Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
726.
Фалько В.В. Прогнозна оцінка екологічного ризику від точкового джерела викидів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Фалько Віра Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Сумський держ. ун-т. – Суми, 2012
727.
Галкін О.В. Програмування на C++ [Книга] : конспект лекцій / О.В. Галкін, М.М. Верес ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2009. – 159, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 158. – ISBN 978-966-439-217-1
728.
Палютин М.П. Противостояние [Книга] : историческое эссе / Палютин М.П. – Харьков : Курсор, 2010. – 462, [2] с. : фотоил. – Текст кн. на рус. и укр. яз. – ISBN 978-966-8944-28-4
729.
Радченко Ю.Л. Професійна підготовка вчителя в педагогічних закладах освіти Катеринославщини (перша половина XIX - початок XX століття) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Радченко Юлія Леонідівна ; Нац. акад. пед. наук Украіни ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ, 2012
730.
Малкова Т.М. Професійне становлення особистості (на прикладі вищих навчальних закладів системи Міністерства внутрішніх справ України) [Книга] : монографія / Т.М. Малкова. – Київ : [НВП "Інтерсервіс"], 2012. – 394, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 377-394. – ISBN 978-617-696-039-3
731.
Рудко Б.Б. Процедура нотаріального провадження з вжиття заходів щодо охорони спадкового майна [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Рудко Богдана Богданівна ; Київ. ун-т права ; НАНУ. – Київ, 2011
732.
Рудко Б.Б. Процедура нотаріального провадження з вжиття заходів щодо охорони спадкового майна [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Рудко Богдана Богданівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
733.
Психология и соционика межличностных отношений [Журнал] = Psychology and socionics of interpersonal relations : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики. – Киев, 2002-. – ISSN 2226-7549
734.
Психология и соционика межличностных отношений [Журнал] = Psychology and socionics of interpersonal relations : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики. – Киев, 2002-. – ISSN 2226-7549
735.
Экман П. Психология эмоций. Я знаю, что ты чувствуешь [Книга] = Emotions revealed / Пол Экман ; [под науч. ред. Е.П. Ильина ; пер. с англ. В. Кузин]. – 2-е изд. – Москва ; Санкт-Петербург ; Нижний Новгород : Питер, 2010. – 333, [3] с. : фотоил. – Библиогр.: с. 313-333. – (Сам себе психолог). – ISBN 978-5-49807-705-5
736.
Карсканова С.В. Психологічне благополуччя особистості як основа фахового зростання [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Карсканова Світлана Вікторівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
737.
Медведєв В.С. Психологія злочинної діяльності [Книга] : навч. посібник / В.С. Медведєв ; [гол. ред. Гайдук Н.М.] ; М-во внутр. справ України ; Нац. акад. внутр. справ. – Київ : Атіка, 2012. – 201, [2] с. – Додатки: с. 141-202. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-326-427-1
738.
Кудерміна О.І. Психологія особи як суб"єкта правоохоронної діяльності [Книга] : монографія / О.І. Кудерміна ; М-во внутрішніх справ України ; Нац. акад. внутрішніх справ. – Чернівці : Наші книги, 2012. – 415, [1] с. – Бібліогр.: с. 382-415. – ISBN 978-966-482-031-5
739.
Федоренко Р.П. Психологія суїциду [Книга] : навч. посібник для студ. вищих навч. закл. III-IV рівнів акредитації / Р.П. Федоренко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волинський національний університет ім. Лесі Українки, 2011. – 259, [1] с. : табл. – Додатки: с. 230-248. – Бібліогр.: с. 207-212. – (Серія "Посібники та підручники ВНУ імені Лесі Українки"). – ISBN 978-966-600-493-5; 978-966-600-554-3
740.
Психологія та педагогіка [Книга] : підручник [для студ. вищих навч. закладів] / С.Д. Максименко [та ін.] ; [відп. за вип. Кальченко Н.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Слово, 2012. – 577, [7] с. : табл. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-194-099-3
741.
Публичные люди [Журнал] : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
742.
Борець А.А. Публіцистика Петра Стебницького: проблема держави та нації [Дисертація] : Дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / А.А. Борець ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ : [Б. в.], 2012
743.
Піляєв І.С. Рада Європи в сучасному євроінтеграційному процесі [Книга] : [монографія] / І.С. Піляєв ; [ред. О.М. Кузьміна]. – Київ : Юридична книга, 2003. – 433, [2] с. – ISBN 966-7791-27-0
744.
Кальченко О.С. Радіаційне розпухання сталі 08X18H10T- матеріалу внутрішньокорпусних пристроїв реакторів ВВЕР [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.13 / Кальченко Олександр Сергійович ; НАН України ; Нац. науковий центр "Харк. фіз.-техн. ін-т". – Харків, 2012
745.
Радуга [Журнал] : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журн. "Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
746.
Сивак Т.В. Регіональні інтереси в системі державного управління України: принципи легітимації та модель реалізації [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук з держ. управління : 25.00.01 / Сивак Тетяна Володимирівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Одеський регіон. ін-т держ. управління. – Одеса, 2012
747.
Кочеткова І.В. Рекреаційні ландшафти міста Києва: методика конструктивно-географічного аналізу [Дисертація] : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Кочеткова Ірина Валентинівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
748.
Семенчук А.В. Рекурентні дроби та їх збіжність [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.01 / Семенчук Андрій Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ, 2012
749.
Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В1. Ботаника (Высшие растения) [Журнал] : сводный том. – Москва, 1958-. – ISSN 0869-4044
750.
Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений [Журнал] : сводный том. – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex