Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за березень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
651.
Гайдученко Л.В. Концепт ВЛАДА в сучасній німецькій лінгвокультурі [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук :10.02.04 / Гайдученко Л.В.; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2009
652.
Рудь Б.Ю. Концепція свободи філософування Бенедикта Спінози [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Рудь Б.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2009
653.
Овад Я. Короткі оповідання [Книга] / Ярослав Овад. – Львів, 2001. – 143 с.
654.
Корреспондент [Журнал] : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
655.
Краєзнавство в школі [Книга]. – Київ : Радянська школа
656.
Кримінальне право України [Книга] : підручник / Александров Ю.В. [ та ін. ] ; за ред. Мельника М.І., Клименка В.А. ; Київський націон. ун-т внутрішніх справ ; Київський міжнародний ун-т. – Вид. 4-те, перероб. та доп. – Київ : Атіка. – ISBN 978-966-326-270-3
657.
Кримінальний кодекс України [Книга] : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 25 травня 2009 року.: ( відповідає офіційному текстові ) / [ відп. за випуск В.В. Паливода ]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2009. – 188с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-063-6
658.
Коваленко Є.Г. Кримінальний процес України [Книга] : підручник / Є.Г. Коваленко, В.Т. Маляренко ; МОНУ. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Юрінком Інтер, 2008. – 712 с. – ISBN 978-966-667-285-1
Розраховано на слухачів, студентів вищих юридичних навчальних закладів, працівників органів внутрішніх справ, прокуратури і суду
659.
Молдован В.В. Кримінальний процес України. Процесуальні документи [Книга] : навчальний посібник / В.В. Молдован, Р.С. Кацавець ; МОНУ. – Київ : Алерта ; ЦУЛ, 2008. – 376 с. – ISBN 978-966-2183-06-1; 978-966-364-748-7
660.
Островський С. Крізь призму закону до питання про реабілітацію батька Віктора Медведчука [Брошура] : Документи і коментарі / Семен Островський. – Броди : Просвіта, 2003. – 48с. – (Нарцисіана в залі суду ; Випуск 2). – ISBN 966-7544-14-1
661.
Рубинштейн Л.В. Крушение Юга. [Книга] / Л.В. Рубинштейн. – М, 1936. – 262с.
662.
Культура і сучасність [Журнал] : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 1999-
663.
Культура і сучасність [Журнал] : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 1999-
664.
Кацавець Р.С. Культура мови у професійному спілкуванні юристів [Книга] : навчальний посібник / Руслан Кацавець ; МОНУ. – Київ : Алерта, 2007. – 137 с. – ISBN 978-966-8533-65-5
665.
Ковальчук Т.І. Культурний фактор європейської інтеграції (на прикладі Європейського Союзу) [Дисертація] : дис. ... канд. політ. наук: 23.00.04 / Ковальчук Т. І.; КНУТШ, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2009
666.
Сулейменов Р.Б. Культурное строительство в Казахстане в годы второй и третьей пятилеток (1933-1940 гг.) [Автореферат] : Автореф... канд. ист.наук: / Сулейменов Р.Б.; МВ и ССО Каз. ССР. Казах. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1961
667.
Зюзіна Т.О. Культурологічна підготовка студентів у вищих навчальних закладах: теоретико-методологічні засади змісту освіти [Книга] : монографія / Т.О. Зюзіна ; МОНУ ; Держ. заклад "Луганський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". – Луганськ : ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 2009. – 384 с. – ISBN 978-966-617-197-2
668.
Скалjа Ф. Кустосот на водите [Книга] : роман / Франко Скалjа ; прев. од итал. М. Г. Цветковска. – [ Скопje ] : Тера Магика, 2005. – 329 с. – (Наградени светски романи). – ISBN 9989-905-37-1
669.
Латинская Америка [Журнал] : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
670.
Кацман Н.Л. Латинский язык [Книга] : учебник для студ. высших учебных заведений / Н.Л. Кацман, З.А. Покровская. – 6-е изд. – Москва : Владос, 2003. – 456 с. – (Учебник для вузов). – ISBN 5-691-00300-3
671.
Ставнюк В.В. Латинська мова [Книга] : навчальний посібник / Віктор Ставнюк ; КНУТШ. – Київ : Аквилон-Плюс, 2009. – 352 с. – ISBN 978-966-2172-18-8
672.
Ижакевич Г.П. Лексико-изобразительные средства романа А.Фадеева "Молодая гвардия". [Дисертація] : Дис... канд. филологич.наук: / Ижакевич Г.П.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1947
673.
Летопись газетных статей [Журнал] : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
674.
Летопись газетных статей [Журнал] : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
675.
Хаданович А. Листи з-під ковдри [Книга] / Андрей Хаданович ; [ пер. з білоруської : С. Жадана, І. Лучука, Д. Матіяш та ін. ]. – Київ : Факт, 2002. – 84с. – ISBN 966-664-054-6
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex