Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за березень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
726.
Абдуллаев Р.Н. Мезозойский вулканизм Северо-Восточной части Малого Кавказа. [Автореферат] : Автореф... Доктора геол-минарал.наук: / Абдуллаев Р.Н.; Ком высш.и сред.спец.образования СМ Азербайджана. – Баку, 1961
727.
Менеджмент [Книга] : підручник / Федоренко В.Г. [ та ін. ] ; за наук. ред.В. Г. Федоренка ; МОНУ. – Київ : Алерта, 2008. – 652 с. – ISBN 978-966-8533-88-4
728.
Менеджмент [Журнал] : збірник наукових праць / Міжгалузевий інститут управління. – Київ, 2002-
729.
Рябинин Б.С. Месть Дмитрия Босого [Книга] / Б.С. Рябинин. – Свердловск, 1942. – 72 с.
730.
Тєлкова О.В. Метадискурсивні модифікатори номінативних одиниць у сучасній французькій мові [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук: 10.02.05 / Тєлкова Т. В.; Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2009
731.
Косинський К.О. Методи та алгоритми обробки нечітких даних в інформаційних системах [Дисертація] : дис. ... канд. техн. наук: 01.05.03 / Косинський К.О.; КНУТШ. – Київ, 2009
732.
Методические указания и учебные задания по семантическому синтаксису английского языка для студ. 4 курса фак. романо-германской филологии [Книга]. – К., 1984. – 19с.
733.
Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з аналітичної хімії [Брошура] : для студентів біологічного та геологічного факультетів. – Київ : Київський університет, 2004. – 98с.
734.
Методичні розробки за модульно-рейтинговим принципом організації навчального процесу зі спецкурсу "Біофізичні методи досліджень. Електробіофізика" [Брошура] : для студентів біологічного факультету. – Київ : Фітосоціоцентр, 2006. – 52с.
735.
Борщенко В.В. Методологічне обгрунтування дослідження динаміки ціннісних орієнтацій за особистісними документами [Дисертація] : дис. ... канд. соц. наук: 22.00.02 / Борщенко В. В.; КНУТШ. – Київ, 2009
736.
Акимов Ю.К. Методы временного и амплитудного отбора импульсов сцинтилляционных счетчиков в опытах на синхроциклотроне [Автореферат] : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Акимов Ю.К.; Ин-т теоретич. и эксперим. физики Акад. наук СССР. – Дубна, 1961
737.
Методы обучения географии [Книга]. – Москва : Просвещение, 1968. – 158с.
738.
Матвеев А.Н. Механика и теория относительности [Книга] : учеб. пособие / А.Н. Матвеев. – Москва : Высшая школа, 1976. – 416 с.
739.
Станинець В.І. Механізми хімічних реакцій [Книга] : посібник для вчителів / В.І. Станинець. – Київ : Радянська школа, 1981. – 143 с.
740.
Хитрий Ч. Минувшина Рівненщини - далека і близька [Книга] : історико-краєзнавча повість / Чеслав Хитрий. – Рівне : [ Б. в. ], 2008. – 404 с. : іл. – ISBN 978-966-8883-45-3
741.
Кикец Г.Ю. Мировоззрение Н.П.Огарева [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. философ. наук: / Кикец Г.Ю.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Каф-ра истории философии. – Киев, 1953
742.
Демиденко В.В. Мистецтво у світоглядному вихованні [Книга] : (формування світоглядних уявлень підлітків на уроках літератури, музики, образотворчого мистецтва) : навчальний посібник / В.В. Демиденко ; МОНУ ; Держ. заклад "Луганський нац. ун-т чм. Тараса Шевченка". – Луганськ : ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 2008. – 200 с. – ISBN 978-966-617-180-4
743.
Мистецтвознавчі записки [Журнал] : збірник наукових праць / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : Міленіум
744.
Михайло Якович Рудинський (1887 - 1958) [Брошура] : біобібліографічний покажчик. – Київ - Полтава : Археологія, 2001. – 32с. – ISBN 966-7628-10-8
745.
Веприняк Д.М. Міжнародне економічне право [Книга] : навчально-методичний посібник / Д.М. Веприняк ; Київська академія міжнародної економіки і міжнародних відносин. – Київ : Освіта України, 2009. – 236с. – ISBN 978-966-188-040-4
746.
Дахно І.І. Міжнародне приватне право [Книга] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / І.І. Дахно. – Київ : Центр учбової літератури, 2008. – 316с. – ISBN 978-966-364-761-6
747.
Міжнародний біографічний словник дисидентів країн Центральної та Східної Європи й колишнього СРСР [Книга]. – Харків : Права людини. – ISBN 966-8919-09-2
748.
Міжнародний біографічний словник дисидентів країн Центральної та Східної Європи й колишнього СРСР [Книга]. – Харків : Права людини. – ISBN 966-8919-09-2
749.
Міжнародні фінанси [Книга] : навчальний посібник / О.М. Мозговий, Т.Є. Оболенська, Т.В. Мусієць, Ю.М. Руденко, О.О. Павлюк; Мозговий О.М. [ та ін. ] ; МОНУ ; Київський нац. економ. університет ім. Вадима Гетьмана ; за заг. ред. О.М. Мозгового. – Київ : КНЕУ, 2005. – 504 с. – ISBN 966-574-813-0
750.
Льовін А.В. Міжнародно-правове регулювання передач ядерних матеріалів [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Льовін А. В.; КНУТШ. – Київ, 2009
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,