Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за березень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
701.
Ларина Р.Р. Логистика в управлении организационно-экономическими системами [Книга] : монография / Ларина Р.Р., Пилюшенко В.Л., Амитан В.Н. – Донецк, 2003. – 239с. – ISBN 966-7917-31-2
702.
Шенгерій Л.М. Логіка та раціональність [Книга] : монографія / Л.М. Шенгерій ; КНУТШ. – Полтава : ФОП Говоров С.В., 2009. – 223с. – ISBN 978-966-2088-25-0
703.
Кальченко А.Г. Логістика [Книга] : навальний посібник / А.Г. Кальченко, Кривещенко В.В. ; МОНУ ; Київський нац. економ. університет ім. Вадима Гетьмана. – Київ : КНЕУ, 2006. – 472 с. – ISBN 966-574-915-3
704.
Смолл Б. Любовь дикая и прекрасная [Книга] : роман / Бертрис Смолл ; [ пер. с англ. А.В. Кузнецова ]. – Москва : АСТ, 2006. – 573с. – ISBN 5-17-030358-0
705.
Арендт Х. Люди за темних часів [Книга] = Men in dark times / Ханна Арендт ; [пер з англ. Неля Рогачевська ; відп. за вип. Костянтин Сігов та Леонід Фінберг]. – Київ : Дух і Літера, 2008. – 320 с. – ISBN 978-966-378-061-0
706.
М.М. Бенардос [Книга] : матеріали наукових читань з циклу "Видатні конструктори України". – Київ : НТУУ КПІ, 2007. – 110 с. : фот. – ISBN 996-96213-8-0
707.
Македонски влади : 60 години [Книга] = Macedonian governments : 60 years = Правительства Македонии : 60 лет [ et al ]. – Скопjе, 2005. – 413, [ 1 ] с. : ил. – Текст напоредно на англ., фр. и рус. jазик. – ISBN 9989-622-57-4
708.
Македонски краток расказ [Книга] : (раскази од конкурсот за краток расказ на "Нова Македониjа"). – Скопjе : Нова Македониjа, 2004. – 344 с. – ISBN 9989-678-06-5
709.
Македонско-украински културни врски (10-20 век) [Книга] = Македонсько-українські культурні зв"язки (10-20 століття) : зб. од научната конф. одржана во Охрид на 21-23 окт. 2003 г. – Скопjе. – ISBN 9989-101-33-7
710.
Буренкова Е.В. Макроинициаторы на основе 5-метил-5-гексен-2,4-дионата кобальта (ІІ) [Дисертація] : дис. ... канд. хим. наук: 02.00.06 / Буренкова Е. В.; Одес. нац. ун-т им. И.И. Мечникова. – Одесса, 2009
711.
Мала антологія хорватської поезії [Книга] = Mala antologija hrvatskog pjesnistva / упоряд., переклад та передм. Дмитра Павличка. – Київ : Основи, 2008. – 128 с. – ISBN 978-966-500-290-1
У пр. №1628557 напис: Київському університетові ім. Т. Шевченка. Підпис автора
712.
Мальовничі околиці Києва. Туристична подорож Трухановим островом [Книга] : до 60-річчя визволення України. – Київ : Книга Пам"яті України, 2004. – 22 с. : іл. – ISBN 5-88500-142-1
713.
Цвайг С. Марія Антуанета [Книга] = Marie-Antoinette : роман / Стефан Цвайг ; з нім. пер. П. Таращук. – Київ : Основи, 2007. – 576 с. – (Зарубіжна класика). – ISBN 966-500-270-8
714.
Маркетинг и реклама [Журнал] : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
715.
Маркіян Шашкевич на Заході [Книга] = Markian Shashkevych in the West. – Вінніпег : Інститут-Заповідник Маркіяна Шашкевича, 2007. – 383 с. – ISBN 978-0-9698671-4-1
716.
Бутиріна М.В. Мас-медіа як середовище створення та функціонування стереотипів масової свідомості [Дисертація] : дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Бутиріна М.В.: КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2009
717.
Гетманцев В.Д. Математика для економістів [Книга] : дослідження операцій, математичне програмування : навчальний посібник / В.Д. Гетманцев ; МОНУ ; Київський нац. економ. університет ім. Вадима Гетьмана. – Київ : КНЕУ, 2006. – 308 с. – ISBN 966-574-832-7
718.
Малярець Л.М. Математика для економістів [Книга] : практичний посібник [ до розв"язування задач ] / Малярець Л.М., Широкорад Л.Д. ; МОНУ ; Харківський нац. економічний ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2008. – 476 с. – ISBN 978-966-676-254-5
719.
Лундгрен М.О. Математичне дослідження страхового ринку з фінансовими інвестиціями [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Лундгрен М.О.; КНУТШ. – Київ, 2009
720.
Математичний вісник НТШ [Журнал] : збірник наукових праць / Наукове товариство ім.Шевченка. Математична комісія. – Львів, 2004-. – ISSN 1812-6774
721.
Руденко В.М. Математичні методи в психології [Книга] : підручник / В.М. Руденко, Н.М. Руденко. – Київ : Академвидав, 2009. – 384с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-8226-81-6
722.
Тимошенко А.В. Материалы к коллатеральному кровоснабжению печени [Автореферат] : Автореф... канд. мед.наук: / Тимошенко А. В.; М-во здравоохр. УзССР, Ташк.ГУ. – Ташкент, 1960
723.
Роговий В.М. Матеріальна підтримка українського студентства на чужині в 1920-1991 роках [Дисертація] : дис. ... канд. істор. наук : 07.00.01 / Роговий В.М.; КНУТШ. – Київ, 2009
724.
Международная жизнь [Журнал] : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 1954-. – ISSN 0130-9625
725.
Международное коммунистическое движение [Книга] : Очерк стратегии и тактики : Учеб. пособие для системы парт. учебы. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Политиздат, 1974. – 544 с.
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,