (ХПГ- інформ) [Журнал] : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
811.
Права людини. Громадянська освіта [Журнал] : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
812.
Шмигова О.М. Правове регулювання рекреаційного природокористування в Україні та інших державах [Автореферат] : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Шмигова О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010
813.
Москалик Н.Г. Правове регулювання строкових трудових відносин в Україні [Автореферат] : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Москалик Н.Г. ; НАН України ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – Київ, 2010
814.
Саблук С.А. Правове становище дитини в Україні (теоретико-правовий аспект) [Автореферат] : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Саблук С.А. ; КНУТШ. – Київ, 2009
815.
Чуприна Л.М. Правовий статус бюджетної установи як суб"єкта фінансових правовідносин [Автореферат] : автореф. дис. ...канд. юрид. наук : 12.00.07. / Чуприна Л.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010
816.
Гребенюк М.С. Правовий статус Конференції ООН з торгівлі і розвитку (юнктад) та її еволюція [Автореферат] : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Гребенюк М.С. ; КНУТШ. – Київ, 2010
817.
Сушик О.В. Правові засади забезпечення радіаційної безпеки за законодавством України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06. / Сушик О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
818.
Православлье у Црноj Гори [Книга]. – Цетинье : Светигора, 2006. – 160 с. : илустр. – ISBN 86-7660-031-7
819.
Дьомкіна О.В. Прагмалінгвістичні особливості мовлення суддів Верховного Суду США [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04. / Дьомкіна О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
820.
Практикум для самостійної роботи з навчальної дисципліни "Бухгалтерський облік" [Книга] : навчально-практичний посібник / Тютюнник П.С., Сотнікова О.О., Стародубова Г.М., Волошан І.Г. ; МОН України ; Харківський нац.економ. ун-тет. – Харків : ХНЕУ. – ISBN 978-966-676-358-0
821.
Практикум для самостійної роботи з навчальної дисципліни "Бухгалтерський облік" [Книга] : навчально-практичний посібник / МОНУ; Харківський нац.економ. ун-тет. – Харків : ХНЕУ. – ISBN 978-966-676-361-0
822.
Практична психологія та соціальна робота [Журнал] = Практическая психология и социальная работа= Applied psychology and social work : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 1997-
823.
Практична філософія [Журнал] : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 1999-
824.
Праця і закон [Журнал] / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2003-
825.
Музичук А.А. Прийняття оптимальних рішень на основі аналізу скінченних послідовностей в умовах невизначеності [Автореферат] : автореф. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.05.04 / Музичук А.А. ; КНУТШ. – Київ, 2009
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex