Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за липень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
626.
Доманов В.Н. Процессы тепломассообмена водоемов-охладителей с атмосферой [Книга] / В.Н. Доманов, А.Г. Костин, Е.И. Никифорович ; НАНУ ; Ин-т гидромеханики. – Киев : Наукова думка, 2011. – 320 с. – Проект "Наукова книга". – Библиогр.: с. 299-317. – ISBN 978-966-00-1055-0
627.
Говорун Д.Н. Проявление внутри - и межмолекулярных взаимодействий в колебательных спектрах некоторых жидкостей [Дисертація] : дисс. ... канд. физ.- мат. наук : 01.04.05 / Говорун Д.Н. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1986
628.
Коротков П.А. Проявление межмолекулярного и электрон-фононного взаимодействия в спектрах комбинационного рассеяния конденсированной фазы [Дисертація] : дисс. ... д-ра физ.- мат. наук : 01.04.05 / Коротков П.А. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1990
629.
Корольчук М.С. Психодіагностика [Книга] : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / М.С. Ковальчук, В.І. Осьодло ; за ред. М.С. Корольчука ; Київ. нац. торговел.-екон. ун-т ; Нац. акад. оборони України. – Київ : Ельга ; Ніка-Центр, 2010. – 399, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 396-398. – ISBN 978-966-521-272-0
630.
Дыченко Л.Ф. Психология деловых отношений в библиотеке [Книга] : научно-практическое пособие / Л.Ф. Дыченко. – Москва : Литера, 2011. – 158 с. – Библиогр.: с. 98-103. – (Современная библиотека / ред. совет.: Борисова О.О. [и др.] ; вып. 84). – ISBN 978-5-91670-052-7
631.
Психология и соционика межличностных отношений [Журнал] = Psychology and socionics of interpersonal relations : международный научно-практический журнал / Международный институт соционики. – Киев, 2002-
632.
Корольчук М.С. Психологія [Книга] : схеми, опорні конспекти, методики : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / М.С. Корольчук, В.М. Крайнюк, В.М. Марченко ; за заг. ред. М.С. Корольчука. – Київ : Ельга ; Ніка-Центр, 2011. – 318, [2] с. : табл. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-521-306-2
633.
Психологія сімейних взаємин [Книга] : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / М.С. Ковальчук [та ін.] ; за ред. М.С. Корольчука. – Київ : Ніка-Центр, 2011. – 294, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці тем, модулів та на с. 287. – ISBN 978-966-521-522-6

634.
Психологія судового розгляду кримінальних справ [Книга] : монографія / Михайло Костицький, Віталій Марчак, Олексій Черновський, Аліна Федіна ; МОНУ. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 400 с. – Бібліогр.: с. 377-399. – ISBN 978-966-423-130-2
635.
Корольчук М.С. Психофізіологія діяльності [Книга] : підручник для студентів вищих навчальних закладів / М.С. Корольчук. – [2-е вид.]. – Київ : Ельга ; Ніка-Центр, 2011. – 400 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 324-337. – ISBN 978-966-521-218-8
636.
Публичные люди [Журнал] : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
637.
Публичные люди [Журнал] : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
638.
Публичные люди [Журнал] : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
639.
Курбацька Т.В. Публікації мемуарів у журналі "Киевская старина" (1882-1906 рр.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. історичних наук : 07.00.06 / Курбацька Т.В ; КНУТШ. – Київ, 2011
640.
Волянська Л.І. Публіцистика [Книга] = In print / Людмила Волянська. – Нью Йорк ; Ужгород : Ukrainian Book ; Патент, 2009. – 640 с. : іл. – Паралел. тит. арк. на укр. та англ. мовах. – ISBN 978-966-8760-81-5
641.
Соболев Б.В. Развитие интенсивной научно-производственной кооперации стран-членов СЭВ в отраслях АПК [Дисертація] : дисс. ... канд. экон. наук : 08.00.14 / Соболев Б.В. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко, Кафедра междунар. экон. отношений. – Киев, 1988
642.
Дашвар Л. РАЙ.центр [Книга] / Люко Дашвар. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2010. – 271 с. – ISBN 978-966-14-0369-6
643.
Слободян В.І. Раціональне використання енергетичних ресурсів компресорних станцій магістральних газопроводів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.13 / Слободян В.І. ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2011
644.
Стороженко В.Я. Реактори об"ємного типу з перемішувальними пристроями (розрахунок та конструювання) [Книга] : навчальний посібник [для студентів вищих навч. закладів] / В.Я. Стороженко, В.А. Смирнов. – Суми : Сумський державний університет, 2010. – 283 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 280-282. – ISBN 978-966-657-348-6
645.
Реальность фантастики [Електронный ресурс] : №10, №12, №11 за 2010 год / нф, киберпанк, хоррор, фэнтези. – [Б. м. : б. в.], 2010. – 1CD. – Заголовок з етикетки диску
646.
Реальность фантастики [Електронный ресурс] : №7, №8, №9 за 2010 год / нф, киберпанк, хоррор, фэнтези. – [Б. м. : б. в.], 2010. – 1 CD. – Заголовок з етикетки диску
647.
Революции на экспорт [Книга] / Кара-Мурза, О.О. Александров, М.О. Мурашкін, С.А. Телєгін; Сергей Кара-Мурза [и др.]. – Киев : Оріяни, 2007. – 528 с. – На обл. и титул. листе указан 1-й автор, соавторы указаны на обороте титул. листа на укр. языке. – ISBN 978-966-8305-71-9
648.
Таран О.П. Регенераційна здатність рослин картоплі за дії абіотичних чинників у культурі in vitro та ex vitro [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.12 / Таран О.П. ; КНУТШ. – Київ, 2011
649.
Таран О.П. Регенераційна здатність рослин картоплі за дії абіотичних чинників у культурі in vitro та ex vitro [Дисертація] : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.12 / Таран О.П. ; КНУТШ. – Київ, 2011
650.
Лендєл М.А. Регіон в системі прикордонного співробітництва [Книга] : монографія / М.А. Лендєл, П.Ю. Студеняк ; МОНУ ; Ужгородський нац. ун-т, Ф-т міжнародних відносин. – Ужгород : Карпати, 2009. – 472 с. : іл., табл. + Додаток: с. 325-457. – Бібліогр.: с. 458-470. – ISBN 978-966-671-222-9
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,