Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
651.
Колышевский А.Ю. Патриот [Книга] : жестокий роман о национальной идее / А. Колышевский ; [отв. ред. Е. Бакалюк]. – Москва : Эксмо, 2008. – 413, [3] с. – ISBN 978-5-699-25993-9
652.
Лазорський М. Патріот. Григор Орлик (1702-1759) [Книга] : історичне оповідання / Микола Лазорський ; [упоряд. та передм. Т. Олещенко]. – Київ : Персонал, 2009. – 343, [1] с. – (Бібліотека української героїки ; вип. 6). – ISBN 978-966-608-933-3
653.
Педагогика [Журнал] : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. журн. "Педагогика". – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
654.
Марушкевич А.А. Педагогіка вищої школи [Книга] : навч. посіб. / А.А. Марушкевич ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Фак. психології. – Київ : Обрії, 2012. – 220 с. – Словник використ. пед. термінів і понять: с. 205-218. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-2278-16-3
655.
Мельничук С.Г. Педагогіка. (Теорія виховання) [Книга] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / С.Г. Мельничук ; [відп. за вип. Кальченко Н.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Слово, 2012. – 285, [3] с. – Додатки: с. 238-285. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-194-104-4
656.
Кудря М.М. Педагогічні засади збереження національної ідентичності вищої освіти України в контексті глобалізації [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. пед. нук : 13.00.01 / Кудря Микола Миколайович ; Житомирський держ. ун-т ім. І. Франка. – Житомир, 2012
657.
Шарко В.В. Педагогічні засади природоохоронної діяльності учнів загальноосвітніх шкіл в Австралії [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Шарко Віталій Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2012
658.
Орел Л.О. Педагогічні умови організації самостійної роботи з математики майбутніх учителів початкових класів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Орел Лілія Олександрівна ; Житомирський держ. ун-т ім. І. Франка. – Житомир, 2012
659.
Кубрак С.В. Педагогічні умови професійного саморозвитку майбутнього вчителя філологічного профілю засобами інформаційних технологій [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Кубрак Сніжана Василівна ; Житомирський держ. ун-т ім. І. Франка. – Житомир, 2012
660.
Шемчук В.А. Педагогічні умови розвитку управлінського мислення майбутніх магістрів військового управління в системі післядипломної освіти [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Шемчук Вадим Андрійович ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т професійно-технічної освіти. – Київ, 2012
661.
Степанов С.В. Перегляд судових рішень господарських судів за нововиявленими обставинами [Книга] : монографія / С.В. Степанов. – Одеса : ВМВ, 2012. – 186 с. – Бібліогр.: с. 165-183. – ISBN 978-966-413-336-1
662.
Зінченко А.Л. Пересопницьке Євангеліє 1556-1561 рр.: традиція, епоха, творці [Книга] / Арсен Зінченко. – Київ : [Видавничий відділ Української Православної Церкви Київського Патріархату], 2011. – 110, [2] с. : іл. – Видано з благословення Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета. – Бібліогр.: с. 105-110. – ISBN 978-966-7567-77-4
663.
Коваль О.П. Перспективи впровадження загальнообов"язкової накопичувальної пенсійної системи в Україні: вплив на економічну безпеку [Книга] : монографія / [Олександр Коваль] ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2012. – 239, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 217-236. – ISBN 978-966-554-169-1
664.
Плекан Ю.В. Перший досвід парламентаризму: українці-депутати австрійського парламенту та галицького крайового сейму (1848-1918) [Книга] : довідник / Юрій Плекан. – Івано-Франківськ : Третяк І.Я., 2012. – 138, [2] с. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 106-111. – ISBN 966-550-245-Х
665.
Чхартишвили Г. Писатель и самоубийство [Книга] / Григорий Чхартишвили. – Изд. 2-е, испр. – Москва : Захаров, 2006. – 463, [1] с. : табл., ил. – ISBN 5-8159-0579-8(Кн.1)
666.
Чхартишвили Г. Писатель и самоубийство. Энциклопедия литературицида [Книга] / Григорий Чхартишвили. – Изд. 2-е, испр. – Москва : Захаров, 2006. – 207, [1] с. : фотоил. – ISBN 5-8159-0578-X
667.
Ганницький І.В. Підвищення ефективності функціонування телекомунікаційних мереж шляхом уніфікації методу визначення мережного обладнання [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Ганницький Ілля Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ, 2012
668.
Омецинська Н.В. Підвищення пропускної спроможності волоконно-оптичних лінійних трактів на одномодових світловодах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.20 / Омецинська Наталія Вячеславівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ, 2012
669.
Репетило Т.М. Підвищення точності вимірювальних каналів з вихрострумовими перетворювачами [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.05 / Репетило Тарас Михайлович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2012
670.
Кутова О.М. Підготовка вчителя до використання технологій естетичного виховання учнів у системі методичної роботи школи [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Кутова Ольга Миколаївна ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ, 2012
671.
Підготовка до державного іспиту з фізики [Брошура] : методична розробка для бакалаврів фізичного ф-ту / [упоряд. О.В. Копишинський] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – 23, [1] с. : іл., табл.
672.
Гречин І.М. Підготовка учнівської молоді до виконання батьківських обов"язків у Німеччині [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Гречин Ірина Михайлівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2012
673.
Підприємництво, господарство і право [Журнал] : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
674.
Підприємництво, господарство і право [Журнал] : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
675.
Післядипломна освіта в Україні [Журнал] : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Центральний ін-т післядипломної пед. освіти АПН України. – Київ : ТОВ "Дорадо-Друк", 2001-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,