Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за лютий місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
626.
Прилози [Журнал] = Contributions. – Cкoпje. – ISSN 0350-1914
627.
Прилози [Журнал] = Contributions. – Cкoпje. – ISSN 0350-1914
628.
Прилози [Журнал] = Contributions. – Cкoпje. – ISSN 0350-1914
629.
Прилози [Журнал] = Contributions. – Скопjе. – ISSN 0350-1698
630.
Прилози [Журнал] = Contributions. – Скопjе. – ISSN 0350-1698
631.
Прилози [Журнал] = Contributions. – Скопjе. – ISSN 0350-1698
632.
Проблеми науки [Журнал] = Проблемы науки = Problems of science : міжгалузевий науково-практичний журнал : щомісячник / ДП "Центр науково-технічної інформ. та сприяння інноваційному розвитку України". – Київ, 1997-
633.
Проблеми науки [Журнал] = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / Київ. держ. центр науково-технічної і економічної інформ. – Київ, 1997-
634.
Проблеми освіти [Журнал] : науково-методичний збірник / Мін. освіти і науки ,молоді та спорту України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ : Фахова освіта, 1995-
635.
Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки [Журнал] : збірник наукових праць / М-во екології та природних ресурсів України ; Укр. н.-д. ін-т еколог. проблем. – Харків : Райдер. – ISBN 978-966-1511-40-7
636.
Проблеми підвищення ефективності інфраструктури [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ. – ISSN 2306-5834
637.
Проблемы криобиологии и криомедицины [Журнал] = Problems of cryobiology and cryomedicine : научно-теоретический журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т проблем криобиологии и криомедицины. – Харьков, 1985-. – ISSN 2307-6143
638.
Проблемы управления и информатики [Журнал] : международный научно-технический журнал / Нац. акад. наук Украины ; Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова ; Ин-т космич. исслед. – Киев : Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины, 1956-. – ISSN 0572-2691
639.
Проблемы управления и информатики [Журнал] : международный научно-технический журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т киберн. им. В.М. Глушкова, Ин-т космич. исслед. – Киев : Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины, 1956-. – ISSN 0572-2691
640.
Хорошевський А.Ю. Проект "Україна". Галерея національних героїв [Книга] / А.Ю. Хорошевський. – Харків : ТОВ "Бібколектор", 2012. – 409, [4] с., [4] арк. кольор. іл. : портр. – Авт. на обкл. не зазнач. - На звороті тит. арк. А.Ю. Хорошевський зазнач. як авт.-упоряд. – ISBN 978-617-7013-02-9
У цій книзі представлені нариси про найвидатніших особистостей минулого та сучасності, які народилися в Україні, своїми працями та талантами прославляли цю країну і вплинули на хід її історії. Разом з життєписами знаменитих діячів культури, науки, військової справи, спорту (Т. Шевченка, Г.Сковороди, М. Башкирцевої, Є. та Б. Патонів, братів Кличків та багатьох інших) подані нариси про людей, чиї імена досі незаслужено знаходяться в тіні, - І. Паскивича, І. Гудовича, Г. Гамова, І. Буяльського.
641.
Дімаров А.А. Прожити й розповісти. (Вершини. Поема про камінь) [Книга] / Анатолій Дімаров. – Київ : Дніпро, 2012. – 831, [1] с. : портр. – В вид. також оповідання: Спокута ; Хутірський роман. – ISBN 978-966-578-234-6
642.
Купріков І.В. Просторово-часова динаміка річкового стоку на території України під впливом кліматичних змін [Дисертація] : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Купріков Іван Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
643.
Просценіум [Журнал] : театрознавчий журнал / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2001-. – ISSN 2078-6263
644.
Просценіум [Журнал] : театрознавчий журнал / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2001-. – ISSN 2078-6263
645.
Скорупо С.О. Протестантизм у соціокультурному просторі незалежної України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.04 / Скорупо Світлана Олександрівна ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури. – Харків, 2013
646.
Професійна освіта: проблеми і перспективи [Журнал] : збірник наукових праць / Ін-т проф.-техн. освіти Нац. акад. пед. наук України ; Республіканський вищий навч. закл. "Кримський інженерно-педагогічний ун-т". – Київ ; Сімферополь : НІЦ КІПУ
647.
Самохіна Н.М. Професійно-творча самореалізація майбутніх учителів музики в освітньо-виховному середовищі вишу [Книга] : монографія / Н.М. Самохіна ; М-во науки і освіти України, Держ. заклад Луганський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Луганськ : ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 2013. – 371, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 317-362. – ISBN 978-966-617-331-0
648.
Психолінгвістика [Журнал] = Психолингвистика = Psycholinguistics : психологія, мовознавство, соціальні комунікації: збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2008-. – ISSN 2309-1797
649.
Психология и соционика межличностных отношений [Журнал] = Psychology and socionics of interpersonal relations : международный научно-практический журнал / Междунар. ин-т соционики. – Киев, 2002-. – ISSN 2226-7549
650.
Психологічне дослідження творчих перцептивних процесів на різних вікових рівнях [Книга] : монографія / [В.О. Моляко та ін.] ; за ред. В.О. Моляко ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ ; Кіровоград : ТОВ "Імекс-ЛТД", 2012. – 209, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-189-141-7
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex