Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за липень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
651.
Бойко З.В. Суспільно-географічні особливості трудових ресурсів Дніпропетровської області [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Бойко Зоя Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2012
652.
Ніколаєць К.М. Суспільно-політичний розвиток УРСР у другій половині 60-х - на початку 90-х років XX століття: українська історіографія [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.06 / Ніколаєць Катерина Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
653.
Сучасний російсько-український, українсько-російський словник [Книга] : [понад 40000 слів]. – Харків : Книжковий клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2007. – 480 с. – ISBN 978-966-343-647-0
654.
Сучасні проблеми правової системи України [Книга] : зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 24 листопада 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, О.В. Чернецька та ін.]. – Київ : Київ ун-т права НАН України. – ISBN 978-966-301-227-1
655.
Сучасність [Журнал] / Український ін-т нац. пам"яті. – Київ, 1961-
656.
Східна торгівля Львова в середині XVI - першій половині XVII ст.: збірник документів [Книга] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; [упоряд. В.П. Кривонос]. – Львів : Львіський національний університет ім. І. Франка, 2011. – 255, [2] с. : іл.
657.
Счастливая [Журнал] / Изд. дом "Фактор". – Харьков
658.
Счастливая [Журнал] / Издательский дом "Фактор". – Харьков
659.
США - Канада. Экономика, политика, культура [Журнал] : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
660.
Подшивалкіна В.І. Творчий саморозвиток психолога [Книга] : психологічний практикум : зб. практ. та тестових завдань / В.І. Подшивалкіна, М.П. Гусакова, О.В. Яремчук ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ін-т математики, економіки та механіки, Каф. соц. та прикл. психології. – Одеса : Астропринт, 2012. – 175, [1] с. : іл. – Дод.: с. 166-175. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-190-479-7
661.
Гоян В.В. Телебачення як вид журналістської творчості: візуально-вербальні компоненти екранної комунікації [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра наук із соціальних комунікацій : 27.00.01 / Гоян Віта Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2012
662.
Крапива І.В. Теоретико-методологічні засади та методичні особливості оціночного дослідження соціально значимих інновацій [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.02 / Крапива Ірина Валентинівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
663.
Таборанський С.П. Теоретичні дискусії та ідеологічне протистояння на міжнародних конгресах історичних наук (1950-1990 рр.) [Дисертація] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Таборанський Сергій Петрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
664.
Шеремет А.П. Теоретичні основи джерел доказової інформаціі [Книга] / А.П. Шеремет ; М-во освіти і науки, молоді і спорту України, Київ. ун-т права НАН України. – Київ : Вид-во Європ. ун-ту, 2012. – 110, [1] с. – Бібліогр.: с. 105-106. – ISBN 978-966-301-230-8
665.
Вишневський О. Теоретичні основи сучасної української педагогіки [Книга] : посібник для студентів вищ. навч. закладів / Омелян Вишневський. – Вид. 2-ге, доопрац. і допов. – Дрогобич : Коло, 2006. – 604, [3] с. – Бібліогр.: с. 597-604. – ISBN 966-7996-49-2
666.
Теоретичні та прикладні питання економіки [Журнал] : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ : Київський університет, 2002-
667.
Льовкіна О.Г. Теорії ефективної діяльності: тектологія О. Богданова та праксеологія Т. Котарбіньського [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.05 / Льовкіна Олена Геннадіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
668.
Длугопольський О.В. Теорія економіки державного сектора [Книга] : навч. посібник [для студ. вищих навч. закладів] / Длугопольський О.В. ; МОН України ; Терноп. нац. екон. ун-т. – Київ : Професіонал, 2007. – 592 с. : іл. табл. – Бібліогр.: с. 586-591. – ISBN 978-966-370-074-8
669.
Шульц Р.В. Теорія і практика використання наземного лазерного сканування в задачах інженерної геодезії [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.24.01 / Шульц Роман Володимирович ; Київський нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2012
670.
Тарнавський О.С. Теорія орієнтаційної нестійкості рідких кристалів в електричному полі та обмежених світлових пучках [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Тарнавський Олександр Станіславович ; КНУТШ. – Київ, 2012
671.
Вандюк Н.С. Тепловий фактор функціонування екосистеми Канівського водосховища [Дисертація] : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Вандюк Наталія Сергіївна ; НАН України, Ін-т гідробіології. – Київ, 2012
672.
Письменний Д.М. Теплообмін та гідродинаміка в каналі з мікрооребренням стосовно охолодження вхідних кромок лопаток газових турбін [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Письменний Дмитро Миколайович ; НАН України, Ін-т техн. теплофізики. – Київ, 2012
673.
Павленко Т.М. Територіальна рекреаційна система Полтавської області і перспективи її розвитку [Дисертація] : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Павленко Тетяна Миколаївна ; КНУТШ. – Київ, 2011
674.
Володченко О.М. Технології побудови іміджу України як туристичної країни [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Володченко Ольга Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2012
675.
Андреев А.И. Тибет в политике царской, советской и постсоветской России [Книга] = Russia and Tibet a history of tsarist, soviet and post soviet policy / А.И. Андреев. – Санкт-Петербург : Изд-во С.-Петерб. ун-та ; Нартанг, 2006. – 463, [5] с. : ил. – Парал. тит. л. англ. – Библиогр.: с. 436-461 и в подстроч. прим. – ISBN 5-288-03813-9
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,