Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за березень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
776.
Венгренівська М.А. Нариси з теорії та практики редагування перекладних текстів і порівняльної стилістики (французська та українська мови) [Книга] : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / М.А. Венгренівська ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 560с. – ISBN 978-966-439-067-2
777.
Богданова Н. Настільний теніс [Брошура] : методичні вказівки / Н. Богданова, О. Розборська ; КНУТШ, Каф. фіз. виховання. – Київ : [ Б.в.], 2008. – 48 с.
778.
Наука в России [Журнал] : иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал / РАН. – Москва, 1981-. – ISSN 0869-7078
779.
Наука и жизнь [Журнал] : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
780.
Наука сьогодні [Журнал] : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
781.
Наука сьогодні [Журнал] : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
782.
Наука та інновації [Журнал] = Science and Innovation : український оглядовий журнал майбутнього. Науково-практичний журнал / НАН України. – Київ, 2005-. – ISSN 1815-2066
783.
Наука України у світовому інформаційному просторі [Журнал] / НАН України. – Київ. – ISBN 978-966-02-4705-5 (вип. 1) ; 978-966-02-4704-8 (серія)
784.
Багрій О.І. Наукова дискусія: дискурсивні та прагмариторичні характеристики (на матеріалі англомовних статей середини 20 - початку 21 сторіч) [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук: 10.02.04 / О.І. Багрій ; НАН України, Центр. наук. досл. та викл. інозем. мов. – Київ, 2009
785.
Наукове та професійне забезпечення розвитку обліку та фінансів аграрного сектору економіки в умовах глобалізації [Книга] : тези доповідей 4 Міжнародної науково-практичної конференції 18-19 вересня 2008 року / Мін-во аграрної політики України ; ННЦ "Інститут аграрної економіки" УААН та ін. ; [ ред. кол.: Саблук П.Т.; Дем"яненко М.Я. та ін.; відп. за вип. В.М. Жук ]. – Київ : Юр-Агро-Веста, 2008. – 348 с. – ISBN 978-966-2173-02-4
786.
Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України [Журнал]. – Полтава, 2000-
787.
Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України [Журнал]. – Полтава, 2000-
788.
Ніколаєнко С.М. Наукові дослідження в університетах - визначальний чинник зростання якості освіти [Книга] / С.М. Ніколаєнко. – Київ : Прок-Бізнес, 2007. – 176с. – ISBN 966-8381-28-9
789.
Наукові записки Інституту журналістики [Журнал] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ
790.
Наукові записки Інституту журналістики [Журнал] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ
791.
Наукові записки Української академії друкарства [Журнал] : науково-технічний збірник. – Львів, 1999-. – ISSN 1998-6912
792.
Наукові записки Української академії друкарства [Журнал] : науково-технічний збірник. – Львів, 1999-. – ISSN 1998-6912
793.
Наукові записки Української академії друкарства [Журнал] : науково-технічний збірник. – Львів, 1999-. – ISSN 1998-6912
794.
Барановський М.О. Наукові засади суспільно-географічного вивчення сільських депресивних територій України [Книга] : монографія / М.О. Барановський ; КНУТШ. – Ніжин : Лисенко М.М., 2009. – 396 с. – ISBN 978-966-2213-12-6
795.
Наукові праці науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О.Сухомлинського [Журнал]. – Київ : Четверта хвиля. – ISBN 978-966-529-203-6
796.
Наукові розробки Академії педагогічних наук України, готові до практичного застосування [Книга]. – Київ : АПН, 2006. – 190 с.
797.
Задорожна Н.В. Науково-дослідна робота студента на прикінцевому етапі навчання в бакалавраті: науковий семінар, курсова робота-есе [Книга] : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / Н.В. Задорожна, Н.М. Євдокимова, Т.І. Решетняк ; МОНУ ; Держ. вищ. навч. заклад "Київський нац. економ. університет ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2007. – 120 с. – ISBN 978-966-483-016-1
798.
Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України [Журнал] : науково-інформаційне видання. – Київ, 1994-
799.
Ротань В.Г. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю [Книга] / В.Г. Ротань, І.В. Зуб, Б.С. Стичинський. – 8-е вид., допов. і перероб. – Київ ; Севастополь : А.С.К., 2007. – 944с. – (Нормативні документи та коментарі). – ISBN 978-966-539-496-7
800.
Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України [Книга] / Андрушко П.П. [та ін.] ; за ред. П.П. Андрушка, В.Г. Гончаренка, Є.В. Фесенка. – 2-ге вид., перероб. та допов. – Київ : Дакор, 2008. – 1428 с. – ISBN 978-966-8379-31-4
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,