Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за березень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
626.
Права людини (ХПГ- інформ) [Журнал] : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
627.
Право та державне управління [Журнал] : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя
628.
Право та державне управління [Журнал] : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя
629.
Право України [Журнал] : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
630.
Солдатенко О.В. Правове регулювання видатків на реалізацію конституційного права громадян на охорону здоров"я в Україні та країнах Центральної Європи [Дисертація] : дис. ... д-ра юридичних наук : 12.00.07 / Солдатенко О.В. ; Держ. податкова адміністрація України ; Нац. ун-т державної податкової служби України ; Нац. акад. правових наук України ; Науково-дослідний ін-т фінансового права. – Ірпінь, 2010
631.
Молдован В.В. Правознавство [Книга] : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / В.В. Молдован, Л.І. Чулінда ; М-во освіти і науки України, КНУТШ. – 2-е вид., переробл. та допов. – Київ : Центр учб. л-ри, 2010. – 182, [1] с. : іл., табл. – До 175-річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Бібліогр.: с. 181-182. – ISBN 978-966-364-942-9
Правознавство: словник термінів.
Вміщено понад 1200 основних юридичних термінів з їх науковим тлумаченням в галузях теорії держави і права, цивільного, кримінального, міжнародного, трудового, фінансового законодавства, криміналістики, судової психології та інших дисциплін, що вивчаються в закладах освіти та використовуються в юридичній практиці.
Для студентів вищих навчальних закладів.
632.
Практикум з соціології [Книга] : навчальний посібник для студ. вищих закл. освіти / В.М. Піча [та ін.] ; за ред. В.М. Пічі. – 2-ге вид., стереотипне. – Львів : Магнолія 2006, 2009. – 368 с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8340-30-2
633.
Практикум зі страхування [Книга] : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / В.Д. Базилевич [та ін.] ; [за ред. В.Д. Базилевича] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 479 с. – ISBN 978-966-439-301-7
634.
Дуткевич Т.В. Практична психологія [Книга] : вступ до спеціальності : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / Т.В. Дуткевич, О.В. Савицька. – 2-е вид. – Київ : Центр учб. л-ри, 2010. – 253, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 252-253. – ISBN 978-611-01-0063-2
Розкриваються теоретико-методологічні засади практичної психології, законодавчо-правові та нормативні основидіяльності практичного психолога у різних сферах соціальної практики, вимоги до діяльності й особистості практикуючого психолога
635.
Практична психологія та соціальна робота [Журнал] = Практическая психология и социальная работа= Applied psychology and social work : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 1997-
636.
Практичний російсько-український словник приказок [Книга] / НАНУ ; Ін-т енциклопедичних досліджень ; упорядкував Г. Млодзинський ; за ред. М. Йогансена. – Відтворення видання 1929 року. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2009. – 108 с. – Вихідні дані оригіналу: [К.] : Державне вид-во України, 1929. – (Із словникової спадщини ; Вип. 8). – ISBN 978-966-02-5147-2
637.
Праці міжнародного геометричного центру [Журнал] = Труды международного геометрического центра = Proceedings of hte International Geometry Center / Благодійний фонд наукових досліджень "Наука"; Одеська нац. ак. харчових технологій. – Одеса
638.
Васильєва Г.О. Превентив у структурі українського розмовного дискурсу: комунікативна модель і засоби вираження [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.01 / Васильєва Г.О. ; Донецький нац. ун-т. – Донецьк, 2010
639.
Огнев"юк Г.З. Представник у справах інтелектуальної власності (патентний повірений) як суб"єкт цивільно-правових відносин [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юридичних наук : 12.00.03 / Огнев"юк Г.З. ; КНУТШ. – Київ, 2010
640.
Проблеми загальної енергетики [Журнал] = The problems of general energy : науковий збірник / Інститут загальної енергетики НАНУ. – Київ, 1999-. – ISSN 1562-8965
641.
Проблеми загальної енергетики [Журнал] = The problems of general energy : науковий збірник / Інститут загальної енергетики НАНУ. – Київ, 1999-. – ISSN 1562-8965
642.
Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України [Журнал] : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 1999-
643.
Корвін-Пйотровська Проблеми поетики прозового опису [Книга] / Дорота Корвін-Пйотровська ; пер. з польської З. Рибчинської. – Львів : Літопис, 2009. – 207 с. – ISBN 978-966-7007-84-3
Головна мета цього дослідження - відповісти на питання про роль прозового опису в структурі тексту і в пізнавальній інтерпретаціії світу. Завдяки широкому оглядові різноманітних прозових дескриптивних моделей (від реалістичної прози ХІХ століття до постмодернізму) польська дослідниця окреслює найпомітніші літературні стратегії опису, а такожм визначає ступені його синтаксичної і семантичної організації.
644.
Проблеми розвитку міського середовища [Журнал] : науково-технічний збірник / Мін. освіти і науки України ; НАУ. – Київ : НАУ, 2009-
645.
Промышленная ботаника [Журнал] = Промислова ботаніка = Industrial botany : сборник научных трудов / Донецкий ботанический сад НАН Украины. – Донецк, 2000-. – ISSN 1728-6204
646.
Нго Мінь Туан Просторове обтікання несучих систем тілесної конфігурації потоком в"язкої нестисливої рідини [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. технічних наук : 01.02.05 / Нго Мінь Туан ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний ін-т". – Харків, 2010
647.
Кравцова І.В. Просторово-часовий аналіз формування та функціонування садово-паркових ландшафтів Правобережного лісостепу України [Автореферат] : автореф. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Кравцова І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
648.
Процесуальна документація [Книга] : навч. посіб. для студ. внз / П.М. Павлик, Ж.В. Удовенко, Т.М. Кілічава, Л.М. Райх. – 3-тє вид., переробл. та допов. станом на 01 серпня 2010 року. – Київ : Центр учбової літератури, 2010. – 560 с. + 1 брошура (15 с.). – Додаток: Зміни та доповнення до навчального посібника "Процесуальна документація" станом на 15 листопада 2010 р. – ISBN 978-611-011-0119-6
649.
Семенака В.В. Прямий синтез різнометалічних комплексів хрому (ІІІ) з N,O - донорними лігандами за участю солі Рейнеке [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. хімічних наук : 02.00.01 / Семенака В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
650.
Ясперс К. Психологія світоглядів [Книга] = Psychologie der Weltanschauungen / Карл Ясперс ; пер. з нім. Олександра Кислюка та Романа Осадчука. – 6-е вид. – Київ : Юніверс, 2009. – 460, [2] с. – (Філософська думка). – ISBN 978-966-8118-67-8
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex