Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
751.
Коваль О.П. Ризики, загрози, пріоритети та наслідки реформування пенсійної системи України [Книга] : аналітична доповідь / [Коваль О.П. ; за ред. Я.А. Жаліла] ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2012. – 106, [6] с. – Авт. зазн. на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-554-170-7
752.
Макарчук В.С. Римське приватне право [Книга] : навч. посібник [для студ. вищих навч. закладів] / В.С. Макарчук. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Атіка, 2012. – 255, [1] с. – Додатки: с. 249-253. – ISBN 966-8074-51-3
753.
Калюжний Р.А. Римське приватне право [Книга] : підручник [для вищих навч. закладів] / Калюжний Р.А., Вовк В.М. ; [гол. ред. Гайдук Н.М.]. – Київ : Атіка, 2012. – 407, [1] с. : табл., іл. – Додатки: с. 368-403. – Бібліогр.: с. 404-407. – ISBN 978-966-326-376-2
754.
Рідна школа [Журнал] : науково-педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1922-. – ISSN 0131-6788
755.
Родина [Журнал] : российский исторический иллюстрированный журнал : спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
756.
Яяєва Н.М. Розвиток діалогічного мовлення учнів п"ятих класів у процесі навчання кримськотатарської мови [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Яяєва Назлє Міметівна ; Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2012
757.
Чернікова Л.А. Розвиток інформаційно-технологічної компетентності вчителів у системі післядипломної педагогічної освіти [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Чернікова Людмила Антонівна ; Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012
758.
Путій Т.М. Розвиток методики викладання російської мови в Україні в лінгводидактичній спадщині Л.А. Булаховського (1888-1961 рр.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Путій Тетяна Миколаївна ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2012
759.
Князевич Д.О. Розвиток молодіжного руху в Україні (друга половина 1980-х - 1990-ті роки) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Князевич Дар"я Олексіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
760.
Мізюк А.І. Розвиток ретроспективного аналізу гідрофізичних полів Чорного моря за допомогою асиміляції в моделях вимірювань температури і солоності [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 04.00.22 / Мізюк Артем Ігорович ; НАН України ; Морський гідрофізичний ін-т. – Севастополь, 2012
761.
Федюк О.М. Розвиток суспільно-географічної думки в Україні у другій половині XX століття [Дисертація] : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.13 / Федюк Олексій Миколайович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
762.
Сєдін Є.О. Розробка технології виробництва кремнієвих одношарових епітаксійних структур з покращеними структурними характеристиками [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.06 / Сєдін Євген Олександрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. М. Остроградського. – Кременчук, 2012
763.
Роман Антонович Арцишевський [Книга] : біобібліографічний покажчик / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т соціал. наук, Наук.-метод. центр світогляд. освіти молоді ; [упоряд. і авт. вступ. слова І.Я. Коцан]. – Луцьк : Волинський національний університет ім. Лесі Українки, 2011. – 58, [2] с. : іл.; фотогр.
764.
Кульчицький С.В. Російська революція 1917 року: новий погляд [Книга] / Станіслав Кульчицький. – Київ : Наш час, 2008. – 79 с. – ISBN 978-966-1530-18-7
765.
Российский экономический журнал [Журнал] / ЭЖ МЕДИА ; НОУ "Университет менеджмента и бизнесадминистрирования". – Москва : Финансы и статистика, 1958-. – ISSN 0130-9757
766.
Косач Ю. Рубікон Хмельницького [Книга] / Юрій Косач ; [упорядкув. Р. Радишевського]. – Київ : Персонал, 2010. – 585, [1] с. – (Історичні твори : в 3 кн. / Ю. Косач ; кн. 1 ) ( Бібліотека української героїки ; вип. 13). – ISBN 978-611-02-0019-6
767.
Мигович І. Русини в Україні: тест на європейськість [Книга] : збірник праць / Іван Мигович. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2012. – 231, [1] с. : табл. – Текст укр., рос. мовами. – Бібліогр.: с. 227-229. – ISBN 978-966-387-065-6
768.
Ерофеев В.В. Русская красавица. Мужчины. Жизнь с идиотом [Книга] / Ерофеев Виктор ; [вып. ред. Е. Крылова]. – Москва : РИПОЛ классик, 2011. – 667, [5] с. – ISBN 978-5-386-02223-5
"Русская красавица" - самый знаменитый роман Виктора Ерофеева, написанный в начале 1980-х, но вышедший в свет лишь десять лет спустя, был переведен на двадцать языков. Европейские критики восприняли это произведение как одно из крупнейших событий литературы постмодерна. Красота, доставшаяся героине романа Ирине, провинциалке, с наивной отвагой отправившейся покорять столицу, - это обещание счастья, так и не исполненное судьбой. Захватывающий дыхание фантасмагорический монолог о вечности, длящейся мгновение, имя которому жизнь.
769.
Русский Мир. ru [Журнал] : журнал о России и русской цивилизации. – Москва, 2007-
770.
Борисова З.У. Русский язык: корректировочный курс [Книга] : учеб. пособие для иностр. студ. 1-го курса / З.У. Борисова, И.П. Евсеева ; Межрегион. акад. упр. персоналом. – Киев : Персонал, 2008. – 71, [1] с. : табл. – Библиогр.: с. 70. – ISBN 978-966-608-814-0
771.
Русское слово [Журнал] : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Движение Владимира Мономаха "Русь". – Красный Луч, 1996-
772.
Русское слово [Журнал] : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Движение Владимира Мономаха "Русь". – Красный Луч, 1996-
773.
Анікєєв Д.М. Рухова активність у способі життя студентської молоді [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук з фізичного виховання і спорту : 24.00.02 / Анікєєв Дмитро Михайлович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України. – Київ, 2012
774.
Франка П. С++ [Книга] : учебный курс : [программирование] / П. Франка ; [пер. с англ. П. Бибиков ; гл. ред. Е. Строганова]. – Москва ; Санкт-Петербург ; Нижний Новгород : Питер, 2005. – 521, [7] с. : ил. – Парал. тит. л. на англ. языке. – (Серия "Учебный курс"). – ISBN 5-314-00136-5
775.
Садовник [Журнал] / Бонниер Пабликейшенз. – Москва, 2005-. – ISSN 1812-1934
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex