Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за лютий місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
751.
Україна: аспекти праці [Журнал] : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 1995-
752.
Солоіденко Г.І. Українська бібліотечна термінологія: становлення та основні етапи розвитку [Книга] : монографія / Г.І. Солоіденко ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2010. – 201, [3] с. – Бібліогр.: с. 163-184, в дод.: с. 185-202 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-5809-9
753.
Українська біографістика [Журнал] = Biographistica Ukrainica : збірник наукових праць Ін-ту біографічних досліджень / Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 1996-
754.
Українська культура [Журнал] : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
755.
Моздир І М. Українська народна меморіальна пластика [Книга] / Микола Моздир ; [відп. ред. Степан Павлюк ; наук. ред. Олександр Федорук] ; Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів : Ін-т народознавства НАН України, 2009. – 286, [2] с. : іл. – Покажч. імен: с. 274-286. – Бібліогр.: с. 268-273 та на полях. – ISBN 978-966-02-5447-3
756.
Український археографічний щорічник [Журнал] = Ukrainian archeographic year book : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ : Український письменник
757.
Український біофармацевтичний журнал [Журнал] = Украинский биофармацевтический журнал = Ukrainian biopharmaceutical journal : науковий журнал / М-во охорони здоров"я ; Нац. фармацевтичний ун-т. – Харків : НТМТ, 2008-
758.
Український біофармацевтичний журнал [Журнал] = Украинский биофармацевтический журнал = Ukrainian biopharmaceutical journal : науковий журнал / М-во охорони здоров"я ; Нац. фармацевтичний ун-т. – Харків : НТМТ, 2008-
759.
Український біофармацевтичний журнал [Журнал] = Украинский биофармацевтический журнал = Ukrainian biopharmaceutical journal : науковий журнал / М-во охорони здоров"я ; Нац. фармацевтичний ун-т. – Харків : НТМТ, 2008-
760.
Український біофармацевтичний журнал [Журнал] = Украинский биофармацевтический журнал = Ukrainian biopharmaceutical journal : науковий журнал / М-во охорони здоров"я ; Нац. фармацевтичний ун-т. – Харків : НТМТ, 2008-
761.
Український ботанічний журнал [Журнал] = Украинский ботанический журнал = Ukrainian botanical journal : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 1921-. – ISSN 0372-4123
762.
Грабовий П.М. Український молодіжний сленг [Книга] : сучасна картина світу / Грабовий П.М. ; Акад. наук вищ. освіти України, Рада молодих вчених. – Київ ; Умань : Жовтий ; Софія, 2010. – 221, [1] с. : іл. – Бібліогр: c. 4-5. - На обкл. в кінці кн. зазнач.: The hip-hop connection. – Бібліогр.: с. 171-220. – ISBN 978-617-525-017-4
763.
Український тиждень [Журнал] / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
764.
Український юрист [Журнал] : журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2003-. – ISSN 1726-3077
765.
Українські легенди [Книга] : [збірник] / [упорядкув. Г. Рогач ; передм. Я. Гояна ; худож. О. Губарєв]. – Київ : Веселка, 2011. – 194, [2] с. : іл. – До 20 річчя незалежності України. – ISBN 978-966-01-0532-4
766.
Українсько-російський словник з гірничої справи [Книга] = Украинско-русский словарь по горному делу : у 2 т. : 100 000 термінів і терміносполучень / упоряд. І.Г. Манець. – Донецьк : Донбас. – ISBN 978-966-1615-44-0
767.
Сидор-Гібелінда Українці на Венеційській бієнале: сто років присутності [Книга] / Олег Сидор-Гібелінда. – Київ : Інформ.-аналіт. агенція "Наш час", 2008. – 302, [2] с., [8] арк. кольор. фотоіл. : іл. – На обкл. також.: Світло і тіні сучасного мистецтва кінця XIX - початку XXI ст. Український погляд на світові проблеми. - Сер. засн. у 2006 р. – Бібліогр.: с. 292-301. – (Невідома Україна). – ISBN 978-966-1530-12-5
768.
Лось В.Е. Уніатська церква на Правобережній Україні наприкінці XVIII - першій половині XIX ст. [Книга] : організаційна структура та культурно-релігійний аспект / Валентина Лось ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ : НБУВ, 2013. – 297, [2] с. : іл., табл. – Покажч.: с. 281-296. – Бібліогр.: с. 229-253 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-6771-8
769.
Університет [Журнал] : науковий історико-філософський журнал / Київ. славістичний ун-т. – Київ, 2004-
770.
Універсум [Журнал] : журнал політології, футурології, економіки, науки та культури. – Львів, 1993-
771.
Успехи физики металлов [Журнал] : науковий журнал / Нац. акад. України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2000-. – ISSN 1608-1021
772.
Аксенова В.Ю. Участие альфа-актинина 4 в регуляции экспрессии генов и контроле сплайсинга мРНК [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. биол. наук: 03.03.04 / Аксенова Василиса Юрьевна ; [Ин-т цитологии Рос. акад. наук]. – Санкт-Петербург, 2013
773.
Викулин И.М. Физика электрорадиоматериалов [Книга] : учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений / [И.М. Викулин, Б.В. Коробицын, С.К. Криськив] ; Одес. нац. акад. связи им. А.С. Попова. – Киев : Кафедра, 2012. – 374, [1] с. : ил., табл. – На тит. л. авт. не указ. - Предм. указ.: c. 369-374. – Библиогр.: с. 371-374. – ISBN 978-966-2711-13-4
774.
Физиология растений и генетика [Журнал] = Фізіологія рослин і генетика = Plant physiology and genetics : научно-теоретический журнал / Нац. акад. Украины, Ин-т физиологии растений и генетики. – Киев, 1969-. – ISSN 2308-7099
775.
Філологічні семінари [Журнал]. – Київ : Київський університет, 1998-. – ISBN 966-594-263-8
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,