Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за березень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
626.
Павлески С. Книга над кориците [Книга] : моjа антологиjа - македонската уметност и критика 1954-2004 / Станко Павлески. – Скопjе : Маринг, 2004. – 1003 с. : сл. – (Кино Напредок 3 - Трилогиjа Провинциjа 2 : три противправила за однос / С. Павлески, Т. Аджиевски)
627.
Книги Российской Федерации [Журнал] : ежегодник 2008 Государственный библиографический указатель / Российская книжная палата. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
628.
Бердичевський Я. Книжкові знаки сучасників Т.Г. Шевченка [Книга] / Яків Бердичевський. – Київ : Дух і Літера, 2007. – 84с. – ISBN 966-378-038-X
629.
Книжная летопись. Вспомогательные указатели [Журнал] / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5970
630.
Кодекс законів про працю України: науково-практичний коментар [Книга] : із змінами та доповненнями на 15 серпня 2008 р. / [Арістова І.В. та ін.] ; за ред. О.О. Погрібного, М.І. Іншина, І.М. Шопіної. – Київ : Правова єдність, 2008. – 456 с. – ISBN 978-966-2183-18-4; 978-966-373-493-4
631.
Кодекси України [Журнал] / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум
632.
Марушкевич І.М. Кодифікація української літературної мови в першій третині 20 ст. : правописні і граматичні норми та їх текстова реалізація [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Марушкевич І. М.; КНУТШ. – Київ, 2009
633.
Соколян М. Кодло [Книга] : ( експериментальне дослідження ) / Марина Соколян. – Київ : Факт, 2003. – 200 с. – (Exceptis еxcipiendis). – ISBN 966-8408-26-8
634.
Кривошея В.В. Козацька еліта гетьманщини [Книга] / В.В. Кривошея ; НАНУБ, Ін-т політ. і етноцац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2008. – 452 с. – ISBN 978-966-02-4850
635.
Романовский Ю.М. Колебания упругого самолета под воздействием атмосферной турбулентности [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Романовский Ю.М. ; МГУ, Мех. мат. фак. – Москва, 1961
636.
Малишева М.Л. Колоїдна хімія [Книга] : навчальний посібник для студ. хім. фак. / М.Л. Малишева ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 204с.
637.
Коментар до Інформаційного збірника Міністерства освіти і науки України [Журнал]. – Київ : Освіта України, 2006-
638.
Попоска К. Комерциjално банкарство [Книга] : успешност и профитабилност / Климентина Попоска ; Република Македониjа ; Универзитет "Св. Кирил и Методиj -Скопje ; Економски институт - Скопje. – Скопje : Економски институт, 2008. – 375 с. – ISBN 978-9989-2020-3-2
639.
Комп"ютинг [Журнал] = Computing. : Міжнародний науковий журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2002-. – ISSN 1727-6209
640.
Комп"ютинг [Журнал] = Computing : Міжнародний науковий журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2002-. – ISSN 1727-6209
641.
Комп"ютинг [Журнал] = Computing. : Міжнародний науковий журнал / Ін-т комп"ютерних технологій Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2002-. – ISSN 1727-6209
642.
Комп"ютинг [Журнал] = Computing. : міжнародний науковий журнал / Ін-т комп"ютерних технологій Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2002-. – ISSN 1727-6209
643.
Компьютерное обозрение [Журнал] : новости, технологии, рынок / Издательский Дом ITC. – Киев, 1999-
644.
Компьютерное обозрение [Журнал] : новости, технологии, рынок / Издательский Дом ITC. – Киев, 1999-
645.
Бульвінський А. Конотопська битва 1659 року [Книга] / Андрій Бульвінський ; Український інститут національної пам"яті. – Київ : [Б. и.], 2009. – 64 с. – ISBN 978-966-02-4835-9
646.
Антонюк З. Конспект самоусвідомлення [Книга] / Зиновій Антонюк ; Харківська правозахисна група. – Харків; Київ : Дух і Літера. – ISBN 978-966-378-058-0
647.
Антонюк З. Конспект самоусвідомлення [Книга] / Зиновій Антонюк. – Харків; Київ : Дух і Літера. – ISBN 978-966-378-058-0
648.
Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн. Академічний курс [Книга] : підручник / В.М. Шаповал ; МОНУ. – Київ : Юрінком Інтер, 2008. – 480с. – ISBN 978-966-667-304-9
649.
Орленко В.І. Конституційне право України [Книга] : посібник для підготовки до іспитів / В.І. Орленко, В.В. Орленко. – Київ : Видавець ПАЛИВОДА А.В., 2006. – 152с. – (Бібліотечка студента). – ISBN 966-8037-96-0
650.
Конституційне право України [Книга] : підручник для студентів вищих навчальних закладів / Байрачна Л.К. [ та ін. ] ; за ред. Колісника В.П. та Барабаша Ю.Г. ; МОНУ ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2008. – 416с. – ISBN 978-966-458-056-1
Законодавчі та інші нормативно-правові акти в підручнику подані за станом на 1 жовтня 2007 року
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex