Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за березень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
751.
Миненко П.А. Фильтрационные итерационные методы и критерии устойчивых решений экстремальных обратных линейных задач гравиметрии и магнитометрии (на примере руднопоисковых задач) [Дисертація] : дисс. ... д-ра физико-математических наук : 04.00.05 / Миненко П.А. ; Криворожский гос. педагогический ун-т. – Кривой Рог, 2010
752.
Финансы и развитие [Журнал]. – Вашингтон : Международный Валютный Фонд. – ISSN 1020-8151
753.
Булавін Л.А. Фізика фазових переходів [Книга] : підручник для студ. вищ. навч. закладів / Л.А. Булавін, В.М. Сисоєв ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 400 с. – ISBN 978-966-439-277-5
754.
Фізична географія материків та океанів [Книга] : у 2 т. : [підруч. для студентів ВНЗ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет. – ISBN 978-966-439-273-7
755.
Вовкотруб М.П. Фізична та колоїдна хімія. Практикум [Книга] : навчальний посібник для студ. біологічних, агробіологічних та агрохімічних спец. вищих навч. закладів / М.П. Вовкотруб, Л.П. Олексенко, Ю.М. Вовкотруб ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 335 с. – ISBN 978-966-439-345-1
756.
Петрушенко В.Л. Філософія [Книга] : короткий навчальний словник: терміни і поняття / В.Л. Петрушенко. – Львів : Магнолія 2006, 2009. – 148 с. – (Серія малих словників-довідників). – ISBN 978-966-2025-19-4
757.
Філософія [Книга] : у 2 т. : хрестоматія : навч. посіб. для бакалаврів фіз.-мат. і природн. спеціальностей / КНУТШ ; [авт.-упоряд. : І.С. Добронравова, О.В. Комар, А.А. Кравчук та ін. ; за заг. ред. І.С. Добронравової]. – Київ : Київський університет. – ISBN 978-966-439-325-3
758.
Баумейстер А.О. Філософія права [Книга] : навчальий посібник для студ. вищих навч. закладів / А.О. Баумейстер ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 311 с. – ISBN 978-966-439-336-9
759.
Філософські обрії [Журнал] : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ; Полтава, 1999-. – ISSN 2075-1443
760.
Любенко Н.М. Фінанси підприємств [Книга] : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / Н.М. Любенко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – Київ : Центр учб. л-ри, 2009. – 263, [1] с. : табл. – Бібліогр.: c. 257-262. – ISBN 978-966-364-923-8
761.
Кравчук О.М. Фінансова діяльність суб"єктів підприємництва [Книга] : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / О.М. Кравчук, В.П. Лещук. – Київ : Центр учб. л-ри, 2010. – 502, [2] с. : табл. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-611-01-0067-0
762.
Базілінська О.Я. Фінансовий аналіз [Книга] : теорія та практика : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / О.Я. Базілінська. – Київ : Центр учб. л-ри, 2009. – 326, [1] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-364-848-4
763.
Крамаренко Г.О. Фінансовий менеджмент [Книга] : підручник [для студентів вищих навчальних закладів] / Г.О. Крамаренко, О.Є. Чорна ; Дніпропетр. ун-т економіки та права. – 2-е вид. – Київ : Центр учб. л-ри, 2009. – 518, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 507-513. – ISBN 978-966-364-924-5
764.
Фінансовий облік [Книга] : навчальний посібник / [Орлова В.К. та ін.] ; за ред. В.К. Орлової, М.С. Орлів, С.В. Хоми ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Київ : Центр учб. л-ри, 2010. – 508, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 505-508. – ISBN 978-966-364-994-8
765.
Фокус [Журнал] : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
766.
Фокус [Журнал] : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
767.
Фокус [Журнал] : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
768.
Таранова М.О. Формування структури і властивостей швидкорізальної сталі в умовах гідро- та газової екструзії [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. технічних наук : 05.02.01 / Таранова М.О. ; НАНУ ; Ін-т проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича. – Київ, 2010
769.
Бойко Т.Г. Формування теоретичних та нормативно-технічних засад оцінювання якісного рівня продукції [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.01.02 / Бойко Т.Г. ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2010
770.
Фотосенсибілізована полімеризація [Книга] / Маслюк А.Ф. [та ін.] ; МОНУ ; КНУТШ ; Українська академія друкарства. – Львів : [Українська академія друкарства], 2009. – 396 с. – ISBN 978-966-322-142-7
771.
Чуча П.О. Французьке складне слово: функціонально-когнітивний аспект (на матеріалі художнього та публіцистичного дискурсів) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Чуча П.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010
772.
Хиля О.В. Хімія вуглеводів. Моносахариди [Книга] : навчальний посібник для студ. хімічних і біологічних спеціальностей вищих навч. закладів / О.В. Хиля, В.П. Хиля ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 239 с. – ISBN 978-966-439-332-1
773.
Алексєєв С.О. Хімія комплексних сполук [Книга] : навчальний посібник для студ. хімічних спеціальностей для вищих навч. закладів / С.О. Алексєєв ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 159 с. : іл. – Бібліогр.: с. 157-159. – ISBN 978-966-439-346-8
774.
Хроніка - 2000 [Журнал] : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 1992-. – ISBN 978-966-579-271-0
775.
Гриневич Л. Хроніка колективізації та Голодомору в Україні, 1927-1933 [Книга] = A Chronicle of Collectivization and the Holodomor in Ukraine, 1927-1933 / Людмила Гриневич ; [передм. С. Кульчицького]. – Київ : Критика. – ISBN 966-8978-21-8(Т.1)
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex