Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за квітень місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
801.
Проблемы старения и долголетия [Журнал] : научно-практичекий журнал / Гос. учреждение "Ин-т геронтологии им. Д.Ф. Чеботарева НАМН Украины". – Киев, 1990-. – ISSN 0869-1703
802.
Денисов В.Ю. Проблемы физики атомного ядра и ядерных реакций [Книга] : монография / В.Ю. Денисов, В.А. Плюйко ; М-во образования и науки Украины, Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко. – Киев : Київський університет, 2013. – 430, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 377-430. – ISBN 978-966-439-673-5
803.
Москаленко С.О. Прогнозування дощових паводків на річках Правобережжя Прип"яті на основі моделювання процесів їх формування [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Москаленко Станіслав Олексійович ; М-во освіти і наук України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
804.
Кіріченко П.С. Прогнозування забруднення акваторії Чорного моря при скиді зворотних вод [Автореферат] : автореф. дис. ...канд. техн. наук : 21.06.01 / Кіріченко Павло Сергійович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Придніпр. держ. акад. буд-ва та архіт.". – Дніпропетровськ, 2014
805.
Програма підготовки аспірантів і здобувачів нефілологічних спеціальностей до складання кандидатського іспиту з іноземної мови [Брошура]. – Київ : Київський університет, 2003. – 8с.
806.
Погорілий С.Д. Програмування для UNIX-систем [Брошура] : навч. посібник до лаборатор. робіт для студ. напрямку підготов. "Комп"ютерна інженерія" / С.Д. Погорілий, В.А. Мар"яновський ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Радіофіз. ф-т. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного факультету Київського національного універиситету імені Тараса, 2012. – 86, [1] с. : табл. – Бібліогр. в тексті
807.
Купріков І.В. Просторово-часова динаміка річкового стоку на території України під впливом кліматичних змін [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Купріков Іван Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
808.
Василенко Ю.О. Просторово-часовий доступ у системах мобільного зв"язку [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Василенко Юрій Олександрович ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2014
809.
Стоян В.О. Процесуальні особливості розгляду справ, які виникають з нотаріальних правовідносин [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Стоян Валентина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
810.
Психология и соционика межличностных отношений [Журнал] = Psychology and socionics of interpersonal relations : международный научно-практический журнал / Междунар. ин-т соционики. – Киев, 2002-. – ISSN 2226-7549
811.
Пилатюк Н.І. Психологічні та соціальні аспекти похідних жанрів у музиці (на прикладі українського скрипкового перекладу другої половини XX - початку XXI ст.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 17.00.03 / Пилатюк Н.І.; Пилюк Назарій Ігорович ; М-во освіти і науки України, Харк. держ. ун-т мистецтв ім. І. П. Котляревського. – Харків, 2013
812.
Льошенко О.А. Психологічні чинники емоційної компетентності осіб з різним рівнем самоактуалізації [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Льошенко Олександра Андріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
813.
Богучарова О.І. Психологія ставлення до здоров"я: парадигми, моделі, чинники розвитку [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.01 / Богучарова Олена Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
814.
Потіш Л.А. Птахи (фондова колекція) [Брошура] = Birds (fund collection) : [каталог] / Л.А. Потіш, Н.І. Потіш ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т", Каф. лісівництва, Зоол. музей. – Ужгород : Говерла, 2013. – 84, [2] с., включ. обкл. – Бібліогр.: с. 83. – (Каталог колекцій Зоологічного Музею Ужгородського Національного університету). – ISBN 978-966-2095-66-1
815.
Лакушева Є.В. Публічні та приватні інтереси в податковому праві [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Лакушева Євгенія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
816.
Цвелев С.В. Путь каратэ [Книга] : от ученика до Мастера / С.В. Цвелев. – Москва : Кобриз. – (От ученика до Мастера)
817.
Цвелев С.В. Путь каратэ [Книга] : от ученика до Мастера / С.В. Цвелев. – Москва : Кобриз. – (От ученика до Мастера)
818.
Цвелев С.В. Путь каратэ [Книга] / С.В. Цвелев. – Москва : Кобриз. – (От ученика до Мастера)
819.
Малиновський І.О. Радянські поправчо-трудові установи порівнюючи з буржуазними тюрмами [Книга] / І.О. Малиновський ; [за ред. В.О. Попелюшка]. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – 305, [1] с. – Дод. тит. арк. ориг. - Резюме фр. мовою. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Антологія правової думки)
820.
Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України [Журнал] : науковий журнал / Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль : Економічна думка, 1997-
821.
Пуртов В.Ф. Регіонально-адміністративний менеджмент [Книга] : навч. посібник / В.Ф. Пуртов, В.П. Третяк, М.М. Кудінова ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т імені В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – 311, [1] с., [2] арк. карт : іл., табл. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-623-938-2
822.
Сисак І.М. Регулювання потужності розрядних джерел світла високочастотними електронними пускорегулювальними апаратами [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.07 / Сисак Іван Михайлович ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. техн. ун-т Ім. І. Пулюя. – Тернопіль, 2013
823.
Режим, диагноз и прогноз ветрового волнения в океанах и морях [Книга] / [З.К. Абузяров и др.] ; под ред. Е.С. Нестерова ; Федер. служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет). – Москва : Исследовательская группа "Социальные науки", 2013. – 292, [4] с. : ил., табл. – Авт. указ. на с. 4. – Библиогр.: с. 271-292. – ISBN 978-5-91070-063-9
824.
Агапітов О.В. Резонансні ефекти взаємодії хвиля-частинка в навколоземному космічному просторі [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 05.07.12 / Агапітов Олексій Володимирович ; Нац. акад. наук України, Голов. астроном. обсерваторія. – Київ, 2014
825.
Баранівський В.Ф. Релігієзнавчі проблеми військово-соціального управління [Книга] : монографія / В.Ф. Баранівський, П.С. Прибутько. – Київ : Золоті Ворота, 2013. – 312 с. – Термінол. словник: c. 290-312. – Бібліогр.: c. 306-312. – ISBN 978-966-2246-40-7
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex