Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за квітень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
876.
Радіоелектроніка, інформатика, управління [Журнал] = Радиоэлектроника, информатика, управление = Radio electronics, computer science, control / Запоріз. нац. техн. ун-т. – Запоріжжя : ЗНТУ, 1999-. – ISSN 1607-3274
877.
Башков Е.А. Реалистичная пространственная визуализация с использованием технологий объемного отображения [Книга] : монография / Е.А. Башков, С.А. Зори ; М-во образования и науки Украины, Гос. вуз "Донец. нац. техн. ун-т". – Донецк : ДВНЗ "ДонНТУ", 2014. – 150, [1] с. : ил. табл. – Аннот. рус., укр., англ. – Библиогр.: с. 122-132. – ISBN 978-966-377-192-2
878.
Городня Н.Д. Регіональна політика США у Східній Азії (1989-2013 рр.) [Дисертація] : дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.02 / Городня Наталія Данилівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т. – Київ, 2014
879.
Вербов С.В. Регулювання угод зі злиття та поглинання в приватному праві [Автореферат] : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03 / Вербов Сергій Віталійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
880.
Керц О.І. Римо-католицькі мас-медіа незалежної України: контент та аудиторія [Автореферат] : автореф. дис. … канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Керц Ольга Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014
881.
Прокоф"єва О.В. Ринок перестрахування в період глобальної рецесії [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Прокоф"єва Олена Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
882.
Прокоф"єва О.В. Ринок перестрахування в період глобальної рецесії [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Прокоф"єва Олена Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
883.
Гаврилишина Н.А. Рід Кочубеїв в історії Лівобережної Гетьманщини (середина XVII - кінець XVIII ст.) [Автореферат] : автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.01 / Гаврилишина Наталія Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
884.
Різдвяні студентські наукові читання: Vita in lingua [Книга] : матеріали IV міжвуз. студентської наук.-практ. конф. (10 груд. 2010 р., м. Запоріжжя) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т, Ф-т іноземної філол. ; [редкол.: Морошкіна Г.Ф. та ін.]. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2010. – 95, [1] с. – Бібліогр. наприкінці ст.
885.
Віщук О.Ю. Робота редактора з авторами-дітьми [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.05 / Віщук Оксана Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014
886.
Ясковець Ю.В. Розвиток взаємодоповнюваності інфраструктурних галузей України та ЄС [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Ясковець Юлія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
887.
Діцький І.В. Розвиток методів та алгоритмів розв"язання неоднозначності та усунення стрибків фазових вимірювань у задачах точного позиціонування по сигналах глобальних навігаційних супутникових систем [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Діцький Ігор Володимирович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2014
888.
Герасим М.Р. Розвиток метрологічного забезпечення вимірювання електрофізичних параметрів об"єктів кваліметрії неелектричної природи [Автореферат] : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.01.02 / Герасим Марта Романівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2014
889.
Балаклицький М.А. Розвиток протестантської журналістики в Україні: генеза та сучасний стан [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Балаклицький Максим Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014
890.
Міхневич Л.В. Розвиток юридичної науки і освіти в Київському комерційному інституті - Київському інституті народного господарства (1906-1930 рр.) [Книга] : монографія / Л.В. Міхневич ; [за заг. ред. І.Б. Усенка] ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2011. – 286, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 195-250. – ISBN 978-966-483-563-0
891.
Фразе-Фразенко Розробка методу доступу до ресурсів обмеженого використання засобами кореляційного аналізу термограм зображень [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Фразе-Фразенко Олексій Олексійович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2014
892.
Рябчиков О.М. Розробка методу оцінки точності розкрою деталей складної геометрії у шкіряній промисловості [Автореферат] : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.01.02 / Рябчиков Олександр Миколайович ; М-во освіти і науки України, Укр. інж.-пед. акад. – Харків, 2014
893.
Сапегін В.М. Розробка методу розрахунку динамічних напружень у присвердловинній зоні вуглепородного масиву від впливу робочих агентів [Автореферат] : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.15.09 / Сапегін Володимир Миколайович ; НАН України, Ін-т геотехн. механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2014
894.
Ковалишин В.В. Розробка сигналізатора теплового потоку для захисного одягу пожежників [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.02 / Ковалишин Володимир Васильович ; Держ. служба України з надзвичайн. ситуацій, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Львів, 2014
895.
Тихомирова Т.С. Розробка та дослідження тришарових покрить з полімерних матеріалів для антикорозійного захисту зовнішньої поверхні магістральних газопроводів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.06 / Тихомирова Тетяна Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ, 2014
896.
Даналакій О.Г. Розробка термоелектричних термостатуючих пристроїв для елементної бази інтернет-обладнання [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.01 / Даналакій Олег Григорович ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2014
897.
Гриманюк В.І. Розроблення армованого тампонажного матеріалу для цементування свердловин (на прикладі родовищ північно-західного шельфу Чорного моря) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.10 / Гриманюк Володимир Ігорович ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2014
898.
Єлезов К.С. Розроблення методики визначення геометричних параметрів вироблених просторів при експлуатації залізорудних родовищ [Автореферат] : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.15.01 / Єлезов Костянтин Сергійович ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Криворіз. нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2014
899.
Розслідування масових заворушень [Книга] / [Погорецький М.А. та ін.] ; за ред. М.А. Погорецького ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Дакор, 2014. – 139, [1] с. – До 180-річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка. - На тит. арк. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 132-139. – ISBN 978-617-7020-42-3
900.
Розслідування терористичних актів [Книга] / [Погорецький М.А. та ін.] ; за ред. М.А. Погорецького ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Дакор, 2014. – 159, [1] с. : табл. – До 180-річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка. - На тит. арк. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 153-159. – ISBN 978-617-7020-41-6
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex