Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за лютий місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
676.
Колісник О.В. Самоідентифікація людини в американській філософії другої половини XX століття [Дисертація] : дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.05 / Колісник Олександра Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
677.
Чайка Г.Л. Самоменеджмент менеджера [Книга] : навч. посібник [для студ. екон. спец. і викладачів вищ. навч. закладів] / Г.Л. Чайка. – Київ : Знання, 2014. – 422, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 401-422 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-07-0136-7
678.
Світ фінансів [Журнал] = World of finance : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль : ТНЕУ, 2004-. – ISSN 1818-5754
679.
Світ фінансів [Журнал] = World of finance : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль : ТНЕУ, 2004-. – ISSN 1818-5754
680.
Гуменяк О.В. Світ чисел [Книга] / Олексій Гуменяк. – Львів : Каменяр, 2011. – 148 с. : іл., табл., портр. – ISBN 978-966-607-181-4
681.
Нікітенко М.М. Святі гори Київські: побудова сакрального простору ранньохристиянського Києва (кінець X - початок XII ст.) [Книга] : наук. монографія / Мар"яна Нікітенко ; Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; М-во культури України, Нац. Києво-Печер. іст.-культурний заповідник. – Київ : Нац. Києво-Печерський іст.-культурний заповідник, 2013. – 483, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 446-481 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7003-9
682.
Сенсорна електроніка і мікросистемні технології [Журнал] = Sensor electronics and microsystem technologies : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2003-. – ISSN 1815-7459
683.
Руденко М. Син Сонця - Фаетон [Книга] : наук.-фантаст. роман / Микола Руденко. – Київ : Ярославів Вал, 2009. – 237, [3] с. – ISBN 978-966-2151-31-2
684.
Фока М.В. Синтез мистецтв у поетичній творчості Павла Тичини [Книга] / Марія Фока ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Антураж А, 2012. – 333, [1] с., [20] арк. фотоіл. – Бібліогр.: с. 306-334. – ISBN 966-8769-10-4
685.
Сіверщина в історії України [Журнал] : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2008-. – ISSN 2218-4805
686.
Слобожанський науково-спортивний вісник [Журнал] : науково-теоретичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. держ. акад. фізичної культури. – Харків, 1997-. – ISSN 1991-0177
687.
Гнатенко Л.А. Слов"янська кирилична рукописна книга XII-XIII ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Каталог. Кодиколого-палеографічне та графіко-орфографічне дослідження. Палеографічний альбом [Книга] / Людмила Гнатенко ; [редкол: Л.А. Дубровіна (голова) та ін.] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, 2012. – 154, [1] с. : іл. – Покажчики : с. 75-100. – Бібліогр.: с. 87-97 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-6618-6
688.
Слов"янські обрії [Журнал] : збірник наукових праць / Нац. акад.наук України ; Укр. комітет славістів, Ін-т лірератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ : НБУВ, 2006-. – ISBN 978-966-02-6728-2-0
689.
Слов"янські обрії [Журнал] : доповіді XV Міжнародного з"їзду славістів / Нац. акад. наук України ; Укр. комітет славістів, Ін-т лірератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ : НБУВ, 2006-
690.
Слов"янські обрії [Журнал] : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Укр. комітет славістів, Ін-т лірератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ : НБУВ, 2006-
691.
Слов"янські обрії [Журнал] : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Укр. комітет славістів, Ін-т лірератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ : НБУВ, 2006-
692.
Словник термінів міжкультурної комунікації (українська, російська, англійська та німецька мови) [Книга] : [для студ. вищ. навч. закладів] / А.Е. Левицький [та ін.] ; за ред. А.Е. Левицького. – Київ : Логос, 2011. – 262, [2] с. – Бібліогр.: с. 248-263. – ISBN 978-966-171-431-0
693.
Смена [Журнал] : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
694.
Современная библиотека [Журнал] : научно-практический журнал о библиотеках, чтении и книге / Информ. центр сотрудничества "ЛИТЕРА" ; Изд. центр "Литера-Пресс". – Москва, 2008-. – ISSN 2072-3849
695.
Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин [Журнал] : науково-практичний журнал / Мінагрополітики України ; Український ін-т експертизи сортів рослин [та ін.]. – Київ, 2005-
696.
Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 7. Литературоведение [Журнал] : реферативный журнал / ИНИОН РАН. – Москва
  № 2. – 2013. – До 2005 р. дивись: Реферативный журнал
697.
Социология образования [Журнал] : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный ун-т. – Москва, 1999-. – ISSN 1561-2465
698.
Ягодка А.Г. Соціальна інфраструктура і політика [Книга] : навч. посібник / А.Г. Ягодка ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т. – Київ : КНЕУ, 2000. – 209, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: c. 204-207. – ISBN 966-574-074-1
699.
Соціальний захист [Журнал] : щомісячний інформаційний та науково-виробничий журнал / М-во соціальної політики України ; ДП " Видавництво "Соцінформ". – Київ, 1992-
700.
Лук"яненко Н.М. Соціально-психологічні детермінанти усвідомлення подружжям прийомного батьківства [Дисертація] : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Лук"яненко Наталія Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex