Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за квітень місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
851.
Онищук О.О. Розробка матеріалів триботехнічного призначення системи Ti-Fe-C, отриманих самопоширюючим високотемпературним синтезом [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Онищук Оксана Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Луц. нац. техн. ун-т. – Луцьк, 2013
852.
Розробка родовищ [Журнал] = Mining of mineral deposits : щорічний науково-технічний збірник / Держ. вищий навч. закл. "Нац. гірничий ун-т" ; Донбас. держ. техніч. ун-т ; Держ. вищий навч. закл. "Донец. нац. техніч. ун-т" [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2013-. – ISBN 978-966-2575-29-3
853.
Ломака О.В. Розробка технології арабіногалактановмісних функціональних харчових інгредієнтів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 03.00.20 / Ломака Олена Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. акад. харчових технологій. – Одеса, 2014
854.
Шапкіна К.І. Розробка технологій препаратів B-глюкану дріжджів Saccharomyces cerevisiae [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 03.00.20 / Шапкіна Кристина Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. акад. харч. технологій. – Одеса, 2014
855.
Бондар О.С. Розроблення інгібіторів мікробної та кислотної корозії вуглецевих сталей на основі нітрогеновмісних гетероциклічних сполук [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.14 / Бондар Олена Сергіївна ; Нац. акад. наук України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Львів, 2013
856.
Огульчанська О.А. Романи І. Франка "Борислав сміється", "Перехресні стежки" й Е. Золя "Жерміналь": порівняльна поетика [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Огульчанська Оксана Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
857.
Донцова Д.А. Ромео с большой дороги [Книга] : [роман] / Дарья Донцова. – Москва : Эксмо, 2008. – 382, [2] с. – Сериал "Любительница частного cыска Даша Васильева". – (Иронический детектив). – ISBN 978-5-699-19681-4
858.
Российский экономический журнал [Журнал] / ЗАО "ЭЖ МЕДИА" ; АНО "Акад. менеджмента и бизнес-администрирования". – Москва, 1958-. – ISSN 0130-9757
859.
Российский экономический журнал [Журнал] / ЗАО "ЭЖ МЕДИА" ; АНО "Акад. менеджмента и бизнес-администрирования". – Москва, 1958-. – ISSN 0130-9757
860.
Российско-украинское обозрение [Журнал] : информационно-аналитический и научно-практический альманах / Посольство Рос. Федерации в Украине. – Киев
861.
Малиновский И.А. Русские писатели-художники о смертной казни [Книга] / И.А. Малиновский ; [под ред. и с предисл. В.А. Попелюшка]. – Острог : Издательство Национального университета "Острожская академия", 2013. – 121, [1] с. – Доп. тит. л. ориг. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Антология просветительской мысли)
862.
Русский Мир. ru [Журнал] : журнал о России и русской цивилизации / Фонд "Русский мир". – Москва, 2007-
863.
Русский язык и литература в учебных заведениях [Журнал] : научно-методический журнал / Изд. дом "Русское слово". – Киев
864.
Русское слово [Журнал] : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Движение Владимира Мономаха "Русь". – Красный Луч, 1996-
865.
Садовник [Журнал] / ООО "Бонниер Пабликейшенз". – Москва, 2005-. – ISSN 1812-1934
866.
Захарчук В.М. Самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво за кримінальним правом України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Захарчук Віктор Миколайович ; М-во внутр. справ України, Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Львів, 2014
867.
Колісник О.В. Самоідентифікація людини в американській філософії другої половини XX століття [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.05 / Колісник Олександра Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
868.
Капітоненко М.Г. Силовий фактор у міжнародних відносинах [Книга] : монографія / М.Г. Капітоненко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 303, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 293-302 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-607-0
869.
Добриднєв О.В. Синтез 5-аміно-3(2H)-піролінонів та 5-аміно-3(2H)-тіофенонів на основі a-функціоналізованих карбонових кислот [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Добриднєв Олексій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
870.
Баглай Я.В. Синтез карбо-бензенів, карбо-циклогексадієнів та карбо-бутадієнів з хромофорними замісниками [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Баглай Ярослав Васильович ; М-во освіти і науки України. Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
871.
Гаджиєв М.М. Синтез оптимальних алгоритмів виявлення сигналів при сумісному впливі заважаючих факторів [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.12.13 / Гаджиєв Матін Магсуд-огли ; Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2013
872.
Старостін С.С. Синтез цифрових систем регулювання на базі дискретних математичних моделей електромеханічних об"єктів [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.09.03 / Старостін Сергій Станіславович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2014
873.
Дригайло С.В. Система обслуговування газетними фондами в умовах зростання інформаційних потреб читачів: досвід Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (1991-2010) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 27.00.03 / Дригайло Сергій Васильович ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2013
874.
Системи управління якістю у відповідності до ISO 9001:2008 у регіональних органах влади [Книга] = Quality management systems according to ISO 9001:2008 the regional authorities : практ. посібник / [Т.В. Маматова та ін.]. – Дніпропетровськ : Грані, 2013. – 104, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. в копірайті. – Бібліогр.: с. 103-104. – ISBN 978-966-8841-89-7
875.
Сімейна медицина [Журнал] = Семейная медицина : всеукраїнський науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. Шупика [та ін.]. – Київ, 1999-. – ISSN 2307-5112
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex