Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за березень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
826.
Огонёк [Журнал] : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
827.
Огонёк [Журнал] : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
828.
Шур Я.И. Одна минута [Книга] / Я.И. Шур. – Москва, 1944. – 158с.
829.
Лебедев О.Л. Окисление аммиака и алифатических аинов перволь-фраматом [Автореферат] : Автореф... канд. хим.наук: / Лебедев О. Л.; МВССО РСФСР, Гор. ГУ. – Горький, 1961
830.
Буряк С.Б. ООН і проблеми сучасності [Книга] / С.Б. Буряк. – Київ, 1985. – 49с.
831.
Хильтль Г. Опасные пути [Книга] : исторический роман из эпохи короля Людовика 14 / Георг Хильтль. – Харьков : БИВМ, 1994. – 648 с. – (Интимная жизнь монархов). – ISBN 5-7707-5693-4
832.
Оперативно-розшукова діяльність [Книга] : навчальний посібник / Моісеєв Є.М. [ та ін. ] ; за заг. ред. О.М. Джужи ; МОНУ, Київський національний ун-т внутрішніх справ. – Київ : Правова єдність, 2009. – 310с. – ISBN 978-966-2183-50-4
833.
Терлюк І. Оповідання [Книга] / Іван Терлюк. – Новий Сад : І. Терлюк, 2007. – 95 с. – ISBN 978-86-910281-0-7
834.
Рубінштейн Л.В. Оповідання солдата. [Книга] / Л.В. Рубінштейн. – К, 1939. – 80с.
835.
Трегер В.Е. Оптическое определение породообразующих минералов [Книга] / В.Е. Трегер. – Москва : Недра, 1968. – 198с.
836.
Организация и методика проведения занятий с неселением по защите оружия массового поражения [Книга]. – Москва, 1976. – 173с.
837.
Петряєва З.Ф. Організація і методика економічного аналізу [Книга] : навч. посібник / Петряєва З.Ф., Хмеленко Г.Г. ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ. – ISBN 978-966-676-246-0
838.
Безкровний М.Ф. Організація інформаційно-консультаційної діяльності [Книга] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / М.Ф. Безкровний. – Київ : Каравела, 2008. – 456с. – ISBN 966-8019-87-3
839.
Андрущенко В.П. Організоване суспільство [Книга] : проблема організації та суспільної самоорганізації в період радикальних трансформацій в Україні на рубежі століть : досвід соціально-філософського аналізу / В.П. Андрущенко. – Київ : Атлант ЮЕмСі, 2006. – 498 с. – ISBN 966-8968-00-X
840.
Орфографический практикум по русскому языку [Книга]. – К, 1970. – 124с.
841.
Бархударов С.Г. Орфографический словарь русского языка [Книга] / ред. С.Г. Бархударов. – 14-е изд., стереотип. – Москва : Русский язык, 1976. – 480 с.
842.
Орфография и пунктуация [Книга]. – Ростов -на-Дону, 1971. – 199 с.
843.
Основи бізнесу [Книга] : навчальний посібник / Ларіна Я.С., Мочерний С.В., Фомішина В.М., Чеботар С.І. – Київ : Академія, 2009. – 384с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-283-9
844.
Швець Є В. Основи бухгалтерського обліку і судово-бухгалтеської експертизи [Книга] : підручник для студентів вищих навчальних закладів / В.Є. Швець. – Київ : Каравела, 2008. – 240с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-83-0
845.
Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави [Книга] : навчальний посібник / П.М. Рабінович ; МОНУ ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. – Вид. 10-е, доп. – Львів : Край, 2008. – 224 с. – ISBN 978-966-547-282-7
846.
Злобін Г.Г. Основи інформатики, комп"ютерної техніки і комп"ютерних технологій [Книга] : підручник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів / Г.Г. Злобін. – Київ : Каравела, 2007. – 240с. – ISBN 966-8019-72-5
847.
Основи міжнародних фінансів [Книга] : підручник для студ. вищ. навч. закл. / Рогач О.І. [ та ін. ] ; КНУТШ ; за ред. О.І. Рогача. – Київ : Київський університет, 2008. – 496 с. – ISBN 978-966-439-129-7
848.
Шпиталенко Г.А. Основи правознавства [Книга] : навч. посібник для студентів ВНЗ / Г.А. Шпиталенко, Р.Б. Шпиталенко. – 5-те вид. – Київ : Каравела, 2008. – 376 с. – Бібліогр.: с. 373-375. – (Українська книга). – ISBN 966-8019-21-0
849.
Основи теоретичної фізики [Книга] : навч. посіб. з спецкурсу "Основи теоретичної фізики" для студ. біол. ф-ту. – Київ : Інтертехнодрук, 2007. – 121 с.
850.
Теремко В.І. Основні засади видавничого бізнесу [Книга] : навчальний посібник / В.І. Теремко. – Київ : Академвидав, 2009. – 136с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-8226-76-2
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex