Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за квітень місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1051.
Четверті Зарембівські читання [Книга] : матеріали Четвертих Всеукр. Зарембів. наук. читань "Українське пам"яткознавство: сучасні проблеми та тенденції", присвяч. 150-річчю від дня народж. акад. В.І. Вернадського, м. Київ, 17 квіт. 2013 р. / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; [редкол.: Титова О.М. (голова) та ін. ; упорядкув. Г.М. Бичковської]. – Київ : Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, 2013. – 254, [2] с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-8999-54-3
1052.
Федорівська О.В. Числове моделювання колективних процесів у сильнострумовому іонному лінійному індукційному прискорювачі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.20 / Федорівська Ольга Вікторівна ; Нац. акад. наук України, Нац. наук. центр "Харк. фіз.-техн. ін-т". – Харків, 2013
1053.
Крайовський В.Я. Чутливі елементи термоперетворювачів на основі напівпровідникового матеріалу n-HfNiSn [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.04 / Крайовський Володимир Ярославович ; Ін-т техн. теплофізики Нац. акад. наук України. – Київ, 2014
1054.
Левченко Т.А. Шестая раса [Брошура] / Тамара Левченко. – Днепропетровск : Грани, 2014. – 38, [1] с. : ил. – ISBN 978-966-8841-91-0
1055.
Дубов Д.В. Широкосмуговий доступ до мережі Інтернет як важлива передумова інноваційного розвитку України [Книга] : аналітична доповідь / Д.В. Дубов, М.А. Ожеван ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2013. – 111, [1] с. : іл., табл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Інформаційні стратегії" ; вип. 1). – ISBN 978-966-554-212-4
1056.
Заїка Є.В. Шляхи оптимізації пізнавальної діяльності студентів і школярів [Книга] : навч. посібник / Є.В. Заїка, І.О. Зуєв ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – 183, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-623-928-3
1057.
Щорічник СІПРІ 2013. Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека [Журнал] = SIPRI Yearbook 2013 : Armaments, disarmament and international security / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру ; Укр. центр екон. і політ. досліджень ім. О. Разумкова. – Київ : Заповіт. – ISBN 978-966-2050-02-8
1058.
Филипенко А.С. Экономическая глобализация: истоки и результаты [Книга] / А.С. Филипенко. – Москва : Экономика, 2010. – 510, [2] с. : ил., табл. – Доп. тит. л. и оглавление парал. рос., англ. – Библиогр.: с. 497-506 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-282-03037-2
Дорогій Нелі Юріївні - з побажанням яскравих успіхів у науковій творчості та в освітянському менеджменті. У роковини від дня народження - довгих, плідних і щасливих літ. Підпис. 06.06.10
1059.
Воробьев Е.М. Экономическая модернизация и хозяйственная элита [Книга] : монография / Е.М. Воробьев, Е.Ю. Барвенко ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Харьк. нац. ун-т имени В.Н. Каразина. – Харьков : ХНУ имени В.Н. Каразина, 2012. – 163, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 153-163. – ISBN 978-966-623-902-3
1060.
Гоцын Р.Л. Энергетический кризис в Украине [Брошура] : прогнозы и перспективы / Роман Гоцын ; [ред. А. Чернявский]. – Кривой Рог : Дионис, 2013. – 51, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 48. – ISBN 978-966-2775-58-7
1061.
Левченко Т.А. Эпоха Майтрейи [Брошура] / Тамара Левченко. – Днепропетровск : Грани, 2014. – 23, [1] с. – ISBN 978-966-8841-92-7
1062.
Эхо планеты [Журнал] : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журн. – Москва, 1988-. – ISSN 0234-1670
1063.
Эхо планеты [Журнал] : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журн. – Москва, 1988-. – ISSN 0234-1670
1064.
Эхо планеты [Журнал] : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журн. – Москва, 1988-. – ISSN 0234-1670
1065.
Юность [Журнал] : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Труд. коллектив редакции журн. "Юность". – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
1066.
Шиханцов Г.Г. Юридическая психология [Книга] : учебник для вузов / Г.Г. Шиханцов ; отв. ред. В.А. Томсинов ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Юрид. фак. – Москва : Зерцало, 1998. – 344 с. – Библиогр.: с. 340-344 и в подстроч. примеч. – (Учебник для вузов). – ISBN 5-8078-0008-7
1067.
Васильев В.Л. Юридическая психология [Книга] : учеб. для студ.вузов, обучающихся по спец. "Юриспруденция" / В.Л. Васильев. – Санкт-Петербург : Питер, 1998. – 649, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 650 и в подстроч. примеч. – (Мастера психологии). – ISBN 5-88782-231-7
1068.
Сливка С.С. Юридична деонтологія [Книга] : підручник / С. Сливка ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка", Навч.-наук. ін-т права та психології. – [Вид. 4-те]. – Київ : Атіка, 2013. – 295, [1]с. – Бібліогр.: с. 286-293. – ISBN 966-326-180-3
1069.
Юридична Україна [Журнал] : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2002-
1070.
Юридичний журнал [Журнал] : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ : Юстініан, 2002-
1071.
Кохан Г.В. Явище політичної корупції: теоретико-методологічний аналіз [Книга] : монографія / Г.В. Кохан ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2013. – 230, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 207-230. – ISBN 978-966-554-208-7
1072.
Ядерна енергетика та довкілля [Журнал] = Nuclear power and the environment : науково-виробничий журнал / ДП "Держ. науково-інженерний центр систем контролю та аварійного реагування" ; Міненерговугілля України. – Київ, 2012-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex