Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за листопад місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
626.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 1997-
627.
Пігіда А.О. Оцінювання та врахування дизайн-ефекту у багатоступеневих стратифікованих вибірках для загальнонаціональних соціальних досліджень в Україні [Дисертація] : дис. ... канд. соцiол. наук : 22.00.02 / Пігіда Антон Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
628.
Палеонтологічний збірник [Журнал] = Paleontological review : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 1961-. – ISSN 0131-2634
629.
Шульга Я.М. Паломництво до київських православних святинь у XVIII ст.: соціоантропологічний вимір [Дисертація] : дис. . канд. іст. наук : 07.00.01 / Шульга Яна Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
630.
Парламентаризм та парламентська діяльність [Книга] : словник-довідник / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України [уклад.: В.А. Гошовська, Н.Б. Ларіна, Н.Г. Протасова та ін.] ; за заг. ред. д-ра політ. наук, проф. В.А. Гошовської. – Київ : НАДУ, 2010. – 225, [3] с. – Алф. покажч.: с. 209-225. – Бібліогр.: с. 206-208. – ISBN 978-966-394-029-8
631.
Патентный поверенный [Журнал] : научно-практический журнал для профессионалов / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 2005-
632.
Патенты и лицензии. Интеллектуальные права [Журнал] : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 1966-
633.
Патенты и лицензии. Интеллектуальные права [Журнал] : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 1966-
634.
Патерик Печерский или Отечник [Книга]. – [Изд. 5]. – Киев : Киево-Печерская Успенская Лавра, 2002. – 375, [1] с. : ил. – Загл. обл. : Патерик Печерский
635.
Педагогічна думка [Журнал] / Департамент освіти і науки Львів. облдержадміністрації ; Львів. обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2003-
636.
Воробйов М.С. Перспективні напрямки вдосконалення теорії машин [Книга] : монографія / М.С. Воробйов. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. – 190, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 186-190. – ISBN 978-966-694-230-5
637.
Перша світова війна 1914-1918 рр. і Україна: мовою документів і свідчень [Книга] / НАН України, Ін-т історії України ; упорядник Валентина Шевченко ; [редкол.: В.А. Смолій (голова), Г.В. Боряк, В.С. Великочий та ін.]. – Київ : КЛІО, 2015. – 798, [2] с., [3] арк. карт, склад. вдвоє : іл., табл. – Словники: с. 743-751. - Покажч.: с. 752-770. – Бібліогр.: с. 773-794 та наприкінці ст. – ISBN 978-617-7023-32-5
638.
Сверстюк Є.О. Писані синім крилом [Книга] / Євген Сверстюк ; упоряд. Олена Голуб. – Київ : Кліо, 2015. – 255, [1] с. : портр. – ISBN 978-617-7023-34-9
639.
Самойлов Я.В. Письма Я.В. Самойлова В.И. Вернадскому 1897-1921 гг. [Книга] : к 150-летию со дня рождения В.И. Вернадского / Нац. акад. наук. Украины, Центр исслед. науч.-техн. потенциала и истории науки им. Г.М. Доброва ; [сост.: В.И. Оноприенко, С.П. Рудая]. – Киев : Информационно-аналитическое агентство, 2013. – 378, [1] с. : ил., фот. – Указ. имен.: с. 368-374. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-617-571-078-4
640.
Питання історії науки і техніки [Журнал] / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ. – ISSN 2077-9496
641.
Питання історії науки і техніки [Журнал] / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ. – ISSN 2077-9496
642.
Питання історії науки і техніки [Журнал] / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ. – ISSN 2077-9496
643.
Кінг С. Під куполом [Книга] = Under the dome : роман / Стівен Кінг ; [пер. з англ. та комент. О. Красюка]. – 2-ге вид., стер. – Харків : Книжковий Клуб "Клуб Cімейного Дозвілля, 2014. – 1021, [3] с. – Пер. вид. : Under the dome : a novel / Stephen King. New York, 2009. - Дані тит. арк. частково парал. англ. – ISBN 978-966-14-1025-0
644.
Казачінер О.С. Підвищення якості уроку англійської мови: початкова школа [Книга] / О.С. Казачінер. – Харків : Основа, 2013. – 95 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 92-95. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 5 (125)). – ISBN 978-617-00-1775-8
645.
Підприємництво, господарство і право [Журнал] : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
646.
Після падіння тюремного муру [Книга] : українська література за роки незалежності: тенденції, проблеми, підсумки (1991-2015) : [наук. зб.]. – Житомир : Рута, 2015. – 211, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-581-260-0
647.
Андреюк Н.В. Планування діяльності підприємства [Книга] : практикум : навч. посібник [для студентів. екон. спец.] / [Андреюк Н.В., Скопенко Н.С., Пашнюк Л.О.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. – Київ : Київський університет, 2015. – 192 с. : табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 169-170. – ISBN 978-966-439-818-0
648.
Болабольченко А.А. Побратими [Книга] : Сергій Єфремов, Василь Доманицький - нариси життя та творчості / Анатолій Болабольченко ; [ред. Тетяна Щегельська]. – Київ : Щек і Хорив, 2003. – 111, [1] с. – ISBN 966-8033-58-5
649.
Податковий кодекс України [Книга] : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на. 15 квіт. 2011 р. : (офіц. текст) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Киев : ПАЛИВОДА А.В., 2011. – 510, [1] с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-213-5
650.
Горячая Т.С. Подходы к решению психологических проблем личности: светская психология и христианская богословская мысль (теоретический курс) [Книга] : монография / Т.С. Горячая ; М-во образования и науки Украины, Одес. нац. ун-т им. И.И. Мечникова, Ин-т математики, экономики и механики. – Одесса : ОНУ, 2015. – 161, [1] с. – Библиогр: с. 148-161. – ISBN 978-617-689-107-9
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex