Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за березень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
651.
Шадських Ю.Г. Психологія. Короткий навчальний словник: терміни і поняття [Книга] : навчальний посібник / Шадських Ю.Г., Піча В.М. – Львів : Магнолія 2006, 2008. – 276 с. – Бібліогр.: с. 272-275. – (Бібліотека малих словників і довідників). – ISBN 978-966-2025-35-4
652.
Кабашнюк В.О. Психофізіологія [Книга] : навчальний посібник [для студентів вищих навч. закладів] / В.О. Кабашнюк, В.К. Гаврилькевич. – Львів : Новий Світ-2000, 2009. – 200 с. – Бібліогр.: с. 190-194. – ISBN 966-418-007-6
653.
Кудрявцев Л.В. Разработка методики формирования картографической базы данных по объектам дорожной сети [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 25.00.33 / Кудрявцев Л.В. ; [Московский гос. ун-т геодезии и картографии]. – Москва, 2010
654.
Лишиленко В.І. Регіональна економіка [Книга] : підручник [для студентів вищих навчальних закладів] / В.І. Лишиленко. – Київ : Центр учб. л-ри, 2009. – 383, [1] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-364-893-4
655.
Регіональна економіка та природокористування [Книга] : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / [А.П. Голіков, О.Г. Дейнека, Л.О. Позднякова, П.О. Черномаз] ; за ред. А.П. Голікова. – 2-е вид. – Київ : Центр учб. л-ри, 2011. – 351, [1] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. – ISBN 978-966-364-964-1
656.
Божкова В.В. Реклама та стимулювання збуту [Книга] : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закладів] / В.В. Божкова, Ю.М. Мельник. – 2-е вид., стер. – Київ : Центр учб. л-ри, 2010. – 200, [9] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 169-173. – ISBN 978-966-364-870-5
657.
Ковтун Н.О. Рекламний радіодискурс: соціокомунікативний та лінгвальний аспекти [Дисертація] : дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.06 / Ковтун Н.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010
658.
Саттон Д. Религиозная философия Владимира Соловьева. На пути к переосмыслению [Книга] = The religious philosophy of Vladimir Solovyov / Джонатан Саттон ; [издатели : К. Сигов, Л. Финберг ; пер. с англ. : Ю. Вестель, В. Верлока, Д. Морозова ; науч. ред. : Ю. Вестель, А. Филоненко]. – Киев : Дух і Літера, 2008. – 302 с. – Бібліогр.: с. 273-292. – (Bibliotheka Clementina). – ISBN 978-966-378-066-5

659.
Релігієзнавство [Книга] : підручник [для вищих навчальних закладів] / В.І. Лубський, Т.Г. Горбаченко, М.В. Лубська, А.І. Яковенко ; за ред. Лубського В.І. – Київ : Центр учб. л-ри, 2010. – 447, [1] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр. в кінці розд. та с. 446-447. – ISBN 978-611-01-0120-2
660.
Ніколаєнко Н.М. Релігійна свобода і права людини: українська дійсність, світовий досвід [Дисертація] : дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.11 / Ніколаєнко Н.М. ; КНУТШ, Філософський ф-т. – Київ, 2010
661.
Ніколаєнко Н.М. Релігійна свобода і права людини: українська дійсність, світовий досвід [Автореферат] : автореф. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Ніколаєнко Н.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010
662.
Ретроспектива ринкових перетворень в Україні: сучасний дискурс [Книга] = Ретроспектива рыночных преобразований в Украине: современный дискурс / Горкіна Л.П. [та ін.] ; за ред. Л.П. Горкіної ; НАНУ ; Ін-т економіки та прогнозування. – Київ, 2010. – 760 с. – Бібліогр. : С. 693-760. – ISBN 978-966-02-5610-1
663.
Фечан А.В. Рідкокристалічна електроніка на основі ефекту холестерико-нематичного переходу [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра технічних наук : 05.12.20 / Фечан А.В. ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2010
664.
Рідна школа [Журнал] = Ridna shkola / Шкільна Рада при УККА, Централя Oпікунів. – New York
665.
Вепрік Ю.М. Розвиток теорії і методів математичного моделювання режимів роботи електричних систем з несиметрією [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.14.02. / Вепрік Ю.М. ; Держ. вищий навч. заклад " Донецький нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2010
666.
Керський Б. Розмови з Богданом Осадчуком [Книга] : [пер. з пол.] / Базиль Керський, Анджей Станіслав Ковальчик у співпраці з Кшиштофом Заставним ; [пер. з польської : В. Смирнова, Л. Лисенко ; наук. ред. та іменний покажчик : Л. Лисенко, О. Гнатюк ; НаУКМА ; Центр європейських гуманітарних досліджень]. – Київ : Дух і Літера, 2009. – 368 с., [16] с. іл. – ISBN 978-966-378-123-5

667.
Круглова Н.В. Розподіл деяких функціоналів від поля Ченцова [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Круглова Н.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
668.
Трохимчук О.Я. Розрахунок масивних і тонкостінних циліндричних тіл при їх контакті з жорсткими штампами [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. технічних наук : 01.02.04 / Трохимчук О.Я. ; Луцький нац. технічний ун-т. – Луцьк, 2010
669.
Давиденко В.С. Розслідування насильницьких злочинів, вчинених військовослужбовцями: проблеми тактики та методики [Книга] / В.С. Давиденко ; Прокуратура України ; Нац. академія прокуратури України. – Київ : Атіка, 2010. – 272 с. – Бібліогр.: с. 186-206. – ISBN 978-966-326-369-4
670.
Русский Мир. ru [Журнал] : журнал о России и русской цивилизации. – Москва, 2007-
671.
Русский Мир. ru [Журнал] : журнал о России и русской цивилизации. – Москва, 2007-
672.
Русский Мир. ru [Журнал] : журнал о России и русской цивилизации. – Москва, 2007-
673.
Садовник [Журнал] / Бонниер Пабликейшенз. – Москва, 2005-. – ISSN 1812-1934
674.
Світ фінансів [Журнал] = World of finance : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль : ТНЕУ, 2004-. – ISSN 1818-5754
675.
Світ фінансів [Журнал] = World of finance : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль : ТНЕУ, 2004-. – ISSN 1818-5754
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex