Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за березень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
701.
Савчак О.З. Структурні умови формування нафтових і газових родовищ Азово-Чорноморського шельфу [Книга] = Structure conditions of formation of oil and gas deposits of the sea of Azov-Black sea shelf / Олеся Савчак ; НАНУ ; Ін-т геології і геохімії горючих копалин ; Наукова рада з проблеми "Геологія і геохімія горючих копалин" ; Український нац. комітет Карпато-Балканської геолог. асоціаціі. – Київ : Наукова думка, 2010. – 94 с., [16] с. іл. – (Проект "Наукова книга - 2010" : (молоді вчені)). – ISBN 978-966-00-1053-6
702.
Рижева Н.О. Суднобудування в Україні: етапи й особливості розвитку (від давнини до початку XX ст.) [Автореферат] : автореф. ... д-ра іст. наук : 07.00.01 / Рижева Н.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010
703.
Дондик Н.Я. Судова бухгалтерія [Книга] : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / Н.Я. Дондик, Г.П. Дондик. – Київ : Центр учб. л-ри, 2011. – 207, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 205-207. – ISBN 978-611-01-0135-6
704.
Волкова І.А. Судово-бухгалтерська експертиза [Книга] : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / І.А. Волкова, М-во освіти і науки України, Волин. ін-т економіки та менеджменту. – Київ : Центр учб. л-ри, 2009. – 82,[1] с. : іл. – ISBN 978-966-364-826-2
705.
Сучасна освіта [Журнал] : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 1997-
706.
Сучасна правова енциклопедія [Книга] / [О.В. Зайчук та ін.] ; за ред. О.В. Зайчука ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – 382 с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-667-369-8
Близько 1 800 статей, в яких визначено і витлумачено юридичні терміни і поняття
707.
Василик Л.Є. Сучасна світоглядна публіцистика літературно-художніх видань в контексті історії української журналістики: концептосфера національної ідентичності [Дисертація] : дис. ... д-ра наук із соціальних комунікацій : 27.00.04 / Василик Л.Є. ; КНУТШ. – Київ, 2010
708.
Сучасні проблеми архітектури та містобудування [Журнал] : науково-технічний збірник / Київський нац. університет будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1997-. – ISSN 2077-3455
709.
Східнослов"янська філологія. Мовознавство [Журнал] : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов; Донецький національний ун-т. – Горлівка : ГДПІІМ
  Вип. 18. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
710.
Тайваньская панорама [Журнал] : журнал о жизни Китайской Республики на Тайване. – Taipei, 1994-. – ISSN 1023-7259
1997. N 73
711.
Кликавка Б.М. Тауберові теореми для випадкових полів із сингулярностями у спектрі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Кликавка Б.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010
712.
Бєлих С.П. Теоретичне моделювання й оптимізація лінз на основі рідких кристалів [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Бєлих С.П. ; КНУТШ. – Київ, 2010
713.
Булах П.Е. Теория и методы прогнозирования в интродукции растений [Книга] / П.Е. Булах ; НАНУ, Нац. ботанический сад им. Н.Н. Гришко. – Киев : Наукова думка, 2010. – 111 с. – Библиогр. : с. 97-108. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1052-9
714.
Гетьман З.О. Теорія і практика перекладу з іспанської мови на українську [Книга] = Teoria y practica de la traduccion del espanol al ucraniano : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / З.О. Гетьман, І.С. Орлова ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 223 с. – Бібліогр.: с. 221-223. – (Бібліотека інституту філології). – ISBN 978-966-439-328-4
715.
Барковський В.В. Теорія ймовірностей та математична статистика [Книга] : навч. посіб. / В.В. Барковський, Н.В. Барковська, О.К. Лопатін. – 5-е вид. – Київ : Центр учбової літератури, 2010. – 422, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 421-422. – ISBN 978-966-364-992-4
716.
Теорія фінансів [Книга] : підручник / [Бойко С.В. та ін.] ; за ред. В.М. Федосова, С.І. Юрія. – Київ : Центр учб. л-ри, 2010. – 573, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 559-565, в кінці тем та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-364-997-9
717.
Січкаренко К.О. Територіальна організація вищої освіти України [Дисертація] : дис. ... канд. географ. наук : 11.00.02 / Січкаренко К.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010
718.
Техника - молодёжи [Журнал] : научно-популярный и литературно-художественный журнал / ЗАО "Корпорация ВЕСТ". – Москва, 1933-. – ISSN 0320-331Х
719.
Техническая механика [Журнал] : научный журнал / Ин-т технической механики НАН Украины; Нац. космическое агентство Украины. – Днепропетровск, 1993-. – ISSN 1561-9184
720.
Дрешер Ю.Н. Технические средства управления [Книга] : учебник / Ю.Н. Дрешер, В.А. Цветкова. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2010. – 352 с. – (Библиотекарь и время. ХХI век / отв. ред. О.Р. Бородин ; Вып. 122). – ISBN 978-5-8167-0032-0
721.
Разумов-Фризюк Технологічне забезпечення електричного контролю багатошарових комутаційних плат в електронній техніці [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. технічних наук. : 05.27.06 / Разумов-Фризюк Є.А. ; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2010
722.
Коваль В.М. Тонкі плівки нанокристалічного кремнію, леговані європієм та ітрієм, для оптоелектроніки [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. технічних наук : 05.27.01 / Коваль В.М. ; Нац. технічний ун-т України "Київський політехнічний ін-т". – Київ, 2010
723.
Лимаренко Г.С. Трансформація взаємодії релігійної і політичної систем (на прикладі Росії та України) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філософських наук : 09.00.11 / Лимаренко Г.С. ; КНУТШ. – Київ, 2010
724.
Лимаренко Г.С. Трансформація взаємодії релігійної і політичної систем (на прикладі Росії та України) [Дисертація] : дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.11 / Лимаренко Г.С. ; Маріупольський держ. гум. ун-т. – Київ, 2010
725.
Труды государственного учреждения "Гидрометеорологический научно-исследовательский центр Российской Федерации" [Журнал]. – Москва ; Обнинск. – ISBN 978-5-904240-15-8
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex