Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за березень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
776.
Ніколаєнко С.М. Наукові дослідження в університетах - визначальний чинник зростання якості освіти [Книга] / С.М. Ніколаєнко. – Київ : Прок-Бізнес, 2007. – 176с. – ISBN 966-8381-28-9
777.
Наукові записки Інституту журналістики [Журнал] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ
778.
Наукові записки Інституту журналістики [Журнал] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ
779.
Наукові записки Української академії друкарства [Журнал] : науково-технічний збірник. – Львів, 1999-. – ISSN 1998-6912
780.
Наукові записки Української академії друкарства [Журнал] : науково-технічний збірник. – Львів, 1999-. – ISSN 1998-6912
781.
Наукові записки Української академії друкарства [Журнал] : науково-технічний збірник. – Львів, 1999-. – ISSN 1998-6912
782.
Барановський М.О. Наукові засади суспільно-географічного вивчення сільських депресивних територій України [Книга] : монографія / М.О. Барановський ; КНУТШ. – Ніжин : Лисенко М.М., 2009. – 396 с. – ISBN 978-966-2213-12-6
783.
Наукові праці науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О.Сухомлинського [Журнал]. – Київ : Четверта хвиля. – ISBN 978-966-529-203-6
784.
Наукові розробки Академії педагогічних наук України, готові до практичного застосування [Книга]. – Київ : АПН, 2006. – 190 с.
785.
Задорожна Н.В. Науково-дослідна робота студента на прикінцевому етапі навчання в бакалавраті: науковий семінар, курсова робота-есе [Книга] : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / Н.В. Задорожна, Н.М. Євдокимова, Т.І. Решетняк ; МОНУ ; Держ. вищ. навч. заклад "Київський нац. економ. університет ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2007. – 120 с. – ISBN 978-966-483-016-1
786.
Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України [Журнал] : науково-інформаційне видання. – Київ, 1994-
787.
Ротань В.Г. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю [Книга] / В.Г. Ротань, І.В. Зуб, Б.С. Стичинський. – 8-е вид., допов. і перероб. – Київ ; Севастополь : А.С.К., 2007. – 944с. – (Нормативні документи та коментарі). – ISBN 978-966-539-496-7
788.
Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України [Книга] / Андрушко П.П. [та ін.] ; за ред. П.П. Андрушка, В.Г. Гончаренка, Є.В. Фесенка. – 2-ге вид., перероб. та допов. – Київ : Дакор, 2008. – 1428 с. – ISBN 978-966-8379-31-4
789.
Васильченко В.В. Науково-практичний коментар Закону України "Про міжнародне приватне право" [Книга] / В.В. Васильченко. – Київ : Істина, 2007. – 200 с. – ISBN 978-966-8909-07-8
790.
Савин Л. Нафта. Роман. [Книга] / Л. Савин. – Москва, 1933. – 639с.
791.
Національна безпека: український вимір [Журнал] : щоквартальний науковий збірник / Рада нац. безпеки і оборони України; Ін-т проблем нац безпеки. – Київ
792.
Національна безпека: український вимір [Журнал] : щоквартальний науковий збірник / Рада нац. безпеки і оборони України; Ін-т проблем нац безпеки. – Київ
793.
Національна економіка [Книга] : підручник для студентів вищих навчальних закладів / Круш П.В.[ та ін ] ; [ за ред. П.В. Круша ]. – 2-е вид. – Київ : Каравела; Піча Ю.В., 2008. – 428с. – (Українська книга). – ISBN 966-96076-7-6
794.
Несмеянов А.Н. Начала органической химии [Книга] : в двух книгах / А.Н. Несмеянов, Н.А. Несмеянов. – Изд. 2-е, перераб. – Москва : Химия
795.
Ольжич О. Незнаний вояк [Книга] = Безвестный воин / Олег Ольжич ; пер. с укр. Валерії Богуславської. – Київ, 2007. – 136с. – ISBN 978-966-378-059-7
796.
Кобелев Л.Я. Некоторые вопросы системы взаимодействующих частиц. [Автореферат] : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кобелев Л.Я.; АН СССР. Уральский филиал. – Свердловск, 1961
797.
Кочелаев Б.И. Некоторые вопросы теории спин-решеточного взаимодействия [Автореферат] : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кочелаев Б.И.; М-во высш. и сред. спец. образования УССР. Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Х., 1961
798.
Григорук В.І. Нелінійні та лазерні процеси в оптичних волокнах [Книга] : підручник для студентів вищих навчальних закладів / В.І. Григорук, П.А. Коротков, Г.С. Фелінський ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 578с. – ISBN 978-966-439-120-4
799.
Заярная И.С. Необарокко в русской поэзии второй половины 20 столетия: динамика эстетических систем [Книга] : учебное пособие / И.С. Заярная ; КНУТШ. – Київ : Логос, 2009. – 224с. – ISBN 978-966-171-215-6
800.
Неопалима купина [Журнал] : літературно - художній та історичний щомісячний журнал. – Київ, 2005-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex