Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за квітень місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
876.
Словарь-справочник по информационным технологиям [Книга] : правовое обеспечение : более 400 терминов и определений, [около 200 офиц. док.]. – Москва : АСТ ; Астрель, 2002. – 907, [3] с. – ISBN 5-17-013168-2
877.
Мойсієнко А.К. Слово в системі Шевченкового тексту [Книга] : поетика декодування : монографія / Анатолій Мойсієнко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 255, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 227-254. – ISBN 978-966-439-654-8
878.
Слово Національної школи суддів України [Журнал] : загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України. – Київ
879.
Рощин Д.Г. Смисложиттєва диспозиція особистості: теоретична інтерпретація в межах постструктуралістського підходу в соціології [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.01 / Рощин Дмитро Георгійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
880.
Современная библиотека [Журнал] : научно-практический журнал о библиотеках, чтении и книге / Информ. центр сотрудничества "ЛИТЕРА" ; Изд. центр "Литера-Пресс". – Москва, 2008-. – ISSN 2072-3849
881.
Современный статус конструкционных материалов ядерных реакторов [Брошура] : препринт ХФТИ 2013-1 / В.А. Белоус [и др.] ; Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т". – Харьков : ННЦ ХФТИ, 2013. – 76, [1] с., включ. обл. : ил., табл. – Без тит. л. - Аннот. парал. рус., укр. – Библиогр.: с. 71-75
882.
Софія Київська: Візантія. Русь. Україна [Журнал] = Saint Sophia in Kyiv: Byzantium. Rus". Ukraine : наукове видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ. – ISSN 2310-3310
883.
Наумкина С.М. Социально-политическая эффективность управленческой деятельности [Книга] : (теоретико-методологический анализ) / Светлана Наумкина, Валерий Пилипенко, Юрий Привалов ; [отв. ред. В.Е. Пилипенко] ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т социологии, Центр соц. экспертиз и прогнозов. – Киев : Стилос, 1999. – 141, [4] с. – Библиогр. в примеч.: с. 137-141. – ISBN 966-7321-58-4
884.
Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 3. Философия [Журнал] : реферативный журнал / ИНИОН РАН. – Москва
  № 4. – 2013. – До 2005 р. дивись: Реферативный журнал
885.
Социологические исследования [Журнал] : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва : Наука, 1974-. – ISSN 0132-1625
886.
Социологические исследования [Журнал] : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва : Наука, 1974-. – ISSN 0132-1625
887.
Социологические исследования [Журнал] : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва : Наука, 1974-. – ISSN 0132-1625
888.
Социология образования [Журнал] / НОУ СГА. – Москва, 1999-. – ISSN 1561-2465
889.
Социология образования [Журнал] / НОУ СГА. – Москва, 1999-. – ISSN 1561-2465
890.
Кліменко О.М. Соціальна економіка [Книга] : навч. посібник / Кліменко О.М., Мащенко М.А. ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2013. – 146, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 143-146. – ISBN 978-966-676-499-0
891.
Саратова Ю.М. Соціальний капітал в організаційних взаємодіях у просторі вищої освіти [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.03 / Саратова Юлія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
892.
Бутко М.П. Соціальні аспекти модернізації регіонального розвитку в умовах інтеграції ринку освітянських послуг [Книга] : монографія / М.П. Бутко, М.І. Мурашко, С.О. Назарко. – Чернігів : Десна Поліграф, 2013. – 239, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 209-226. – ISBN 978-966-2646-44-3
893.
Лук"яненко Н.М. Соціально-психологічні детермінанти усвідомлення подружжям прийомного батьківства [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Лук"яненко Наталія Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
894.
Ліснича В.М. Соціокультурні потреби громадян: реалізація та задоволення в умовах плюралістичної сегментації українського суспільства [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Ліснича Вікторія Миколаївна ; М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014
895.
Соціологія права [Журнал] : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юридичний факультет Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. – Дрогобич
896.
Лисиця Н.М. Соціологія реклами [Книга] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Н.М. Лисиця, Ю.В. Бєлікова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т імені В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012. – 207, [1] с., [4] арк. кольор. іл. : іл., табл. – Предм. покажч.: c. 198-202. - Імен. покажч.: с. 203-207. – Бібліогр.: с. 155-170. – ISBN 978-966-623-904-7
897.
Соціологія: теорія, методи, маркетинг [Журнал] : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології Нац. акад. наук України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
898.
Морозова Я.В. Спектр традицій в скрипковій творчості Пауля Хіндеміта в контексті стильових тенденцій першої половини XX століття [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Морозова Янжима Володимирівна ; М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2013
899.
Милославский В.К. Спектроскопия твердого тела [Книга] : учеб. пособие для студ. ст. курсов, аспирантов и науч. работников / В.К. Милославский, Л.А. Агеев ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Харьк. нац. ун-т имени В.Н. Каразина. – Харьков : ХНУ имени В.Н. Каразина, 2013. – 273, [2] с. : ил., табл. – Библиогр. в конце гл. – ISBN 978-966-623-760-9
900.
Споменица посветена на Гане Тодоровски редовен член на Македонската академиjа на науките и уметностите [Книга] = Festschrift presented as a memorial to Gane Todorovski a member of Macedonian academy of sciences and arts / Макед. акад. на науките и уметностите ; [уред. Л. Коцарев]. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите, 2011. – 120, [2] c. : портр. – На обкл.: Гане Тодоровски, 1929-2010. - Парал. тит. арк. англ.
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex