Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
726.
Матвєєв В.О. Проблема самореалізації особистості: компаративний аналіз підходів індуїзму та християнства [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.11 / Матвєєв Віталій Олексійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Киів. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
727.
Самойленко О.А. Проблема християнських гуманістичних цінностей у вітчизняній педагогічній думці (др. пол. XIX ст.- поч. XX ст.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Самойленко Оксана Анатоліївна ; Житомирський держ. ун-т ім. І. Франка. – Житомир, 2012
728.
Проблеми викладання логіки та дисциплін логічного циклу [Книга] : V міжнар. наук.-практ. конф. (3-4 трав. 2012 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2012. – 223, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр., рос. та англ. мовами
729.
Шестопалов В.М. Проблемы оптимального управления безопасностью геологического захоронения радиоактивных отходов [Книга] = The problems of optimal control of geological repository safety / В.М. Шестопалов, В.И. Пампуро, Ю.А. Шибецкий ; [отв. ред. В.М. Шестопалов] ; НАН Украины ; Научно-инженерный центр радиогидроэкологических полигонных исследований. – Киев : Альт-Арт, 2008. – 171, [1] с. : ил., табл. – Парал. тит. л. на англ. яз. – Библиогр. в конце глав. – ISBN 978-966-413-067-4
730.
Староста В.І. Проведення занять з хімії в середніх та вищих навчальних закладах [Книга] : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Староста В.І., Сомов В.М., Кормош Ж.О. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волинський національний університет ім. Лесі Українки, 2011. – 231, [1] с. : іл., табл. – Додатки: с. 228-231. – Бібліогр.: с. 224-227. – (Серія "Посібники та підручники ВНУ імені Лесі Українки"). – ISBN 978-966-600-5; 978-966-600-578-9
731.
Фалько В.В. Прогнозна оцінка екологічного ризику від точкового джерела викидів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Фалько Віра Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Сумський держ. ун-т. – Суми, 2012
732.
Галкін О.В. Програмування на C++ [Книга] : конспект лекцій / О.В. Галкін, М.М. Верес ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2009. – 159, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 158. – ISBN 978-966-439-217-1
733.
Палютин М.П. Противостояние [Книга] : историческое эссе / Палютин М.П. – Харьков : Курсор, 2010. – 462, [2] с. : фотоил. – Текст кн. на рус. и укр. яз. – ISBN 978-966-8944-28-4
734.
Радченко Ю.Л. Професійна підготовка вчителя в педагогічних закладах освіти Катеринославщини (перша половина XIX - початок XX століття) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Радченко Юлія Леонідівна ; Нац. акад. пед. наук Украіни ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ, 2012
735.
Малкова Т.М. Професійне становлення особистості (на прикладі вищих навчальних закладів системи Міністерства внутрішніх справ України) [Книга] : монографія / Т.М. Малкова. – Київ : [НВП "Інтерсервіс"], 2012. – 394, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 377-394. – ISBN 978-617-696-039-3
736.
Рудко Б.Б. Процедура нотаріального провадження з вжиття заходів щодо охорони спадкового майна [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Рудко Богдана Богданівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
737.
Рудко Б.Б. Процедура нотаріального провадження з вжиття заходів щодо охорони спадкового майна [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Рудко Богдана Богданівна ; Київ. ун-т права ; НАНУ. – Київ, 2011
738.
Психология и соционика межличностных отношений [Журнал] = Psychology and socionics of interpersonal relations : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики. – Киев, 2002-. – ISSN 2226-7549
739.
Психология и соционика межличностных отношений [Журнал] = Psychology and socionics of interpersonal relations : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики. – Киев, 2002-. – ISSN 2226-7549
740.
Экман П. Психология эмоций. Я знаю, что ты чувствуешь [Книга] = Emotions revealed / Пол Экман ; [под науч. ред. Е.П. Ильина ; пер. с англ. В. Кузин]. – 2-е изд. – Москва ; Санкт-Петербург ; Нижний Новгород : Питер, 2010. – 333, [3] с. : фотоил. – Библиогр.: с. 313-333. – (Сам себе психолог). – ISBN 978-5-49807-705-5
741.
Карсканова С.В. Психологічне благополуччя особистості як основа фахового зростання [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Карсканова Світлана Вікторівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
742.
Медведєв В.С. Психологія злочинної діяльності [Книга] : навч. посібник / В.С. Медведєв ; [гол. ред. Гайдук Н.М.] ; М-во внутр. справ України ; Нац. акад. внутр. справ. – Київ : Атіка, 2012. – 201, [2] с. – Додатки: с. 141-202. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-326-427-1
743.
Кудерміна О.І. Психологія особи як суб"єкта правоохоронної діяльності [Книга] : монографія / О.І. Кудерміна ; М-во внутрішніх справ України ; Нац. акад. внутрішніх справ. – Чернівці : Наші книги, 2012. – 415, [1] с. – Бібліогр.: с. 382-415. – ISBN 978-966-482-031-5
744.
Федоренко Р.П. Психологія суїциду [Книга] : навч. посібник для студ. вищих навч. закл. III-IV рівнів акредитації / Р.П. Федоренко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волинський національний університет ім. Лесі Українки, 2011. – 259, [1] с. : табл. – Додатки: с. 230-248. – Бібліогр.: с. 207-212. – (Серія "Посібники та підручники ВНУ імені Лесі Українки"). – ISBN 978-966-600-493-5; 978-966-600-554-3
745.
Психологія та педагогіка [Книга] : підручник [для студ. вищих навч. закладів] / С.Д. Максименко [та ін.] ; [відп. за вип. Кальченко Н.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Слово, 2012. – 577, [7] с. : табл. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-194-099-3
746.
Публичные люди [Журнал] : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
747.
Борець А.А. Публіцистика Петра Стебницького: проблема держави та нації [Дисертація] : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Борець Андрій Анатолійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012
748.
Піляєв І.С. Рада Європи в сучасному євроінтеграційному процесі [Книга] : [монографія] / І.С. Піляєв ; [ред. О.М. Кузьміна]. – Київ : Юридична книга, 2003. – 433, [2] с. – ISBN 966-7791-27-0
749.
Кальченко О.С. Радіаційне розпухання сталі 08X18H10T- матеріалу внутрішньокорпусних пристроїв реакторів ВВЕР [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.13 / Кальченко Олександр Сергійович ; НАН України ; Нац. науковий центр "Харк. фіз.-техн. ін-т". – Харків, 2012
750.
Радуга [Журнал] : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журн. "Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,