Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
651.
Кудря М.М. Педагогічні засади збереження національної ідентичності вищої освіти України в контексті глобалізації [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. пед. нук : 13.00.01 / Кудря Микола Миколайович ; Житомирський держ. ун-т ім. І. Франка. – Житомир, 2012
652.
Шарко В.В. Педагогічні засади природоохоронної діяльності учнів загальноосвітніх шкіл в Австралії [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Шарко Віталій Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2012
653.
Орел Л.О. Педагогічні умови організації самостійної роботи з математики майбутніх учителів початкових класів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Орел Лілія Олександрівна ; Житомирський держ. ун-т ім. І. Франка. – Житомир, 2012
654.
Кубрак С.В. Педагогічні умови професійного саморозвитку майбутнього вчителя філологічного профілю засобами інформаційних технологій [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Кубрак Сніжана Василівна ; Житомирський держ. ун-т ім. І. Франка. – Житомир, 2012
655.
Шемчук В.А. Педагогічні умови розвитку управлінського мислення майбутніх магістрів військового управління в системі післядипломної освіти [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Шемчук Вадим Андрійович ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т професійно-технічної освіти. – Київ, 2012
656.
Степанов С.В. Перегляд судових рішень господарських судів за нововиявленими обставинами [Книга] : монографія / С.В. Степанов. – Одеса : ВМВ, 2012. – 186 с. – Бібліогр.: с. 165-183. – ISBN 978-966-413-336-1
657.
Зінченко А.Л. Пересопницьке Євангеліє 1556-1561 рр.: традиція, епоха, творці [Книга] / Арсен Зінченко. – Київ : [Видавничий відділ Української Православної Церкви Київського Патріархату], 2011. – 110, [2] с. : іл. – Видано з благословення Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета. – Бібліогр.: с. 105-110. – ISBN 978-966-7567-77-4
658.
Коваль О.П. Перспективи впровадження загальнообов"язкової накопичувальної пенсійної системи в Україні: вплив на економічну безпеку [Книга] : монографія / [Олександр Коваль] ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2012. – 239, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 217-236. – ISBN 978-966-554-169-1
659.
Плекан Ю.В. Перший досвід парламентаризму: українці-депутати австрійського парламенту та галицького крайового сейму (1848-1918) [Книга] : довідник / Юрій Плекан. – Івано-Франківськ : Третяк І.Я., 2012. – 138, [2] с. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 106-111. – ISBN 966-550-245-Х
660.
Чхартишвили Г. Писатель и самоубийство [Книга] / Григорий Чхартишвили. – Изд. 2-е, испр. – Москва : Захаров, 2006. – 463, [1] с. : табл., ил. – ISBN 5-8159-0579-8(Кн.1)
661.
Чхартишвили Г. Писатель и самоубийство. Энциклопедия литературицида [Книга] / Григорий Чхартишвили. – Изд. 2-е, испр. – Москва : Захаров, 2006. – 207, [1] с. : фотоил. – ISBN 5-8159-0578-X
662.
Ганницький І.В. Підвищення ефективності функціонування телекомунікаційних мереж шляхом уніфікації методу визначення мережного обладнання [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Ганницький Ілля Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ, 2012
663.
Омецинська Н.В. Підвищення пропускної спроможності волоконно-оптичних лінійних трактів на одномодових світловодах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.20 / Омецинська Наталія Вячеславівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ, 2012
664.
Репетило Т.М. Підвищення точності вимірювальних каналів з вихрострумовими перетворювачами [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.05 / Репетило Тарас Михайлович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2012
665.
Кутова О.М. Підготовка вчителя до використання технологій естетичного виховання учнів у системі методичної роботи школи [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Кутова Ольга Миколаївна ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ, 2012
666.
Підготовка до державного іспиту з фізики [Брошура] : методична розробка для бакалаврів фізичного ф-ту / [упоряд. О.В. Копишинський] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – 23, [1] с. : іл., табл.
667.
Гречин І.М. Підготовка учнівської молоді до виконання батьківських обов"язків у Німеччині [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Гречин Ірина Михайлівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2012
668.
Підприємництво, господарство і право [Журнал] : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
669.
Підприємництво, господарство і право [Журнал] : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
670.
Післядипломна освіта в Україні [Журнал] : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Центральний ін-т післядипломної пед. освіти АПН України. – Київ : ТОВ "Дорадо-Друк", 2001-
671.
Чеботарьова Д.В. Планування та оптимізація мереж мобільного зв"язку з урахуванням сукупності показників якості [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Чеботарьова Дарія Василівна ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2012
672.
Абашина Н.С. Повість про велике розселення слов"ян [Книга] / Абашина Н.С., Відейко М.Ю. – Київ : КРІОН, 2011. – 255, [1] с. : іл. – (Україна: історія великого народу : проект / кер., авт. проекту: А.В. Толстоухов, В.О. Зубанов). – ISBN 978-966-1658-58-4
673.
Податкове планування [Журнал] : журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2000-
674.
Сухарєва С.В. Подорож довкола світу. Вивчаємо польську мову [Книга] : навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / С.В. Сухарєва ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волинський національний університет ім. Лесі Українки, 2011. – 285, [3] с. – Бібліогр.: с. 283-285. – (Серія "Посібники та підручники ВНУ імені Лесі Українки"). – ISBN 978-966-600-493-5; 978-966-600-582-6
675.
Прусенко Г.Є. Поетика метапрози А. Бєлого [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.02 / Прусенко Галина Євгеніївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex