Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за березень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
801.
Васильченко В.В. Науково-практичний коментар Закону України "Про міжнародне приватне право" [Книга] / В.В. Васильченко. – Київ : Істина, 2007. – 200 с. – ISBN 978-966-8909-07-8
802.
Савин Л. Нафта. Роман. [Книга] / Л. Савин. – Москва, 1933. – 639с.
803.
Національна безпека: український вимір [Журнал] : щоквартальний науковий збірник / Рада нац. безпеки і оборони України; Ін-т проблем нац безпеки. – Київ
804.
Національна безпека: український вимір [Журнал] : щоквартальний науковий збірник / Рада нац. безпеки і оборони України; Ін-т проблем нац безпеки. – Київ
805.
Національна економіка [Книга] : підручник для студентів вищих навчальних закладів / Круш П.В.[ та ін ] ; [ за ред. П.В. Круша ]. – 2-е вид. – Київ : Каравела; Піча Ю.В., 2008. – 428с. – (Українська книга). – ISBN 966-96076-7-6
806.
Несмеянов А.Н. Начала органической химии [Книга] : в двух книгах / А.Н. Несмеянов, Н.А. Несмеянов. – Изд. 2-е, перераб. – Москва : Химия
807.
Ольжич О. Незнаний вояк [Книга] = Безвестный воин / Олег Ольжич ; пер. с укр. Валерії Богуславської. – Київ, 2007. – 136с. – ISBN 978-966-378-059-7
808.
Кобелев Л.Я. Некоторые вопросы системы взаимодействующих частиц. [Автореферат] : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кобелев Л.Я.; АН СССР. Уральский филиал. – Свердловск, 1961
809.
Кочелаев Б.И. Некоторые вопросы теории спин-решеточного взаимодействия [Автореферат] : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кочелаев Б.И.; М-во высш. и сред. спец. образования УССР. Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Х., 1961
810.
Григорук В.І. Нелінійні та лазерні процеси в оптичних волокнах [Книга] : підручник для студентів вищих навчальних закладів / В.І. Григорук, П.А. Коротков, Г.С. Фелінський ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 578с. – ISBN 978-966-439-120-4
811.
Заярная И.С. Необарокко в русской поэзии второй половины 20 столетия: динамика эстетических систем [Книга] : учебное пособие / И.С. Заярная ; КНУТШ. – Київ : Логос, 2009. – 224с. – ISBN 978-966-171-215-6
812.
Неопалима купина [Журнал] : літературно - художній та історичний щомісячний журнал. – Київ, 2005-
813.
Неопалима купина [Журнал] : літературно - художній та історичний щомісячний журнал. – Київ, 2005-
814.
Неопалима купина [Журнал] : літературно - художній та історичний щомісячний журнал / ТОВ "Видавництво "Неопалима купина". – Київ, 2005-
815.
Лялецький О.О. Неперервність функції в інтенсіональних моделях лямбда-подібних числень [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.01 / Лялецький О. О.; КНУТШ. – Київ, 2009
816.
Рудный В.А. Непобежденный Гангут. [Книга] / В.А. Рудный. – Москва-Л., 1942. – 230с.
817.
Роббинс Г. Никогда не покидай меня. Парк-Авеню, 79 [Книга] : романы / Гарольд Роббинс ; [пер. с англ. А.Е. Герасимова, А.А. Литана]. – Киев : Зодиак-Эко, 1992. – 360 с. – ISBN 5-8292-0017-1
818.
Німецька мова [Книга] : навчальний посібник. – Київ : КНЕУ, 2006. – 256 с. – На обкл.: Deursch Finanz- und Bankwesen. – ISBN 966-574-862-9
819.
Гончар Б.М. Нова історія країн Європи та США (1870-1918) [Книга] : підручник для студ. вищ. навч. закл. / Б.М.Гончар, Н.Д. Городня ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 416 с. – ISBN 978-966-439-178-5
820.
Коржупова А.П. Новели Кобилянської [Дисертація] : Дис... канд.філол.наук: / Коржупова А.П. – Чернівці, 1948
821.
Нові видання України [Журнал] : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
822.
Нові видання України [Журнал] : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
823.
Нові видання України [Журнал] : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
824.
Зенченко М.П. Номограммы для интерпретации данных сейсморазведки [Книга] / М.П. Зенченко. – Москва : Недра, 1968. – 48с. + таблицы (6 листов)
825.
Рязанцев В. Ночь светлее дня [Книга] / В. Рязанцев. – М, 1931. – 116с.
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,