Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за лютий місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
726.
Теорія і методика фізичного виховання і спорту [Журнал] : науково-теоретичний журнал / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України. – Київ. – ISSN 1992-7908
727.
Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія [Журнал] : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харк. політехнічний ін-т" ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; Укр. інженерно-педагогічна акад. – Харків, 2000-. – ISSN 2078-7782
728.
Волошина А.А. Теорія і робочі процеси гідравлічних обертачів планетарного типу [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.05.17 / Волошина Анжела Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2013
729.
Ференц Н.С. Теорія літератури і основи естетики [Книга] : навч. посібник / Н.С. Ференц. – Київ : Знання, 2014. – 511, [1] с. – Сер. засн. у 1998 р. - Термінол. покажч.: с. 484-496.- Імен. покажч.: с. 497-511. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк прим. – (Серія "Вища освіта XXI століття"). – ISBN 978-966-346-742-9
730.
Техника - молодёжи [Журнал] : спецвыпуск / ЗАО "Корпорация ВЕСТ". – Москва, 1933-. – ISSN 0320-331Х
731.
Техника - молодёжи [Журнал] / ЗАО "Корпорация ВЕСТ". – Москва, 1933-. – ISSN 0320-331Х
732.
Техническая механика [Журнал] : научный журнал / Нац.акад. наук Украины ; Гос. космическое агенство Украины ; Укр. общество инженеров- механиков ; Ин-т технической механики. – Днепропетровск, 1993-. – ISSN 1561-9184
733.
Техническая механика [Журнал] : научный журнал / Нац.акад. наук Украины ; Гос. космическое агенство Украины ; Укр. общество инженеров- механиков ; Ин-т технической механики. – Днепропетровск, 1993-. – ISSN 1561-9184
734.
Стрілець Н.О. Технології архівного збереження електронних бібліотечних ресурсів у мережевому комунікаційному просторі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.03 / Стрілець Наталія Олександрівна ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури. – Харків, 2013
735.
Технологія і техніка друкарства [Журнал] : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Видавничо-поліграфічний ін-т. – Київ : НТУУ "КПІ". – ISSN 2077-7264
736.
Технологія і техніка друкарства [Журнал] : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Видавничо-поліграфічний ін-т. – Київ : НТУУ "КПІ". – ISSN 2077-7264
737.
Технологія і техніка друкарства [Журнал] : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Видавничо-поліграфічний ін-т. – Київ : НТУУ "КПІ". – ISSN 2077-7264
738.
Костецький І. Тобі належить цілий світ [Книга] = The whole world belongs to you : вибрані твори / Ігор Костецький ; вид. підгот. Марко Роберт Стех ; [Наук. Т-во ім. Шевченка в Канаді, Ін-т Критики]. – Київ : Критика, 2005. – 525, [3] с. – Парал. тит. арк. англ. - Справжнє ім"я авт.: Ігор Мерзляков. – Бібліогр. в прим. с. 521-526 та в підрядк. прим. – ISBN 966-7679-71-3
739.
Фурдичко А.О. Традиційні культурні практики української сімейної обрядовості другої половини XVII-XVIII ст. [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Фурдичко Андрій Орестович ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2013
740.
Короп Б.М. Транскордонне співробітництво як фактор реалізації євроінтеграційної стратегії України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Короп Богдана Миколаївна ; Нац. акад. наук України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. – Київ, 2013
741.
Шаповал О.В. Трансформація кінообразності в контексті застосування цифрових технологій [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 17.00.04 / Шаповал Олександра Володимирівна ; Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2013
742.
Олійник Б. Трубить трубіж. Вірші. Уривки з поеми [Книга] / Борис Олійник. – Київ : ПП "Золоті Ворота", 2012. – 79, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-2246-13-1
743.
Институт Труды Института проблем материаловедения им. И.Н. Францевича НАН Украины. Серия " Физическое материаловедение, структура и свойства материалов" [Журнал]. – Киев
  вып. 19. – 2013. – 185 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз. Назв. вып. серии : Электронная микроскопия и прочность материалов
744.
Солдатенко В.Ф. У вирі революцій і громадянської війни (актуальні аспекти вивчення 1917-1920 рр. в Україні) [Книга] / Валерій Солдатенко. – Київ : Парламентське видавництво, 2012. – 270, [2] с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-611-860-1
745.
Углехимический журнал [Журнал] : научно-технический журнал / Укр. научно-промышл. ассоциация УКРКОКС ; Гос. предприятие "Укр. гос. н.-и. углехимический ин-т (УХИН)" [и др.]. – Харьков, 1993-. – ISSN 1681-309X
746.
Углехимический журнал [Журнал] : научно-технический журнал / Укр. научно-промышл. ассоциация УКРКОКС ; Гос. предприятие "Укр. гос. н.-и. углехимический ин-т (УХИН)" [и др.]. – Харьков, 1993-. – ISSN 1681-309X
747.
Косенко І.О. Удосконалення автоматичного керування асинхронним електроприводом з автономним інвертором струму [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Косенко Ігор Олександрович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірничий ун-т". – Дніпропетровськ, 2013
748.
Падалка А.О. Удосконалення захисту трудових прав працівників [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Падалка Антоніна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
749.
Тихоненко В.В. Удосконалення нормативного та технічного забезпечення якості покриттів на алюмінієвих сплавах, отриманих мікродуговим оксидуванням [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Тихоненко Віра Вікторівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Українська інж.-пед. акад. – Харків, 2013
750.
Україна в Другій світовій війні: погляд з XXI ст. [Книга] : іст. нариси : у 2 кн. / [Нац. акад. наук України, Ін-т історії України] ; редкол.: В.А. Смолій (голова) [та ін.]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1063-5
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex