Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за лютий місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
651.
Шевченко М.В. Психологічні чинники виникнення тривожно-фобічних симптомів у дітей молодшого шкільного віку з вадами мовлення в умовах інклюзивної освіти [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. псих. наук : 19.00.04 / Шевченко Марина Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013

652.
Психологія і суспільство [Журнал] : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2000-. – ISSN 1810-2131
653.
Публичные люди [Журнал] : ежемесячный общественно-публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
654.
Публічне право [Журнал] = Публичное право = Public law : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2011-. – ISSN 2306-9082
655.
Развитие личности [Журнал] = Development of personality / Московский педагогический гос. университет. – Москва, 1993-. – ISSN 2071-9788
656.
Молчанов А.И. "Распад СССР" как философская сплетня [Книга] : (кого греет мертвечина "перестроечных" истин сегодня?) / А.И. Молчанов. – Белгород : [б. и.], 2013. – 176 с., [8] л. фот. – Библиогр. в примеч. в конце ст.
657.
Моргаєнко О.О. Регуляторні механізми функціонування скоротливого апарату гладеньких м"язів шлунка щурів за умов стресу [Дисертація] : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Моргаєнко Олексій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
658.
Ренессанс [Журнал] : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 1992-
659.
Попик В.І. Ресурси довідкової біографічної інформації [Книга] : історичний досвід формування, сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку : монографія / Володимир Попик ; [відп. ред. Л.А. Дубровіна ; бібліогр. ред. О.М. Яценко] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : НВЦ Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського, 2013. – 518, [4] с. – Бібліогр.: с. 432-519. – ISBN 978-966-02-6872-2
660.
Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В1. Ботаника (Высшие растения) [Журнал] : сводный том / Рос. акад. наук ; Всерос. ин-т научной и технич. информации (ВИНИТИ РАН). – Москва, 1958-. – ISSN 0869-4044
661.
Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений [Журнал] : сводный том / ВИНИТИ РАН. – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
662.
Рідна школа [Журнал] : щомісячний науково-педагогічний журнал / М-во освіти і науки України. – Київ, 1922-. – ISSN 0131-6788
663.
Рідна школа [Журнал] : щомісячний науково-педагогічний журнал / М-во освіти і науки України. – Київ, 1922-. – ISSN 0131-6788
664.
Родина [Журнал] : российский исторический журнал / Правительство Российской Федерации ; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
665.
Корх В.М. Розвиток механізмів соціальної перцепції в підлітковому та юнацькому віці [Дисертація] : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Корх Віра Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
666.
Розвиток ресурсної бази вітчизняного інформаційного середовища [Книга] / [О.С. Онищенко О.С. та ін. ; бібліогр. ред.: І.П. Антоненко] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : НВЦ Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського, 2012. – 245, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-02-6658-2
667.
Пилип"юк Р.Р. Розробка способу визначення високоточного азимута із спостережень пар зірок у вертикалі земного предмета [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.01 / Пилип"юк Ростислав Романович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013
668.
Назарук О.Т. Роксоляна [Книга] : : жінка халіфа й падишаха Сулеймана Великого, завойовника і законодавця : історична повість з XVI століття / Осип Назарук. – Київ : Знання, 2014. – 277, [1] с. – Сер. засн. у 2009 р. – (Серія "Класна література"). – ISBN 978-617-07-0158-9
669.
Кучинська О.П. Роль принципів кримінального провадження в механізмі забезпечення прав його учасників [Дисертація] : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09 / Кучинська Оксана Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
670.
Російсько-українсько-англійський словник з механіки [Книга] = Русско-украинско-английский словарь по механике = Russian-Ukrainian-English dictionary on mechanics / [Нац. акад. наук України, Ін-т механіки ім. С.П. Тимошенка, Укр. мов.-інформ. фонд ; уклад.: В.М. Бастун, Я.М. Григоренко, В.А. Широков ; за ред. Я.М. Григоренка та ін.]. – Київ : Наукова думка, 2008. – 510, [1] с. – (Словники України). – ISBN 978-966-00-0870-8
671.
Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського [Книга] : розділ "З Енергетика. Радіолектроніка" : підрозділи "З81 Кібернетика", "З97 Інформаційна та обчислювальна техніка" / [К.В. Лобузіна та ін. ; голов. ред. О.С. Онищенко] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2011. – 247, [2] с. – Розгорнутий тит. арк. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 247-248. – ISBN 978-966-02-6089-4
672.
Сербін О.О. Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського [Книга] : розділ "И Гірнича справа" / О.О. Сербін, С.В. Галицька. О.К. Коваленко ; [голов. ред. О.С. Онищенко] ; Нац. акад. наук України , Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2012. – 385, [2] с. – Розгорнутий тит. арк. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 385-386. – ISBN 978-966-02-6527-1
673.
Рукописна та книжкова спадщина України [Журнал] : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад.наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ : НБУВ. – ISSN 2222-4203
674.
Русский Мир. ru [Журнал] : журнал о России и русской цивилизации / Фонд "Русский мир". – Москва, 2007-
675.
Русский язык, литература, культура в школе и вузе [Журнал] : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; Киев. нац. ут-т им. Тараса Шевченко. – Киев, 2005-. – ISSN 2305-7319
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex