Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за квітень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
801.
Позовне, наказне та окреме провадження у цивільному процесі України [Книга] : практикум : навч. посібник для студентів юрид. спец. ВНЗ / [Притика Ю.Д. та ін. ; за заг. ред. Ю.Д. Притики ; відп. ред. Ізарова І.О.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Дакор, 2014. – 207, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Предм. покажч.: 206-207. – Бібліогр.: с. 199-205 та наприкінці тем. – ISBN 978-617-7020-29-4
802.
Башков Е.А. Поиск изображений по содержимому в графических базах данных [Книга] : монография / Е.А. Башков, О.Л. Вовк, Н.С. Костюкова ; М-во образования и науки Украины, Гос. вуз "Донец. нац. техн. ун-т". – Донецк : ГВУЗ "ДонНТУ", 2014. – 120, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 105-112. – ISBN 978-966-377-183-0
803.
Здеб В.Б. Покращання метрологічних характеристик промислових багатоканальних засобів вимірювання на місці експлуатації [Автореферат] : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.01.02 / Здеб Володимир Богданович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2014
804.
Хомич Л.О. Полікультурна освіта в контексті загальнокультурного розвитку особистості педагога [Книга] : монографія / Л.О. Хомич, Л.Ю. Султанова, Т.О. Шахрай ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти та освіти дорослих. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 211, [1] с. : табл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 179-192. – ISBN 978-966-189-326-8
805.
Полімерний журнал [Журнал] : науковий журнал з хімії та фізики полімерів, полімерних матеріалів і композитів. – Київ. – ISSN 1818-1724
806.
Полімерний журнал [Журнал] : науковий журнал з хімії та фізики полімерів, полімерних матеріалів і композитів. – Київ. – ISSN 1818-1724
807.
Полімерний журнал [Журнал] : науковий журнал з хімії та фізики полімерів, полімерних матеріалів і композитів. – Київ. – ISSN 1818-1724
808.
Давлєтов О.Р. Політична система Веймарської Німеччини (1919-1933 рр.): особливості формування та еволюції [Книга] : [навч. посібник] / Олександр Давлєтов ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського - Запоріз. від-ня, Запоріз. наук. т-во ім. Я. Новицького, Запоріз. нац. ун-т. – Київ : НАН України, 2014. – 175, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 170-174. – ISBN 978-966-02-7333-7
809.
Соломаха А.Г. Поліцейське право в науковій спадщині М.М. Цитовича [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Соломаха Артем Григорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
810.
Мельник А.В. Польове ландшафтне картування [Книга] : система термінів і понять / Анатолій Мельник ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. – 90, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 88-89. – ISBN 978-617-10-0148-0
811.
Нікітін С.В. Пористі склокристалічні матеріали на основі природної та вторинної сировини [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.11 / Нікітін Сергій Володимирович, М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". – Дніпропетровськ, 2014
812.
Порівняльна професійна педагогіка [Журнал] : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки. – Київ ; Хмельницький. – ISSN 2308-4081
813.
Силантьєв С.О. Похідні фінансові інструменти: теоретичні та прикладні аспекти [Книга] : монографія / С.О. Силантьєв ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2012. – 310, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 249-307. – ISBN 978-966-483-687-3
814.
Пошукова та екологічня геохімія [Журнал] : щорічник / Нац. акад. наук України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України. – Київ, 2002-. – ISSN 2079-956X
815.
Право и демократия [Журнал] : сборник научных трудов. – Минск : БГУ, 1988-. – ISSN 0202-6342
816.
Право і безпека [Журнал] = Право и безопасность = Law and safety : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2002-. – ISSN 1727-1584
817.
Право і безпека [Журнал] = Право и безопасность = Law and safety : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2002-. – ISSN 1727-1584
818.
Право і безпека [Журнал] = Право и безопасность = Law and safety : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2002-. – ISSN 1727-1584
819.
Кудерська Н.І. Право культурної спадщини України [Книга] : загальна частина : підручник / Кудерська Надія Іванівна ; М-во культури України ; М-во освіти і науки України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ : НАКККіМ, 2014. – 258, [1] с. – Бібліогр.: с. 253-256 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-452-170-0
820.
Бойко М.Д. Право соціального забезпечення України [Книга] : навч. посіб. для студ. ВНЗ / М.Д. Бойко. – 5-те вид., перероб. і доп. – Київ : Центр учбової літератури, 2014. – 447, [1] с. – Бібліогр.: с. 438-444. – ISBN 978-617-673-330-0
821.
Право та державне управління [Журнал] : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя : Класичний приватний університет
822.
Право та інновації [Журнал] : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку. – Харків : Право, 2011-. – ISSN 2311-4894
823.
Правове регулювання ринку цінних паперів України [Книга] : навч. посібник для студентів ВНЗ / [Віхров О.П. та ін.] ; за ред. О.П. Віхрова. – Київ : Слово, 2014. – 302, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 284-303. – ISBN 978-966-194-171-6
824.
Змерзлий Б.В. Правове регулювання торгівельного судноплавства в Чорноморсько-Азовському регіоні в кінці XVIII - на початку XX ст. [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.01 / Змерзлий Борис Володимирович ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014
825.
Сібілева Г.Ю. Правові засади діяльності в"язниць в Таврійській губернії (кінець XVIII - початок XX ст.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Сібілева Ганна Юріївна ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex