Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за березень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
676.
Світ фінансів [Журнал] = World of finance : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль : ТНЕУ, 2004-. – ISSN 1818-5754
677.
Світова економіка [Книга] : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / [Ю.Г. Козак та ін.] ; за ред. Ю.Г. Козака, В.В. Ковалевського, Н.С. Логвінової. – Київ : Центр учб. л-ри, 2010. – 327, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. в підрядк. прим. – Бібліогр. в підрядк. приміт. – ISBN 978-966-364-946-7
678.
Проценко Т.В. Система бібліотечно-інформаційного супроводу професійної діяльності сімейних лікарів в Україні [Автореферат] : автореф. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.03 / Проценко Т.В. ; Харківська держ. академія культури. – Харків, 2010
679.
Цоклан В.І. Система сучасних джерел конституційного права України [Книга] : монографія / Цоклан В.І., Федоренко В.Л. ; МОНУ ; Мін-во юстиції України. – Київ : Ліра-К, 2009. – 400 с. – ISBN 978-966-2174-06-9
680.
Систематика магматичних порід [Книга] : посібник із дисципліни "Петрографія" для студ. геологічного ф-ту / Г.Г. Павлов [та ін.] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 96 с. – ISBN 978-966-439-340-6
681.
Бондар О.В. Ситуаційний менеджмент [Книга] : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / О.В. Бондар ; М-во освіти і науки України, Полтав. ун-т спожив. кооп. – Київ : Центр учбової літератури, 2010. – 325, [1] с. : табл. – ISBN 978-611-01-0004-5
Подано навчально-методичний матеріал, включений до програми навчальної дисципліни "Ситуаційний менеджмент". Розроблено з метою надання методичної допомоги при самостійному вивченні дисципліни, запропоновано методичні рекомендації до вивчення кожної т
682.
Тутковський П.А. Словник геологичної термінології [Книга] / Академик П.А. Тутковський ; НАНУ ; Ін-т енциклопедичних досліджень. – Відтворення видання 1923 року. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2008. – 172 с. – Вихідні дані оригіналу: К. : Державне вид-во України, 1923. – (Із словникової спадщини ; Вип. 5). – ISBN 978-966-02-5092-5
683.
Словник фізичної термінології [Книга] / НАНУ ; Ін-т енциклопедичних досліджень ; зредагував В.В. Фаворський. – Відтворення видання 1932 року. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2009. – 240 с. – Вихідні дані оригіналу: Харків : Українська радянська енциклопедія,1932. – (Із словникової спадщини ; Вип. 10). – ISBN 978-966-02-5149-6
684.
Курило О.Б. Словник хемичної термінології [Книга] / О. Курило ; НАНУ ; Ін-т енциклопедичних досліджень. – Відтворення видання 1923 року. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2008. – 120 с. – Вихідні дані оригіналу: К.: Державне вид-во України, 1923. – (Із словникової спадщини / редкол. : М. Железняк (гол.), Л. Рябець, І. Дзюба ; Вип. 1). – ISBN 978-966-02-5244-8
685.
Смена [Журнал] : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
686.
Ружевич Т. Смерть у старих декораціях [Книга] = Smierc w starych dekoracjach : оповідання, повість / Тадеуш Ружевич ; переклад з польської Я. Сенчишин. – Львів : Літопис, 2007. – 148 с. – Паралел. титул. аркуш на польській мові. – ISBN 966-7007-66-3
Ця книга – перше видання прози Тадеуша Ружевича (р. н. 1921), одного з найвпливовіших сучасних польських письменників, українською мовою. Головні події повісті «Смерть у старих декораціях» відбуваються в Римі, куди прилітає герой, здійснивши одну з найбільших мрій свого життя – відвідати Вічне Місто...
687.
Современная космология [Книга] : динамика Вселенной в задачах / Ю.Л. Болотин [и др.] ; НАНУ, Нац. научный центр "Харьковский физико-технический ин-т". – Киев : Наукова думка, 2010. – 256 с. – Библиогр. : С. 246-256. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1045-1
688.
Социологические исследования [Журнал] : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1974-. – ISSN 0132-1625
689.
Власова О.І. Соціальна психологія організацій та управління [Книга] : підручник [для студентів вищих навчальних закладів] / О.І. Власова, Ю.В. Никоненко. – Київ : Центр учб. л-ри, 2010. – 397, [1]с. : іл., табл. – ISBN 978-611-01-0008-3
690.
Безугла В.О. Соціальне страхування [Книга] : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / В.О. Безугла, Д.М. Загірняк, Л.П. Шаповал. – Київ : Центр учб. л-ри, 2011. – 335, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 320-321. – ISBN 978-611-01-0134-9
691.
Соціологія [Книга] : підручник [для студентів вищих навчальних закладів] / [В.І. Волович та ін.]. – 6-е вид., перероб. та доп. – Київ : Центр учбової літератури, 2009. – 806, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-364-831-6
Підручник «Соціологія» — систематизований виклад курсу основ соціології. Викладено основні положення про суспільство як соціальну систему. Розглядаються питання соціології політики, соціології особи, механізми соціальної діяльності і поведінки особи, соціальної структури та політичної системи в Україні, соціологія економіки, соціологія міста, села, а також висвітлюються основні положення соціології способу життя, вільного часу та засобів масової інформації. Викладено основні положення теорії і практикисоціологічних досліджень.
Підручник написано на основі класичних джерел соціології та праць відомих сучас-
них вітчизняних і зарубіжних соціологів з урахуванням навчальних програм і навчальних посібників із соціології провідних університетів США, Німеччини, Англії, Франції і Росії.
Використано досвід викладання соціології в університетах Києва, Львова, Харкова, Одеси та в інших навчальних закладах України.
Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів.
692.
Булкот О.В. Становлення біполярності світового валютного ринку як фактор валютної політики України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Булкот О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
693.
Школяренко В.І. Становлення фразеологічної системи німецької мови (на матеріалі писемних пам"яток VIII-XVII століть) [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.04 / Школяренко В.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010
694.
Шатковський М.М. Створення засобів озвучення текстової інформації на основі конкатенативного сегментивного синтезу української мови [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. технічних наук : 05.13.23 / Шатковський М.М. ; Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту. – Донецьк, 2010
695.
Дідух Л.А. Створення інформаційної технології захисту цінних паперів на основі кодуючих структур Адамара [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Дідух Л.А. ; Укр. академія друкарства. – Львів, 2010
696.
Зубко О.Є. Створення та діяльність Українського вищого педагогічного інституту ім. М. Драгоманова в Празі (1923-1933 рр.) [Автореферат] : автореф. дис.... канд. іст. наук : 09.00.12 / Зубко О.Є. ; КНУТШ. – Київ, 2010
697.
Спориш Ю.О. Стилі життя середнього класу в Україні (на прикладі великого міста) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. технічних наук : 22.00.03 / Спориш Ю.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010
698.
Стратегічні пріоритети [Журнал] : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2006-
699.
Стратегічні пріоритети [Журнал] : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2006-
700.
Стратегічні пріоритети [Журнал] : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2006-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex