Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за квітень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
776.
Патенты и лицензии. Интеллектуальные права [Журнал] : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 1966-
777.
Фомочкіна І.І. Патогенетичне значення неспецифічних протеїназ та їх інгібіторів в розвитку локальних та системних патологічних процесів [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.03.04 / Фомочкіна Ірина Іванівна ; М-во охорони здоров"я України, Запоріз. держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2014
778.
Педагогика [Журнал] : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
779.
Педагогіка і психологія [Журнал] = Pedagogics and psychology : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1993-. – ISSN 2304-06294
780.
Педагогіка та психологія [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків. – ISBN 978-617-7225-28-6. – ISSN 2312-2471
781.
Кучерявий О.Г. Педагогіка: особистісно-розвивальні аспекти [Книга] : навч. посібник для студентів ВНЗ / О.Г. Кучерявий. – Київ : Слово, 2014. – 436, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці глав. – ISBN 978-966-194-182-2
782.
Педагогічні науки [Журнал] : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 1998-. – ISSN 2075-1478
783.
Педагогічні науки [Журнал] : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 1998-. – ISSN 2075-1478
784.
Педагогічні науки [Журнал] : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 1998-. – ISSN 2075-1478
785.
Педагогічні науки [Журнал] : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 1998-. – ISSN 2075-1478
786.
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології [Журнал] : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2009-. – ISSN 2312-5993
787.
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології [Журнал] : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2009-. – ISSN 2312-5993
788.
Костишин В.С. Перехідні процеси в електричних системах [Книга] : навч. посібник / Костишин В.С., Федорів М.Й. ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу, Каф. електропостачання та електрообладнання пром. підприємств. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – 297, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 254-255. – ISBN 978-966-694-200-8
789.
Каніщев В.М. Перехідні процеси спрямованої кристалізації при вирощуванні кристалів з розплаву [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.02.01 / Каніщев Василь Миколайович ; НАН України, Ін-т монокристалів. – Харків, 2014
790.
Мушкетик Л.Г. Персонажі української народної казки [Книга] : монографія / Леся Мушкетик ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ : Український письменник, 2014. – 359, [1] с. : іл. – Резюме англ. – Бібліогр.: с. 314-356. – ISBN 978-966-579-440-0
791.
Перспективы развития мировой экономики [Журнал]. – Washington : Международный Валютный Фонд. – ISBN 978-1-61635-272-1
792.
Бабире О.В. Персуазивні і маніпулятивні стратегії англомовної комунікації з екотематики [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Бабире Олена Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
793.
Питання біоіндикації та екології [Журнал] : періодичне наукове видання / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т". – Запоріжжя. – ISSN 2312-2056
794.
Питання історії науки і техніки [Журнал] / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ. – ISSN 2077-9496
795.
Підприємництво, господарство і право [Журнал] : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академика Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
796.
Підприємництво, господарство і право [Журнал] : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
797.
Пластовий шлях [Журнал] : журнал пластової думки та інформації / Пласт - Національна скаутська організація України. – Львів, 1970-
798.
Петренко В.И. Побочные реакции противотуберкулезных препаратов [Книга] : учеб. пособие для иностр. студентов высших мед. учеб. заведений IV уровня аккредитации / В.И. Петренко, Е.Н. Разнатовская, А.В. Радыш. – Киев : ВІТ-А-ПОЛ ; ІНПОЛ ЛТМ, 2014. – 103, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 97-103. – ISBN 978-966-97465-0-4
799.
Герасько М.О. Побут населення містечок Чернігово-Сіверщини (друга половина XVIII - середина XIX ст.) [Дисертація] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Герасько Марина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
800.
Ясній Я.О. Поетика тетралогії Станіслава Вінценза "На високій полонині" [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.03 / Ясній Ярина Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,