Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за липень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
626.
Дыченко Л.Ф. Психология деловых отношений в библиотеке [Книга] : научно-практическое пособие / Л.Ф. Дыченко. – Москва : Литера, 2011. – 158 с. – Библиогр.: с. 98-103. – (Современная библиотека / ред. совет.: Борисова О.О. [и др.] ; вып. 84). – ISBN 978-5-91670-052-7
627.
Психология и соционика межличностных отношений [Журнал] = Psychology and socionics of interpersonal relations : международный научно-практический журнал / Международный институт соционики. – Киев, 2002-
628.
Корольчук М.С. Психологія [Книга] : схеми, опорні конспекти, методики : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / М.С. Корольчук, В.М. Крайнюк, В.М. Марченко ; за заг. ред. М.С. Корольчука. – Київ : Ельга ; Ніка-Центр, 2011. – 318, [2] с. : табл. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-521-306-2
629.
Психологія сімейних взаємин [Книга] : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / М.С. Ковальчук [та ін.] ; за ред. М.С. Корольчука. – Київ : Ніка-Центр, 2011. – 294, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці тем, модулів та на с. 287. – ISBN 978-966-521-522-6

630.
Психологія судового розгляду кримінальних справ [Книга] : монографія / Михайло Костицький, Віталій Марчак, Олексій Черновський, Аліна Федіна ; МОНУ. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 400 с. – Бібліогр.: с. 377-399. – ISBN 978-966-423-130-2
631.
Корольчук М.С. Психофізіологія діяльності [Книга] : підручник для студентів вищих навчальних закладів / М.С. Корольчук. – [2-е вид.]. – Київ : Ельга ; Ніка-Центр, 2011. – 400 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 324-337. – ISBN 978-966-521-218-8
632.
Публичные люди [Журнал] : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
633.
Публичные люди [Журнал] : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
634.
Публичные люди [Журнал] : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
635.
Курбацька Т.В. Публікації мемуарів у журналі "Киевская старина" (1882-1906 рр.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. історичних наук : 07.00.06 / Курбацька Т.В ; КНУТШ. – Київ, 2011
636.
Волянська Л.І. Публіцистика [Книга] = In print / Людмила Волянська. – Нью Йорк ; Ужгород : Ukrainian Book ; Патент, 2009. – 640 с. : іл. – Паралел. тит. арк. на укр. та англ. мовах. – ISBN 978-966-8760-81-5
637.
Соболев Б.В. Развитие интенсивной научно-производственной кооперации стран-членов СЭВ в отраслях АПК [Дисертація] : дисс. ... канд. экон. наук : 08.00.14 / Соболев Б.В. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко, Кафедра междунар. экон. отношений. – Киев, 1988
638.
Дашвар Л. РАЙ.центр [Книга] / Люко Дашвар. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2010. – 271 с. – ISBN 978-966-14-0369-6
639.
Слободян В.І. Раціональне використання енергетичних ресурсів компресорних станцій магістральних газопроводів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.13 / Слободян В.І. ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2011
640.
Стороженко В.Я. Реактори об"ємного типу з перемішувальними пристроями (розрахунок та конструювання) [Книга] : навчальний посібник [для студентів вищих навч. закладів] / В.Я. Стороженко, В.А. Смирнов. – Суми : Сумський державний університет, 2010. – 283 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 280-282. – ISBN 978-966-657-348-6
641.
Реальность фантастики [Електронный ресурс] : №10, №12, №11 за 2010 год / нф, киберпанк, хоррор, фэнтези. – [Б. м. : б. в.], 2010. – 1CD. – Заголовок з етикетки диску
642.
Реальность фантастики [Електронный ресурс] : №7, №8, №9 за 2010 год / нф, киберпанк, хоррор, фэнтези. – [Б. м. : б. в.], 2010. – 1 CD. – Заголовок з етикетки диску
643.
Революции на экспорт [Книга] / Кара-Мурза, О.О. Александров, М.О. Мурашкін, С.А. Телєгін; Сергей Кара-Мурза [и др.]. – Киев : Оріяни, 2007. – 528 с. – На обл. и титул. листе указан 1-й автор, соавторы указаны на обороте титул. листа на укр. языке. – ISBN 978-966-8305-71-9
644.
Таран О.П. Регенераційна здатність рослин картоплі за дії абіотичних чинників у культурі in vitro та ex vitro [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.12 / Таран О.П. ; КНУТШ. – Київ, 2011
645.
Таран О.П. Регенераційна здатність рослин картоплі за дії абіотичних чинників у культурі in vitro та ex vitro [Дисертація] : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.12 / Таран О.П. ; КНУТШ. – Київ, 2011
646.
Лендєл М.А. Регіон в системі прикордонного співробітництва [Книга] : монографія / М.А. Лендєл, П.Ю. Студеняк ; МОНУ ; Ужгородський нац. ун-т, Ф-т міжнародних відносин. – Ужгород : Карпати, 2009. – 472 с. : іл., табл. + Додаток: с. 325-457. – Бібліогр.: с. 458-470. – ISBN 978-966-671-222-9
647.
Сєрікова Т.М. Регіональна економіка у схемах і таблицях [Книга] : навчально-практичний посібник / Сєрікова Т.М., Гіковата Н.К., Шумська Г.М. ; МОНУ ; Харківський нац. економічний ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 176 с. – Бібліогр.: с. 166-173. – ISBN 978-966-676-399-3
648.
Коваленко С.О. Регуляторні ритми гемодинаміки та їх індивідуальні особливості у людей [Дисертація] : дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.13 / Коваленко С.О. ; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2009
649.
Репертуар української книги, 1798-1916 [Книга] : матеріали до бібліографії. – Львів : Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника НАНУ. – ISBN 966-02-2783-3
650.
Репертуар української книги, 1798-1916 [Книга] : матеріали до бібліографії. – Львів : Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника НАНУ. – ISBN 966-02-3154-7
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,