Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за березень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
726.
Міхнік А. У пошуках свободи. Есеї про історію та політику [Книга] / Адам Міхнік ; [пер. з польської А. Павлишин ; упоряд. : І. Хруслінська ; ред. : Л. Фінберг, А. Павлишин] ; [Центр європейських гуманітарних досліджень НаУКМА ; Центр досліджень єврейської історії та культури НаУКМА]. – Київ : Дух і Літера, 2009. – 552 с. – ISBN 978-966-378-112-9

727.
Гресько Ю.В. Удосконалення методів аналізу інфокомунікаційних мереж [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. технічних наук : 05.12.02 / Гресько Ю.В. ; Держ. ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ, 2010
728.
Полтавцев А.Ю. Удосконалення методу оцінки характеристик вихідного сигналу ферозонда при контролі дефектів суцільності феромагнітних виробів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Полтавцев А.Ю. ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. В. Даля МОНУ. – Луганськ, 2010
729.
Мальцева М.О. Удосконалювання робочих характеристик струминних виконавчих пристроїв [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. технічних наук : 05.05.17 / Мальцева М.О. ; Сумський держ. ун-т. – Суми, 2010
730.
Україна у цифрах. 2009 [Книга] : статистичний збірник / Держ. комітет статистики України ; [за ред. О.Г. Осауленка ; відп. за вип. Н.П. Павленко]. – Київ : Інформаційно-аналітичне агенство, 2010. – 260 с. – ISBN 978-617-571-017-3
731.
Українська література в загальноосвітній школі [Журнал] : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
732.
Мозговий В.І. Українська мова у професійному спілкуванні [Книга] : модульний курс : [навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів] / В.І. Мозговий ; М-во освіти та науки України. – 4-е вид., стер. – Київ : Центр учб. л-ри, 2010. – 591, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с.590-591. – ISBN 978-611-01-0110-3
733.
Пустовіт В.Ю. Українська письменницька мемуаристика XIX століття: націєтворчий дискурс [Дисертація] : дис. ... д-ра філолог. наук : 10.01.01 / Пустовіт В.Ю. ; МОНУ, Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Луганськ, 2010
734.
Кордон М.В. Українська та зарубіжна культура [Книга] : підручник [для студентів вищих навчальних закладів] / М.В. Кордон. – 3-є вид. – Київ : Центр учб. л-ри, 2010. – 575, [1] с. – Бібліогр.: с. 561-574. – ISBN 978-611-01-0015-1
735.
Буряк Л.І. Українська фемінологія в історіографічному процесі другої половини XIX - першої третини XX ст. [Дисертація] : дис. ... д-ра історичних наук : 07.00.06 / Буряк Л.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010
736.
Шевчук С.В. Українське ділове мовлення [Книга] : підручник / С.В. Шевчук. – 5-те вид., допов. і переробл. – Київ : Арій, 2009. – 576 с. – ISBN 978-966-498-078-1
737.
Ромовська З.В. Українське цивільне право [Книга] : загальна частина : академічний курс : підручник / Зорислава Ромовська ; М-во освіти і науки України. – 2-е вид. допов. – Київ : Правова єдність, 2009. – 592, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. приміт. – ISBN 978-966-2183-66-5
738.
Український церковно-історичний журнал [Журнал]. – Київ, 2002-
739.
Университетская книга. Universitas [Журнал] : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
740.
Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права [Журнал] = University scientific notes : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління. – Хмельницький, 2002-. – ISSN 2078-9165
741.
Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств [Книга] : кредитно-модульний курс : навчальний посібник / [І.Ю. Сіваченко та ін.] ; за ред. І.Ю. Сіваченка., Козака Ю.Г., Логвінової Н.С. – 3-є вид., перероб. та допов. – Київ : Центр учб. л-ри, 2010. – 311, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 210-213. – ISBN 978-611-01-0032-8
Розглядається зміст і сутність понять конкуренції, конкурентоспроможності та міжнародної конкурентоспроможності
742.
Виноградський М.Д. Управління персоналом [Книга] : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / М.Д. Виноградський, А.М. Виноградська, О.М. Шканова. – 2-е вид. – Київ : Центр учб. л-ри, 2009. – 500, [1] с. : табл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 475-477. – ISBN 978-966-364-766-1
743.
Ноздріна Л.В. Управління проектами [Книга] : підручник [для студентів вищих навчльних закладів] / Л.В. Ноздріна, В.І. Ящук, О.І. Полотай ; М-во освіти і науки України, Укоопспілка ; Львів. комерц. акад. – Київ : Центр учб. л-ри, 2010. – 430, [1] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-611-01-0030-4
744.
Шпорт К.С. Усна епічна традиція концепту героя у творчій рецепції Яшара Кемаля [Автореферат] : автореф. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Шпорт К.С. ; КНУТШ. – Київ, 2010
745.
Людвиченко М.В. Утопія і футурологія у контексті формування соціальних ідеалів [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Людвиченко М.В. ; КНУТШ, Філософ. ф-т, Каф. філософії гуманітарних наук. – Київ, 2010
746.
Людвиченко М.В. Утопія і футурологія у контексті формування соціальних ідеалів [Автореферат] : автореф. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Людвиченко М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
747.
Соболь Т.В. Феномен самоідентичності в філософії символічного інтеракціонізму [Дисертація] : дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.03 / Соболь Т.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
748.
Соболь Т.В. Феномен самоідентичності в філософії символічного інтеракціонізму [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філософських наук : 09.00.03 / Соболь Т.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
749.
Мацевитый В.М. Физико-технические аспекты адгезии твердых тел [Книга] / В.М. Мацевитый, И.Б. Казак, К.В. Вакуленко ; НАНУ, Ин-т проблем машиностроения им. А.Н. Подгорного. – Киев : Наукова думка, 2010. – 255 с. – Библиогр. : С. 240-250. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-0944-5
750.
Философские науки [Журнал] : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва : Гуманитарий, 1958-. – ISSN 0235-1188
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex