Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за березень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
726.
Борщенко В.В. Методологічне обгрунтування дослідження динаміки ціннісних орієнтацій за особистісними документами [Дисертація] : дис. ... канд. соц. наук: 22.00.02 / Борщенко В. В.; КНУТШ. – Київ, 2009
727.
Акимов Ю.К. Методы временного и амплитудного отбора импульсов сцинтилляционных счетчиков в опытах на синхроциклотроне [Автореферат] : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Акимов Ю.К.; Ин-т теоретич. и эксперим. физики Акад. наук СССР. – Дубна, 1961
728.
Методы обучения географии [Книга]. – Москва : Просвещение, 1968. – 158с.
729.
Матвеев А.Н. Механика и теория относительности [Книга] : учеб. пособие / А.Н. Матвеев. – Москва : Высшая школа, 1976. – 416 с.
730.
Станинець В.І. Механізми хімічних реакцій [Книга] : посібник для вчителів / В.І. Станинець. – Київ : Радянська школа, 1981. – 143 с.
731.
Хитрий Ч. Минувшина Рівненщини - далека і близька [Книга] : історико-краєзнавча повість / Чеслав Хитрий. – Рівне : [ Б. в. ], 2008. – 404 с. : іл. – ISBN 978-966-8883-45-3
732.
Кикец Г.Ю. Мировоззрение Н.П.Огарева [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. философ. наук: / Кикец Г.Ю.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Каф-ра истории философии. – Киев, 1953
733.
Демиденко В.В. Мистецтво у світоглядному вихованні [Книга] : (формування світоглядних уявлень підлітків на уроках літератури, музики, образотворчого мистецтва) : навчальний посібник / В.В. Демиденко ; МОНУ ; Держ. заклад "Луганський нац. ун-т чм. Тараса Шевченка". – Луганськ : ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 2008. – 200 с. – ISBN 978-966-617-180-4
734.
Мистецтвознавчі записки [Журнал] : збірник наукових праць / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : Міленіум
735.
Михайло Якович Рудинський (1887 - 1958) [Брошура] : біобібліографічний покажчик. – Київ - Полтава : Археологія, 2001. – 32с. – ISBN 966-7628-10-8
736.
Веприняк Д.М. Міжнародне економічне право [Книга] : навчально-методичний посібник / Д.М. Веприняк ; Київська академія міжнародної економіки і міжнародних відносин. – Київ : Освіта України, 2009. – 236с. – ISBN 978-966-188-040-4
737.
Дахно І.І. Міжнародне приватне право [Книга] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / І.І. Дахно. – Київ : Центр учбової літератури, 2008. – 316с. – ISBN 978-966-364-761-6
738.
Міжнародний біографічний словник дисидентів країн Центральної та Східної Європи й колишнього СРСР [Книга]. – Харків : Права людини. – ISBN 966-8919-09-2
739.
Міжнародний біографічний словник дисидентів країн Центральної та Східної Європи й колишнього СРСР [Книга]. – Харків : Права людини. – ISBN 966-8919-09-2
740.
Міжнародні фінанси [Книга] : навчальний посібник / О.М. Мозговий, Т.Є. Оболенська, Т.В. Мусієць, Ю.М. Руденко, О.О. Павлюк; Мозговий О.М. [ та ін. ] ; МОНУ ; Київський нац. економ. університет ім. Вадима Гетьмана ; за заг. ред. О.М. Мозгового. – Київ : КНЕУ, 2005. – 504 с. – ISBN 966-574-813-0
741.
Льовін А.В. Міжнародно-правове регулювання передач ядерних матеріалів [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Льовін А. В.; КНУТШ. – Київ, 2009
742.
Коцарев О. Мій перший ніж [Книга] : статистика знає це: сто чотири поезії у семи розділах / Олег Коцарев. – Київ : Факт, 2009. – 184с. – (Зона Овідій). – ISBN 978-966-359-247-5
743.
Лісовицький В.М. Мікроекономіка [Книга] : навчальний поібник для студ. вищих навч. закладів / В.М. Лісовицький. – Вид 3-є, доп. та переробл. – Київ : Кондор, 2007. – 164с. – ISBN 966-8251-55-5
744.
Міліція України [Журнал] : інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал / Часопис Міністерства внутрішніх справ України. – Київ, 1997-
745.
Міліція України [Журнал] : інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал / Часопис Міністерства внутрішніх справ України. – Київ, 1997-
746.
Міліція України [Журнал] : інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал / Часопис Міністерства внутрішніх справ України. – Київ, 1997-
747.
Містобудування та територіальне планування [Журнал] : науково-технічний збірник / Мін. освіти і науки України; Київський нац. ун. будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1998-
748.
Містобудування та територіальне планування [Журнал] : науково-технічний збірник / Мін. освіти і науки України; Київський нац. ун. будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1998-
749.
Гурчинов М. Младиот Чехов [Книга] = Молодой Чехов : преломните години во животот и во творштвото на А. П. Чехов / Милан Гурчинов ; Македонска академиjа на науките и уметностите. – Скопjе : МАНУ, 2004. – 198, [ 1 ] с. : ил. – Парал. тит. арк. рос. мовою. – Библиогр.: с.183-188. – ISBN 9989-101-34-5
750.
Кацавець Г.М. Мова ділових паперів [Книга] : підручник / Г.М. Кацавець, Л.М. Паламар ; МОНУ. – 4-те вид. перероб. і доп. – Київ : Алерта, 2008. – 320 с. – ISBN 978-966-8533-87-7
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex