Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за квітень місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
776.
Богатир В.В. Правові засади організації та діяльності комерційних судів Таврійської губернії (1819 - 1898 роки) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Богатир Володимир Вікторович ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014
777.
Чинчин М.М. Правові основи податкового адміністрування в Україні [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Чинчин Микола Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
778.
Караневич М.І. Прагматично зумовлені трансформації в англо-українському художньому перекладі [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Караневич Мар"яна Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
779.
Караневич М.І. Прагматично зумовлені трансформації в англо-українському художньому перекладі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Караневич Мар"яна Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
780.
Диняк О.В. Практикум з інженерної геології [Книга] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / О.В. Диняк, А.В. Шостак ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 94, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 92. – ISBN 978-966-439-649-0
781.
Щербаков О.В. Практикум з навчальної дисципліни "Теорія алгоритмів" [Книга] : навч.-практ. посібник / Щербаков О.В., Лосєв М.Ю. ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2013. – 150, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: c. 148-149. – ISBN 978-966-676-502-7
782.
Практична психологія та соціальна робота [Журнал] = Практическая психология и социальная работа = Applied psychology and social work : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 1997-
783.
Праці Наукового товариства ім. Шевченка [Журнал] / Наукове т-во ім. Шевченка у Львові ; Лікарська комісія ; Укр. лікарське т-во у Львові. – Львів. – ISSN 1563-3950
784.
Праці Одеського політехнічного університету [Журнал] = Odes"kyi politechnichnyi universytet. Pratsi : науковий та науково-виробничий збірник / М-во освіти і науки України. – Одеса : ТЕС, 1996-. – ISSN 2076-2429
785.
Садикова Я.М. Предмет доказування у справах про захист авторських та суміжних прав [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Садикова Яна Михайлівна ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014
786.
Конески Б. Препеви [Книга] = Poetry translations / Макед. акад. на науките и уметностите ; приред.: Милан Гурчинов ; соработник: Б. Карапеjовски. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите, 2013. – 344 с. – Парал. тит. арк. англ. – (Целокупни дела на Блаже Конески = The complete works of Blaze Koneski : критичко издание / во ред. на Милан Гурчинов). – ISBN 978-608-203-096-8
787.
Приватне право [Журнал] : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2012-
788.
Нікітченко М.С. Прикладна логіка [Книга] : навч. посібник / М.С. Нікітченко, С.С. Шкільняк ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 277, [1] с. – Бібліогр.: с. 268-274
789.
Григорович А.Г. Прикладні програмні системи зі сховищем даних на основі ненормалізованих відношень [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Григорович Андрій Геннадійович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013
790.
Сивак М.М. Примітки статей особливої частини кримінального кодексу України: теоретико-прикладний аналіз [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Сивак Микола Миколайович ; Нац. акад. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – Київ, 2013
791.
Кучинська О.П. Принципи кримінального провадження в механізмі забезпечення прав його учасників [Книга] : монографія / О.П. Кучинська. – Київ : Юрінком Інтер, 2013. – 284, [1] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-562-3
792.
Горбань Н.С. Принципи нотаріального процесу в Україні [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Горбань Наталія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
793.
Горбань Н.С. Принципи нотаріального процесу в Україні [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Горбань Наталія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
794.
Руденко С.В. Природно-ресурсний потенціал фізико-географічних регіонів України: суспільно-географічне дослідження [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Руденко Степан Валерійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
795.
Тимченко В.П. Про нас [Книга] : поетична збірка / Віктор Тимченко. – Харків : Крок, 2013. – 125, [1] с. : іл., портр. – ISBN 978-966-652-046-3
796.
Проблеми економіки [Журнал] = Проблемы экономики=The problems of economy : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2009-. – ISSN 2222-0712
797.
Проблеми економіки [Журнал] = Проблемы экономики=The problems of economy : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2009-. – ISSN 2222-0712
798.
Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України [Журнал] : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. закл. "Українська акад. банківської справи Нац. банку України". – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 1999-. – ISSN 2305-7491
799.
Дмитрук О.В. Проблеми сучасного світу крізь призму англомовних комунікативних стратегій [Книга] = Modern world challenges through communicative strategies in English : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / О.В. Дмитрук ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 143, [1] с. – Текст: укр., англ. – Бібліогр.: с. 139-143. – (Бібліотека інституту філології). – ISBN 978-966-439-681-0
У посібнику пропонується широкий підбір вправ, спрямованих на розвиток навичок розмовного мовлення, вміння визначати та оперувати різноспрямованими комунікативними стратегіями, удосконалення майстерності літературного перекладу й реформування англійською мовою на основі сучасних англомовних науково-публіцистичних текстів та популярних серіалів
800.
Гоцын Р.Л. Проблемы и перспективы украинской энергетики [Книга] / Роман Гоцын. – Кривой Рог : Дионис, 2013. – 176 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 174. – ISBN 978-966-2775-62-4
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex