Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за березень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
751.
Коцарев О. Мій перший ніж [Книга] : статистика знає це: сто чотири поезії у семи розділах / Олег Коцарев. – Київ : Факт, 2009. – 184с. – (Зона Овідій). – ISBN 978-966-359-247-5
752.
Лісовицький В.М. Мікроекономіка [Книга] : навчальний поібник для студ. вищих навч. закладів / В.М. Лісовицький. – Вид 3-є, доп. та переробл. – Київ : Кондор, 2007. – 164с. – ISBN 966-8251-55-5
753.
Міліція України [Журнал] : інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал / Часопис Міністерства внутрішніх справ України. – Київ, 1997-
754.
Міліція України [Журнал] : інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал / Часопис Міністерства внутрішніх справ України. – Київ, 1997-
755.
Міліція України [Журнал] : інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал / Часопис Міністерства внутрішніх справ України. – Київ, 1997-
756.
Містобудування та територіальне планування [Журнал] : науково-технічний збірник / Мін. освіти і науки України; Київський нац. ун. будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1998-
757.
Містобудування та територіальне планування [Журнал] : науково-технічний збірник / Мін. освіти і науки України; Київський нац. ун. будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1998-
758.
Гурчинов М. Младиот Чехов [Книга] = Молодой Чехов : преломните години во животот и во творштвото на А. П. Чехов / Милан Гурчинов ; Македонска академиjа на науките и уметностите. – Скопjе : МАНУ, 2004. – 198, [ 1 ] с. : ил. – Парал. тит. арк. рос. мовою. – Библиогр.: с.183-188. – ISBN 9989-101-34-5
759.
Кацавець Г.М. Мова ділових паперів [Книга] : підручник / Г.М. Кацавець, Л.М. Паламар ; МОНУ. – 4-те вид. перероб. і доп. – Київ : Алерта, 2008. – 320 с. – ISBN 978-966-8533-87-7
760.
Савенкова Л.О. Мовленнєва діяльність викладача [Книга] : навчальний посібник / Л.О. Савенкова ; МОНУ ; Київський нац. економ. університет ім. Вадима Гетьмана. – Київ : КНЕУ, 2006. – 192 с. – ISBN 966-574-868-8
761.
Руда Н.В. Мовна репрезентація категорії демінутивності: універсальне та ідіоетнічне [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / Руда Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2009
762.
Мовна ситуація в Україні: між конфліктом і консенсусом [Книга] / НАНУ, Інститут політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; [ ред. кол.: О.М. Майборода, М.І. Шульга, В.П. Горбатенко та ін. ]. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2008. – 398 с. – ISBN 978-966-02-4849-6
763.
Мовознавство [Журнал] : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
764.
Галіцин В.К. Моделі і методи оцінки інвестиційних проектів [Книга] : монографія / В.К. Галіцин, О.П. Суслов, Ю.О. Кубрушко ; МОНУ ; Київський нац. економ. університет ім. Вадима Гетьмана. – Київ : КНЕУ, 2005. – 168 с. – ISBN 966-574-803-3
765.
Кубицький В.О. Моделювання дифракції світлових хвиль на анізотропних гратках рідких кристалів [Дисертація] : дис. ... канд. фіз-мат. наук :01.04.02 / Кубицький В.О.; КНУТШ. – Київ, 2009
766.
Жиртуєва Н.С. Модифікації містичного досвіду в релігійних традиціях світу [Книга] : монографія / Н.С. Жиртуєва ; Херсонський держ. морський інститут. – Херсон : ХДМІ, 2009. – 327 с. – ISBN 978-966-2245-01-1
767.
Рябинин Б.С. Молодежь на трудовом посту [Книга] / Б.С. Рябинин. – М., 1943. – 32с.
768.
Синицына В. Муза и генерал [Книга] / Варвара Синицына. – Москва : Вагриус, 2002. – 320с. – (Женский роман об армии). – ISBN 5-264-00770-5
769.
Музиката на почвата на Македониjа од Атанас Бадев до денес [Книга] : прилози за истражуваньето на историjата на културата на почвата на Македониjа. – Скопjе : МАНУ, 2004. – 281, [ 1 ] с. : ноти. – (Макропроект "Историjа на културата на Македониjа" ; кн. 12). – ISBN 9989-101-38-8
770.
Лубська М. Мусульманське право [Книга] : сутність, джерела, структура : монографія / Марія Лубська. – Київ : Академвидав, 2009. – 256с. – (Монограф). – ISBN 978-966-8226-78-6
771.
Юнгер Е. На Мармурових скелях [Книга] : роман / Ернст Юнгер ; з німецької переклав Є. Попович. – Київ : Книга Роду, 2008. – 112 с. – ISBN 978-966-2186-29-1
772.
Діяк І.В. Навіщо Україні чужі свята? [Книга] : історико-публіцистичне видання / І.В. Діяк. – Київ, 2009. – 68 с. – (Бібліотечка бандерівця)
773.
Сніжко В. Навчання в Красі [Книга] / Валерій Сніжжко. – Київ : Планета-Медіа, 2008. – 384 с. – ISBN 978-966-621-393-1
774.
Давиденко А.О. Навчання креативного читання та письма [Книга] : нариси з історії та статистики / А.О. Давиденко, І.І. Бекреньова. – Харків : Основа, 2009. – 128 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; Вип. 5 (77)). – ISBN 978-611-00-0115-1
775.
Вірченко Н. Нариси з методики викладання вищої математики [Книга] / Н. Вірченко. – Київ : Задруга, 2006. – 396 с. – ISBN 966-7944-89-1
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,