Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за березень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
826.
Джога Р.Т. Облік у бюджетних установах [Книга] : підручник / Р.Т. Джога, Л.М. Сінельник, М.В. Дунаєва ;МОНУ ; Київський нац. економ. університет ім. Вадима Гетьмана ; за ред. Р.Т. Джоги. – Київ : КНЕУ, 2006. – 480 с. – ISBN 966-574-892-0
827.
Цимбал Т.В. Образи соціального порядку в сучасних теоріях глобалізації [Дисертація] : дис. ... канд. соц. наук: 22.00.01 / Цимбал Т. В.; КНУТШ. – Київ, 2009
828.
Рубан Ю.Д. Образование и развитие научной школы П.Н. Кулешова - Н.Д. Потемкина - Ю.Д. Рубана [Книга] : монография / Ю.Д. Рубан. – Киев : Аграрная наука, 2009. – 540 с. – ISBN 978-966-540-277-0
829.
Огонёк [Журнал] : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
830.
Огонёк [Журнал] : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
831.
Шур Я.И. Одна минута [Книга] / Я.И. Шур. – Москва, 1944. – 158с.
832.
Лебедев О.Л. Окисление аммиака и алифатических аинов перволь-фраматом [Автореферат] : Автореф... канд. хим.наук: / Лебедев О. Л.; МВССО РСФСР, Гор. ГУ. – Горький, 1961
833.
Буряк С.Б. ООН і проблеми сучасності [Книга] / С.Б. Буряк. – Київ, 1985. – 49с.
834.
Хильтль Г. Опасные пути [Книга] : исторический роман из эпохи короля Людовика 14 / Георг Хильтль. – Харьков : БИВМ, 1994. – 648 с. – (Интимная жизнь монархов). – ISBN 5-7707-5693-4
835.
Оперативно-розшукова діяльність [Книга] : навчальний посібник / Моісеєв Є.М. [ та ін. ] ; за заг. ред. О.М. Джужи ; МОНУ, Київський національний ун-т внутрішніх справ. – Київ : Правова єдність, 2009. – 310с. – ISBN 978-966-2183-50-4
836.
Терлюк І. Оповідання [Книга] / Іван Терлюк. – Новий Сад : І. Терлюк, 2007. – 95 с. – ISBN 978-86-910281-0-7
837.
Рубінштейн Л.В. Оповідання солдата. [Книга] / Л.В. Рубінштейн. – К, 1939. – 80с.
838.
Трегер В.Е. Оптическое определение породообразующих минералов [Книга] / В.Е. Трегер. – Москва : Недра, 1968. – 198с.
839.
Организация и методика проведения занятий с неселением по защите оружия массового поражения [Книга]. – Москва, 1976. – 173с.
840.
Петряєва З.Ф. Організація і методика економічного аналізу [Книга] : навч. посібник / Петряєва З.Ф., Хмеленко Г.Г. ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ. – ISBN 978-966-676-246-0
841.
Безкровний М.Ф. Організація інформаційно-консультаційної діяльності [Книга] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / М.Ф. Безкровний. – Київ : Каравела, 2008. – 456с. – ISBN 966-8019-87-3
842.
Андрущенко В.П. Організоване суспільство [Книга] : проблема організації та суспільної самоорганізації в період радикальних трансформацій в Україні на рубежі століть : досвід соціально-філософського аналізу / В.П. Андрущенко. – Київ : Атлант ЮЕмСі, 2006. – 498 с. – ISBN 966-8968-00-X
843.
Орфографический практикум по русскому языку [Книга]. – К, 1970. – 124с.
844.
Бархударов С.Г. Орфографический словарь русского языка [Книга] / ред. С.Г. Бархударов. – 14-е изд., стереотип. – Москва : [б. и.], 1976. – 480 с.
845.
Орфография и пунктуация [Книга]. – Ростов -на-Дону, 1971. – 199 с.
846.
Основи бізнесу [Книга] : навчальний посібник / Ларіна Я.С., Мочерний С.В., Фомішина В.М., Чеботар С.І. – Київ : Академія, 2009. – 384с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-283-9
847.
Швець Є В. Основи бухгалтерського обліку і судово-бухгалтеської експертизи [Книга] : підручник для студентів вищих навчальних закладів / В.Є. Швець. – Київ : Каравела, 2008. – 240с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-83-0
848.
Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави [Книга] : навчальний посібник / П.М. Рабінович ; МОНУ ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. – Вид. 10-е, доп. – Львів : Край, 2008. – 224 с. – ISBN 978-966-547-282-7
849.
Злобін Г.Г. Основи інформатики, комп"ютерної техніки і комп"ютерних технологій [Книга] : підручник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів / Г.Г. Злобін. – Київ : Каравела, 2007. – 240с. – ISBN 966-8019-72-5
850.
Основи міжнародних фінансів [Книга] : підручник для студ. вищ. навч. закл. / Рогач О.І. [ та ін. ] ; КНУТШ ; за ред. О.І. Рогача. – Київ : Київський університет, 2008. – 496 с. – ISBN 978-966-439-129-7
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex