Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
626.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / Міністерство юстиції України; Державне підприємство "Українська правова інформація". – Київ, 1997-
627.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів : офіційне видання / М-во юстиції України ; Державне підприємство "Українська правова інформація". – Київ, 1997-
628.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів : офіційне видання / М-во юстиції України ; Державне підприємство "Українська правова інформація". – Київ, 1997-
629.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів : офіційне видання / М-во юстиції України ; Державне підприємство "Українська правова інформація". – Київ, 1997-
630.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів : офіційне видання / М-во юстиції України ; Державне підприємство "Українська правова інформація". – Київ, 1997-
631.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів : офіційне видання / М-во юстиції України ; Державне підприємство "Українська правова інформація". – Київ, 1997-
632.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів : офіційне видання / М-во юстиції України ; Державне підприємство "Українська правова інформація". – Київ, 1997-
633.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів : офіційне видання / М-во юстиції України ; Державне підприємство "Українська правова інформація". – Київ, 1997-
634.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів : офіційне видання / М-во юстиції України ; Державне підприємство "Українська правова інформація". – Київ, 1997-
635.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів : офіційне видання / М-во юстиції України ; Державне підприємство "Українська правова інформація". – Київ, 1997-
636.
Настечко К.О. Оформлення прав на земельні ділянки [Книга] : монографія / К.О. Настечко ; [наук. ред. В.І. Семчик] ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : Юрінком Інтер, 2012. – 238, [2] с. – Бібліогр.: с. 212-237 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-512-8
637.
Охорона праці [Журнал] : науково-виробничий журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду ; Ред. журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
638.
Шестопалов В.М. Оценка защищенности и уязвимости подземных вод с учетом зон быстрой миграции [Книга] = Groundwater protectability and vulnerability assessment with account of fast migration zones / В.М. Шестопалов, А.С. Богуславский, В.Н. Бублясь ; НАН Украины ; Науч.-инженер. центр радиогидрогеоэкологических полигонных исследований ; Ин-т геологических наук. – Киев : Альт-Арт, 2007. – 118, [2] с. : ил., табл. – Парал. тит. л. на англ. яз. – Библиогр.: с. 109-118. – ISBN 978-966-413-068-1
639.
Почтаренко В.І. Оцінка екологічного стану геологічного середовища [Книга] / В.І. Почтаренко ; [відп. ред. В.М. Шестопалов ; гол. ред. М. Бойченко] ; НАН України ; Наук.-інж. центр радіогідрогеоекологічних полігонних досліджень. – Київ : Промінь, 2010. – 63, [1] с. : табл. – Додатки: с. 56-63. – Бібліогр.: с. 49-55. – ISBN 978-966-8512-33-9
640.
Сіренко І. Палеогеоморфологія [Книга] : навч. посібник [для студ. вищих навч. закладів] / Інна Сіренко, Мирослав Іваник ; [ред. У.І. Крук] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту україни ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2011. – 431, [1] с. : табл., мапи. – Бібліогр.: с. 422-424 та в кінці розділів. – ISBN 978-966-613-905-7
641.
Пам"ятки України: історія та культура [Журнал] : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 1969-. – ISSN 0131-2685
642.
Пам"ятки України: історія та культура [Журнал] : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 1969-. – ISSN 0131-2685
643.
Парламентский контроль над сектором безопасности: принципы, механизмы и практические аспекты [Книга] : пособие для парламентариев / [Г. Борн и др. ; ред. Г. Борн ; гл. ред. : Ф. Флури, А. Б. Джонссон] ; Межпарламент. союз ; Женевский центр демократ. контроля над вооруж. силами. – Киев : [Патент], 2012. – 195, [1] с. – ISBN 978-617-589-043-1
644.
Марченко Н.В. Партійно-державна діяльність Станіслава Косіора в УСРР [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Марченко Наталія Валеріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
645.
"Парфюмер". От книги к фильму [Книга] = Das parfum. Das buch zum film. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2007. – 107, [5] с. : фотоил. – ISBN 978-5-91181-445-8
646.
Колышевский А.Ю. Патриот [Книга] : жестокий роман о национальной идее / А. Колышевский ; [отв. ред. Е. Бакалюк]. – Москва : Эксмо, 2008. – 413, [3] с. – ISBN 978-5-699-25993-9
647.
Лазорський М. Патріот. Григор Орлик (1702-1759) [Книга] : історичне оповідання / Микола Лазорський ; [упоряд. та передм. Т. Олещенко]. – Київ : Персонал, 2009. – 343, [1] с. – (Бібліотека української героїки ; вип. 6). – ISBN 978-966-608-933-3
648.
Педагогика [Журнал] : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. журн. "Педагогика". – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
649.
Марушкевич А.А. Педагогіка вищої школи [Книга] : навч. посіб. / А.А. Марушкевич ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Фак. психології. – Київ : Обрії, 2012. – 220 с. – Словник використ. пед. термінів і понять: с. 205-218. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-2278-16-3
650.
Мельничук С.Г. Педагогіка. (Теорія виховання) [Книга] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / С.Г. Мельничук ; [відп. за вип. Кальченко Н.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Слово, 2012. – 285, [3] с. – Додатки: с. 238-285. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-194-104-4
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex