Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за листопад місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
726.
Андреєва О.В. Ризик у договірних зобов"язаннях [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Андреєва Олена Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
727.
Римское частное право [Книга] : учебник. – Москва : Юриспруденция, 2006. – 441, [1] с. – ISBN 5-9516-0094-4
728.
Підопригора О.А. Римське право [Книга] : підручник / О.А. Підопригора, Є.О. Харитонов ; М-во освіти і науки України. – 4-те вид. – Київ : Юрінком Інтер, 2014. – 525, [1] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – ISBN 978-966-667-613-2
729.
Ринок праці та зайнятість населення [Журнал] : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2002-
730.
Розвиток державних фінансів України в умовах глобалізації [Книга] / [Луніна І.О. та ін.] ; за ред. І.О. Луніної ; НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". – Київ : Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2014. – 295, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7365-8
731.
Уаід С.Р. Розвиток методів аналізу тонкопроводових антен з нелінійними властивостями поверхневого імпедансу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.07 / Сальман Рашід Уаід ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2015
732.
Орендарець О.О. Розвиток науки екологічного права [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Орендарець Олена Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
733.
Шірінян А.С. Розмірно-залежні фізико-хімічні явища в нанодисперсних твердих системах [Книга] : монографія / А.С. Шірінян, В.А. Макара ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 319, [1] с. : іл., табл. – Імен. покажч.: с. 312-313. - Предм. покажч.: с. 314-319. – Бібліогр.: с. 149-163 та с. 290-303. – ISBN 978-966-439-773-2
734.
Луків М.В. Росте черешня в мами на городі [Книга] : поезія / Микола Луків. – Київ : Криниця, 2015. – 575, [1] с. : іл. – Розгорнутий тит арк. - Алф. покажч.-довід.: с. 529-551. – ISBN 978-966-2434-23-1
735.
Рекач В.Г. Руководство к решению задач по теории упругости [Книга] : учеб. пособие для студентов инженер.-строит. вузов и фак. / В.Г. Рекач, проф., докт. техн. наук. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 1977. – 214, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 211-213
736.
Рекач В.Г. Руководство к решению задач прикладной теории упругости [Книга] : учеб. пособие для студентов строит. спец. вузов / В.Г. Рекач. – Москва : Высшая школа, 1973. – 383, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 377-382
737.
Поликарпов В.В. Русская военно-промышленная политика 1914-1917 [Книга] : государственные задачи и частные интересы / Владимир Поликарпов. – Москва : ЦЕНТРПОЛИГРАФ, 2015. – 381, [3] с. : ил. – Указ. имен: с. 374-382. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-227-06136-2
738.
Русская школа [Журнал] : научно-практический, информационно-аналитический и просветительский журнал / Всеукр. обществ. орг. "Русская школа". – Киев, 2012-
739.
Земляной В. Русский разухай или украинские грабли [Книга] / Владимир Земляной. – Киев : АВІАЗ, 2015. – 159, [1] с. : фотоил. – ISBN 978-966-8936-94-4
740.
О"Брайен Русско-английский, aнгло-русский словарь О"Брайена [Книга] = O" Brien Russian-English, English-Russian dictionary : [ок. 140 000 сл.] / О"Брайен. – Москва : Астрель ; АСТ, 2005. – VI, 342, 355, [1] с. – (New). – ISBN 5-17-028408-Х
741.
Савчук Володимир Сафронович [Книга] : біобібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Б-ка ; [уклад.: Т.О. Коноваленко, І.Ю. Бойко, Н.О. Туртова ; наук. ред. Т.В. Куриленко ; авт. вступ. ст. Ю.К. Зайцев]. – Київ : КНЕУ, 2014. – 63, [1] с., [12] арк. фотоіл. : портр. – Сер. засн. 2011 р. – (Серія "Портрети вчених Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана" ; вип. 10). – ISBN 978-966-483-920-1
742.
Гришковец Е.В. Сатисфакция [Книга] : сценарий, пьесы и лирика / Евгений Гришковец. – Москва : Махаон, 2011. – 397, [3] с. – ISBN 978-5-389-01437-4
743.
Скочко Н.С. Секреторна і всмоктувальна функції шлунково-кишкового тракту у щурів в онтогенезі [Дисертація] : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Скочко Наталія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
744.
Сенсорна електроніка і мікросистемні технології [Журнал] = Sensor electronics and microsystem technologies : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2003-. – ISSN 1815-7459
745.
Сенсорна електроніка і мікросистемні технології [Журнал] = Sensor electronics and microsystem technologies : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2003-. – ISSN 1815-7459
746.
Нікітчин О.М. Сигнали і процеси в радіотехніці [Книга] : навч. посібник для студентів ф-ту радіофізики, електроніки та комп"ютер. систем Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка / О.М. Нікітчин, С.М. Левитський ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Логос, 2014. – 188 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 166. – ISBN 978-966-171-853-0
747.
Савченко В.А. Симон Петлюра [Книга] / В. Савченко ; [худож.-оформлювач Є.В. Вдовиченко]. – Харків : Фоліо, 2015. – 126, [2] с. – Авт. на обкл. не зазнач. - Сер. засн. в 2009 р. – (Знамениті українці). – ISBN 978-966-03-5098-4
748.
Синергетика в филологических исследованиях [Книга] : монография / [Т.И. Домброван и др.] ; под общ. ред. проф. Л.С. Пихтовниковой ; М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2015. – 339, [1] с. : ил., табл. – Текст рус. и укр. - Сведения об авт.: с. 330-339. - Глоссарий: с. 319-329. – Библиогр. в конце частей. – ISBN 978-966-285-202-8
В пр. №1699775 напис: В наукову бібліотеку КНУ імені Тараса Шевченка жовтень 2015 р. Підпис (Л.С. Піхтовнікова)
749.
Полубінський В.В. Синтез, будова і властивості шаруватих оксидних сполук і фаз типу AnBn-1O3n та An+1BnO3n+1 [Дисертація] : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Полубінський Віталій Вікторович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
750.
Сільськогосподарська мікробіологія [Журнал] : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук України ; Ін-т сільськогосп. мікробіології та агропромисл. виробництва ; Нац. акад. наук України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного. – Чернігів : ІСМАВ НААН. – ISSN 1997-3004
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,