Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за березень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
751.
Мовознавство [Журнал] : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
752.
Галіцин В.К. Моделі і методи оцінки інвестиційних проектів [Книга] : монографія / В.К. Галіцин, О.П. Суслов, Ю.О. Кубрушко ; МОНУ ; Київський нац. економ. університет ім. Вадима Гетьмана. – Київ : КНЕУ, 2005. – 168 с. – ISBN 966-574-803-3
753.
Кубицький В.О. Моделювання дифракції світлових хвиль на анізотропних гратках рідких кристалів [Дисертація] : дис. ... канд. фіз-мат. наук :01.04.02 / Кубицький В.О.; КНУТШ. – Київ, 2009
754.
Жиртуєва Н.С. Модифікації містичного досвіду в релігійних традиціях світу [Книга] : монографія / Н.С. Жиртуєва ; Херсонський держ. морський інститут. – Херсон : ХДМІ, 2009. – 327 с. – ISBN 978-966-2245-01-1
755.
Рябинин Б.С. Молодежь на трудовом посту [Книга] / Б.С. Рябинин. – М., 1943. – 32с.
756.
Синицына В. Муза и генерал [Книга] / Варвара Синицына. – Москва : Вагриус, 2002. – 320с. – (Женский роман об армии). – ISBN 5-264-00770-5
757.
Музиката на почвата на Македониjа од Атанас Бадев до денес [Книга] : прилози за истражуваньето на историjата на културата на почвата на Македониjа. – Скопjе : МАНУ, 2004. – 281, [ 1 ] с. : ноти. – (Макропроект "Историjа на културата на Македониjа" ; кн. 12). – ISBN 9989-101-38-8
758.
Лубська М. Мусульманське право [Книга] : сутність, джерела, структура : монографія / Марія Лубська. – Київ : Академвидав, 2009. – 256с. – (Монограф). – ISBN 978-966-8226-78-6
759.
Юнгер Е. На Мармурових скелях [Книга] : роман / Ернст Юнгер ; з німецької переклав Є. Попович. – Київ : Книга Роду, 2008. – 112 с. – ISBN 978-966-2186-29-1
760.
Діяк І.В. Навіщо Україні чужі свята? [Книга] : історико-публіцистичне видання / І.В. Діяк. – Київ, 2009. – 68 с. – (Бібліотечка бандерівця)
761.
Сніжко В. Навчання в Красі [Книга] / Валерій Сніжжко. – Київ : Планета-Медіа, 2008. – 384 с. – ISBN 978-966-621-393-1
762.
Давиденко А.О. Навчання креативного читання та письма [Книга] : нариси з історії та статистики / А.О. Давиденко, І.І. Бекреньова. – Харків : Основа, 2009. – 128 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; Вип. 5 (77)). – ISBN 978-611-00-0115-1
763.
Вірченко Н. Нариси з методики викладання вищої математики [Книга] / Н. Вірченко. – Київ : Задруга, 2006. – 396 с. – ISBN 966-7944-89-1
764.
Венгренівська М.А. Нариси з теорії та практики редагування перекладних текстів і порівняльної стилістики (французська та українська мови) [Книга] : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / М.А. Венгренівська ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 560с. – ISBN 978-966-439-067-2
765.
Богданова Н. Настільний теніс [Брошура] : методичні вказівки / Н. Богданова, О. Розборська ; КНУТШ, Каф. фіз. виховання. – Київ : [ Б.в.], 2008. – 48 с.
766.
Наука в России [Журнал] : иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал / РАН. – Москва, 1981-. – ISSN 0869-7078
767.
Наука и жизнь [Журнал] : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
768.
Наука сьогодні [Журнал] : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
769.
Наука сьогодні [Журнал] : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
770.
Наука та інновації [Журнал] = Science and Innovation : український оглядовий журнал майбутнього. Науково-практичний журнал / НАН України. – Київ, 2005-. – ISSN 1815-2066
771.
Наука України у світовому інформаційному просторі [Журнал] / НАН України. – Київ. – ISBN 978-966-02-4705-5 (вип. 1) ; 978-966-02-4704-8 (серія)
772.
Багрій О.І. Наукова дискусія: дискурсивні та прагмариторичні характеристики (на матеріалі англомовних статей середини 20 - початку 21 сторіч) [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук: 10.02.04 / О.І. Багрій ; НАН України, Центр. наук. досл. та викл. інозем. мов. – Київ, 2009
773.
Наукове та професійне забезпечення розвитку обліку та фінансів аграрного сектору економіки в умовах глобалізації [Книга] : тези доповідей 4 Міжнародної науково-практичної конференції 18-19 вересня 2008 року / Мін-во аграрної політики України ; ННЦ "Інститут аграрної економіки" УААН та ін. ; [ ред. кол.: Саблук П.Т.; Дем"яненко М.Я. та ін.; відп. за вип. В.М. Жук ]. – Київ : Юр-Агро-Веста, 2008. – 348 с. – ISBN 978-966-2173-02-4
774.
Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України [Журнал]. – Полтава, 2000-
775.
Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України [Журнал]. – Полтава, 2000-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex