Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за лютий місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
776.
Університет [Журнал] : науковий історико-філософський журнал / Київ. славістичний ун-т. – Київ, 2004-
777.
Універсум [Журнал] : журнал політології, футурології, економіки, науки та культури. – Львів, 1993-
778.
Успехи физики металлов [Журнал] : науковий журнал / Нац. акад. України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2000-. – ISSN 1608-1021
779.
Аксенова В.Ю. Участие альфа-актинина 4 в регуляции экспрессии генов и контроле сплайсинга мРНК [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. биол. наук: 03.03.04 / Аксенова Василиса Юрьевна ; [Ин-т цитологии Рос. акад. наук]. – Санкт-Петербург, 2013
780.
Викулин И.М. Физика электрорадиоматериалов [Книга] : учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений / [И.М. Викулин, Б.В. Коробицын, С.К. Криськив] ; Одес. нац. акад. связи им. А.С. Попова. – Киев : Кафедра, 2012. – 374, [1] с. : ил., табл. – На тит. л. авт. не указ. - Предм. указ.: c. 369-374. – Библиогр.: с. 371-374. – ISBN 978-966-2711-13-4
781.
Физиология растений и генетика [Журнал] = Фізіологія рослин і генетика = Plant physiology and genetics : научно-теоретический журнал / Нац. акад. Украины, Ин-т физиологии растений и генетики. – Киев, 1969-. – ISSN 2308-7099
782.
Філологічні семінари [Журнал]. – Київ : Київський університет, 1998-. – ISBN 966-594-263-8
783.
Філологічні семінари [Журнал]. – Київ : Київський університет, 1998-
784.
Філологічні семінари [Журнал] / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 1998-. – ISBN 978-966-171-392-4
785.
Філологічні семінари [Журнал] / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 1998-. – ISBN 978-966-171-485-3
786.
Філологічні семінари [Журнал] / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 1998-. – ISBN 978-966-171-673-4
787.
Філософія права і загальна теорія права [Журнал] : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2012-. – ISSN 2227-7153
788.
Філософська думка [Журнал] : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 1927-. – ISSN 0235-7941
789.
Прокопович Т. Філософські праці. Вибране [Книга] / Теофан Прокопович ; [упорядкув. В. Литвинов]. – Київ : Дніпро, 2012. – 615, [1] с. : іл., табл. – Словник імен, назв, термінів: с. 529-615. – Бібліогр. в прим.: с. 517-528. – ISBN 978-966-578-220-9
"Поетика", окремі розділи "Риторики". Інші твори подаються в перекладі з російської та давньої української: трагедокомедія "Володимир" (присвячена Іванові Мазепі), діалоги, "Духовний регламент" – закон нового церковного влаштування в Росії "Слово про владу й честь царську", "Розшук історичний", "Правда волі монаршої". Ці та інші твори Прокоповича, вміщені тут, розширять наші уявлення про світогляд і філософські погляди мислителя
790.
Смольницька О.О. Філософсько-методологічні засади літературознавчих досліджень в Київському університеті кінця XIX - початку XX ст. [Книга] : монографія / Смольницька О.О. ; М-во освіти і науки України, Нац. НДІ українознав. та всесвіт. історії. – Київ : ННДІУВІ, 2013. – 207, [1] с. – Бібліогр.: с. 186-207
Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка від авторки. 6.11.2013 р. Київ. Підпис
791.
Фінанси України [Журнал] : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 1995-. – ISSN 2305-7645
792.
Фінанси України [Журнал] : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 1995-. – ISSN 2305-7645
793.
Фінанси України [Журнал] : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 1995-. – ISSN 2305-7645
794.
Фінанси України [Журнал] : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 1995-. – ISSN 2305-7645
795.
Фінанси, облік і аудит [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2003-
796.
Фінансовий контроль [Журнал] : всеукраїнський науково-практичний журнал / Держ. фін. інспекція України ; Нац. акад. держ. податкової служби України ; Київ. нац. торговельно-екон. ун-т [та ін.]. – Київ, 1999-
797.
Фіскальні важелі регулювання економіки [Книга] : монографія / [Солдатенко О.В. та ін.] ; за заг. ред. О.В. Солдатенко ; Держ. податк. служба України, Нац, ун-т Держ. податк. служби України, НДІ фін. права. – Київ : Алерта, 2012. – 276, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 251-266. – ISBN 978-617-566-187-1
798.
Фітотерапія [Журнал] : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медецини України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т Української асоціаії народної медицини". – Київ, 2002-
799.
Фокус [Журнал] : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
800.
Фокус [Журнал] : еженедельник / ООО "Изд-во Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex