Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за липень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
701.
Горобець О.В. Статистичне вивчення відтворення населення регіону (на прикладі АР Крим) [Автореферат] : автореф.дис. ... канд. екон. наук: 08.00.10 / Горобець О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
702.
Скиба О.П. Стиль наукового мислення: методологічний і культурно-історичний виміри [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.02 / Скиба О.П. ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2011
703.
Скиба О.П. Стиль наукового мислення: методологічний і культурно-історичний виміри [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.02 / Скиба О.П. ; КНУТШ. – Київ, 2011
704.
Маркузе Г. Структура інстинктів і суспільство [Книга] = Triebstruktur und Gesellschaft=Eros and civilization : філософське дослідження вчення Зигмунда Фройда / Герберт Маркузе ; [пер. з англ.: О. Юдін ; за наук. ред. О. Хоми]. – Київ : Ніка-Центр, 2010. – 247, [1] с. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-521-531-8
705.
Смішко Р.М. Структурна геологія та геологічне картування [Книга] : навчальний посібник [для студ. вищих навч. закладів] / Р.М. Смішко, В.Г. Пащенко ; МОНУ ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. – 254 с. : іл. – Бібліогр.: с. 252-253. – ISBN 978-966-613-794-7
706.
Кутна Ю.Б. Структурні та мовностилістичні особливості румейських казок [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.14 / Кутна Ю.Б. ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2011
707.
Студентський юридичний журнал [Журнал] : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2010-
708.
Суспільство і соціальна політика [Журнал] : всеукраїнський щомісячний журнал / Торговий дім "Санлайн". – Київ. – ISSN 2077-9585
709.
Кондратюк К.К. Сучасна національна історіографія новітньої історії України (1914-2009 рр.) [Книга] : навчальний посібник [для студ. вищих навч. закладів] / Костянтин Кондратюк, Олексій Сухий ; МОНУ ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – 262 с. – Бібліогр.: с. 231-260. – ISBN 978-966-613-764-0
710.
Косинський В.І. Сучасні інформаційні технології [Книга] : навчальний посібник / В.І. Косинський, О.Ф. Швець. – Київ : Знання, 2011. – 318 с. : таб. – ISBN 978-966-346-824-2
711.
Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства [Журнал] : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород
712.
Східнослов"янська філологія. Літературознавство [Журнал] : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов. – Горлівка : ГДПІІМ
  Вип. 16. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
713.
США - Канада. Экономика, политика, культура [Журнал] : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
714.
Лоренц К. Так называемое зло. К истокам агрессии. [Книга] = Das sogenannte Bose. Zur naturgeschichte der aggression / Конрад Лоренц ; [пер. с нем. И. Андрущенко]. – Київ : Знання, 2011. – 351 с. – ISBN 978-966-346-889-1
715.
Охотна О.О. Творчість Алеко Константинова: концепти "ідентичності" та "іншості" [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.03 / Охотна О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011
716.
Потіпак Ю.А. Творчість Євгена Мандичевського: жанрова природа і стильові домінанти [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Потіпак Ю.А. ; Ін-т філології КНУТШ. – Київ, 2011
717.
Потіпак Ю.А. Творчість Євгена Мандичевського: жанрова природа і стильові домінанти [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Потіпак Ю.А. ; КНУТШ. – Київ, 2011
718.
Воробієнко П.П. Телекомунікаційні та інформаційні мережі [Книга] : підручник для студ. вищих навч. закладів / П.П. Воробієнко, Л.А. Нікітюк, П.І. Резніченко ; МОНУ. – Київ : Самміт-книга, 2010. – 640 с. : іл. – (Ректорська серія). – ISBN 978-966-7889-53-1
719.
Сунєгін С.О. Теоретико-правова характеристика статичних та динамічних елементів в романо-германській правовій сім"ї [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Сунєгін С.О. ; НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ, 2011
720.
Дацюк В.В. Теоретическое исследование активных сред молекулярных лазеров на электронных фотопереходах [Дисертація] : дисс. ... канд. физ.- мат. наук : 01.04.02 / Дацюк В.В. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Київ, 1988
721.
Теоретичні основи країнознавства [Книга] : підручник / Н.В. Антонюк, М.П. Мальська, Ю.С. Занько та ін. ; МОНУ ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка, Ф-т міжнародних відносин, Географічний ф-т. – Київ : Знання, 2011. – 326 с. : таб. – Бібліогр.: с. 318-326. – (Факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка - 20 років). – ISBN 978-966-346-820-4
722.
Захаров В.В. Теорія "чистої форми" в художньому дискурсі Станіслава Ігнація Віткевича [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філологічних наук : 10.01.03 / Захаров В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
723.
Соколов С.В. Теорія електромагнітного поля та основи техніки НВЧ [Книга] : навчальний посібник [для студ. вищих навч. закладів] / С.В. Соколов, Л.Д. Писаренко, В.О. Журба ; за заг. ред. Г.С. Воробйова. – Суми : Сумський державний університет, 2011. – 393 с. : іл. + Додаток: с. 323-393. – Бібліогр.: с. 318-322. – ISBN 978-966-657-339-4
724.
Теорія і практика викладання української мови як іноземної [Журнал] : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. – ISSN 2078-5119
725.
Скакун О.Ф. Теорія права і держави [Книга] : підручник [для студ. вищих навч. закладів] / О.Ф. Скакун ; МОНУ ; Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Вид. 2-ге, доп. і переробл. – Київ : Правова єдність ; Алерта ; ЦУЛ, 2011. – 520 с. – ISBN 978-617-566-012-6
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex