Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за липень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
701.
Зимомря О.М. Українсько-угорський дискурс Ласла Балли: імагологічні виміри [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Зимомря Олена Миронівна ; КНУТШ. – Київ, 2012
702.
Управление компанией [Журнал] / АА Плюс. – Киев, 1995-
703.
Гамильтон Д. Устрашители. Мстители [Книга] : романы / Дональд Гамильтон. – Ростов-на-Дону : Проф-Пресс, 1995. – 538, [6] с. – (Отряд особого назначения). – ISBN 5-88475-031-5
704.
Северінова О.Б. Утвердження толерантності в мультикультурному суспільстві: порівняльно-політологічний аналіз [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.05 / Северінова Олександра Борисівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ, 2012
705.
Артюшенко Т.А. Участь аскорбінової кислоти і ферментів її метаболізму у фізіологічній адаптації гороху та кукурудзи до сумісної дії сполук нікелю і кадмію [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.12 / Артюшенко Тетяна Андріївна ; М-во освіти і науки, молоді і спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
706.
Конопельнюк В.В. Участь серотоніну в механізмах розвитку стрептозотоцин-індукованого цукрового діабету 2 типу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.04 / Конопельнюк Вікторія Василівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
707.
Захраи С.Х. Учебная грамматика русского языка [Книга] / Сейед Хасан Захраи. – [Тегеран : Изд-во Тегеран. ун-та. – [588] c. : табл., портр. – Книга на персидском языке. - Библиогр. описание осуществлено с помощью Интернета. – ([Книги по гуманитарным наукам ; 104 ; Иностранные языки]). – ISBN 964-459-707-9
708.
Акунин Б. Ф.М. [Книга] : [роман] / Борис Акунин. – Москва : Олма Медиа Групп. – ISBN 978-5-373-00696-5 (Т.1)
709.
Акунин Б. Ф.М. [Книга] : [роман] / Борис Акунин. – Москва : Олма Медиа Групп. – ISBN 978-5-373-00697-2 (Т.2)
710.
Лисенко О.В. "Фаворське світло" у православній традиції: релігієзнавчо-філософський аналіз [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Лисенко О.В.; Лесенко Олександр Віталійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
711.
Философия образования [Журнал] / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2002-. – ISSN 1811-0916
712.
Философия образования [Журнал] / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2002-. – ISSN 1811-0916
713.
Философия хозяйства [Журнал] : Альманах Центра общественных наук и экономического ф-та МГУ / Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1999-. – ISSN 2073-6118
714.
Философия хозяйства [Журнал] : Альманах Центра общественных наук и экономического ф-та МГУ / Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1999-. – ISSN 2073-6118
715.
Конопельник О.І. Фізика з основами геофізики [Книга] : лабораторний практикум для студентів геогр. ф-ту / О.І. Конопельник ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 207, [1] с. : іл., табл. – Додатки: с. 200-202. – Бібліогр.: с. 203. – ISBN 978-966-613-861-6
716.
Фінансова діяльність суб"єктів господарювання [Книга] : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / О.О. Терещенко, Я.І. Невмержицький, А.П. Куліш, С.І. Терещенко, О.П. [та ін.] Галака; [О.О. Терещенко та ін.] ; за заг. ред. О.О. Терещенка ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. – Київ : КНЕУ, 2006. – 312 с. : табл. – Бібліогр.: с. 309-311 та в кінці розділів. – ISBN 966-574-808-4
717.
Довгань Ж.М. Фінансова стійкість банківської системи України: проблеми оцінки та забезпечення [Книга] : монографія / Ж.М. Довгань. – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2012. – 450 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 422-448. – ISBN 978-966-8958-82-3
718.
Фінансове право у XXI сторіччі: здобутки та перспективи [Книга] : зб. наук. пр. за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф. до 10-річчя наукової установи, [4-7 жовт. 2011 р.] / Держ. податк. служба України, Нац. ун-т Держ. податк. служби України, Нац. акад. правових наук України, Н.-д. ін-т фін. права ; [редкол.: Мельник П.В. та ін.]. – Київ : Алерта. – ISBN 978-617-566-112-3
719.
Семенюк С.А. Флуктуації стохастичних динамічних систем з дифузійними та імпульсними збуреннями [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.05.04 / Семенюк Сергій Анатолійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
720.
Семенюк С.А. Флуктуації стохастичних динамічних систем з дифузійними та імпульсними збуреннями [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.04 / Семенюк Сергій Анатолійович ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Київ, 2012
721.
Фокус [Журнал] : еженедельник / ООО "Изд-во Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
722.
Фокус [Журнал] : еженедельник / ООО "Изд-во Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
723.
Фокус [Журнал] : еженедельник / ООО "Изд-во Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
724.
Формування ринкової економіки в Україні [Журнал] = Formation of market economy in Ukraine : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1995-. – ISSN 2078-5860
725.
Формування ринкової економіки в Україні [Журнал] = Formation of market economy in Ukraine : Збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1995-. – ISSN 2078-5860
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex