Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за липень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
751.
У скарбниці наукової бібліотеки [Книга] : каталог виставки особистої колекції професора Валентина Андрійовича Сминтини / МОНУ ; Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Наукова б-ка ; [упор. : М.О. Подрезова, Т.М. Шершун ; наук. ред. О.В. Полевщикова ; бібліогр. ред. : Н.В. Мусієнко, О.В. Суровцева]. – Одеса : Астропринт, 2010. – 108 с., [28] с. іл. – (Книжкові колекції Наукової бібліотеки Одеського (Новоросійського) університету). – ISBN 978-966-190-304-2
752.
Лизанець П.М. Угорсько-український словник сталих словосполучень та виразів [Книга] = Magyar-Ukran allandosult szokapcsolatok es kifejezesek szotara / Петро Лизанець. – Ужгород : Карпати, 2009. – 560 с. – ISBN 978-966-671-170-3
753.
Юр"єв Е.В. Удосконалення нафтогазового сепараційного обладнання газорідинних сумішей [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.12 / Юр"єв Е.В. ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2011
754.
Тригуб І.Г. Удосконалення процесу випалу вапняку на основі управління режимом завантаження шахтної протитокової печі [Автореферат] : автореф. дис. канд. техн. наук : 05.16.02 / Тригуб І.Г. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України; Нац. металург. акад. України. – Дніпропетровськ, 2011
755.
Черненко В.И. Украина - выход из лабиринта [Книга] : очерки об украинском самосознании и путях преодоления распада общества и государства / Виктор Черненко. – Киев : Саммит-книга, 2010. – 360 с. – ISBN 978-966-7889-42-5
756.
Тигипко С.Л. Украина: проект развития [Книга] / Сергей Тигипко. – Киев : Саммит-книга, 2009. – 184 с. – ISBN 978-966-7889-28-9
757.
Рощин Н.В. Украинский "лохотрон" [Книга] : подлинные истории афер / Николай Рощин. – Киев : Саммит-книга, 2007. – 483, [1] с. – ISBN 978-966-7889-20-3
758.
Українська археографія [Книга] : сучас. стан та перспективи розвитку : тези доп. республіканської наради, груд., 1988 р. – Київ, 1988. – 252 с.
759.
Кондратюк Л.С. Українська духовна музична культура в історико-культурологічному вимірі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філософських наук : 09.00.12 / Кондратюк Л.С. ; КНУТШ. – Київ, 2011
760.
Чумак В.В. Українська мова як іноземна у системі кредитно-модульного навчання [Книга] : навчальний посібник / В.В. Чумак, О.Г. Чумак. – Київ : Знання, 2011. – 632 с. – Бібліогр.: с. 629-631. – ISBN 978-966-346-793-1
761.
Українська наукова термінологія [Книга] : збірник матеріалів науково-практичної конференції " Українська наукова термінологія. Суспільні та гуманітарні науки " / НАНУ ; Науково-вироб. підприємство "Вид-во "Наукова думка" НАНУ". – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1075-8
762.
Кулеша Н.М. Українська преса у Німеччині 1919-1945 рр.: формування та функціонування [Книга] / Надія Кулеша ; [наук. ред. М.М. Романюк ; відп. ред. Л.В. Сніцарчук] ; НАНУ ; Львівська нац. наукова б-ка України ім. В. Стефаника, Відділення "Науково-дослід. центр періодики". – Львів : ЛННБУ ім. В. Стефаника, 2009. – 344 с. + Додаток: с. 238-327. – Бібліогр.: с. 213-237. – (Українська періодика за кордоном). – ISBN 978-966-02-4674-4
763.
Курилишин К. Українське життя в умовах німецької окупації (1939-1944 рр.) [Книга] : за матеріалами україномовної легальної преси / Костянтин Курилишин ; НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника, Львів. від-ня Ін-ту укр. археології та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – Львів : [б. в.], 2010. – 325, [3] с. – Бібліогр. наприкінці розд. та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-5592-0
764.
Український історичний журнал [Журнал] : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 1957-. – ISSN 0130-5247
765.
Український медіа-ландшафт - 2010 [Книга] / Валерій Іванов [та ін.]. – Київ : Представництво Фонду Конрада Аденауера в Україні, 2011. – 40, [40] с. : іл., табл. – Кн.- "переверт".- Вид. в одній обкл. з кн. англ. мовою.- Паг. окрема. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Політична освіта = KAS Polisy Paper / Фонд Конрада Аденауера ; 17)
766.
Український тиждень [Журнал]. – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
767.
Український тиждень [Журнал]. – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
768.
Українсько-бельгійські літературні зв"язки, 1870 - 2008 [Книга] = Les relations litteraires ukraino-belges, 1870-2008 = Oekraїens-belgische literaire relaties, 1870-2008 : бібліографічний покажчик / НАНУ ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка ; [уклад. : Т. Добко, Я. Кравець, Н. Дацькова, М. Чиж ; редкол. : О. Онищенко (гол.), Т. Арсеєнко, В. Горовий та ін.]. – Київ ; Львів : [НБУВ], 2010. – 246 с. – ISBN 978-966-02-5372-8
769.
Красівський О.Я. Українсько-польські взаємини в 1917-1923 рр. [Книга] = Stosunki ukrainsko-polskie w latach 1917-1923 / Орест Красівський ; НАНУ ; Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД, 2008. – 544 с. – Бібліогр.: с. 481-524. – ISBN 978-966-02-4241-8
770.
Лизанець П.М. Українсько-угорський словник сталих словосполучень та виразів [Книга] = Ukran-magyar allandosult szokapcsolatok es kifejezesek szotara / Петро Лизанець. – Ужгород : Карпати, 2009. – 536 с. – ISBN 978-966-671-164-2
771.
Лютак І.З. Ультразвуковий контроль параметрів технічного стану магістральних трубопроводів [Книга] : монографія / І.З. Лютак, І.С. Кісіль. – Івано-Франківськ : Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, 2010. – 285 с. : іл. + Додаток: с. 271-285. – Бібліогр.: с. 249-270. – ISBN 978-9-666941-25-4
772.
Олейник В.В. Ультразвуковое управление параметрами СВЧ излучения в ферритах [Дисертація] : дисс. ... канд. физ.- мат. наук : 01.04.03 / Олейник В.В. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко, Кафедра квантовой радиофизики. – Киев, 1986
773.
Управление компанией [Журнал] / Агентство "Стандарт". – Киев, 1995-
774.
Лисенко В.В. Ухилення від сплати податків: виявлення та розслідування [Книга] : монографія / В.В. Лисенко, О.С. Задорожний, О.П. Дзісяк ; Нац. ун-т держ. податкової служби України ; Н.-д. центр з проблем оподаткування. – Київ : Істина, 2008. – 216 с. – ISBN 978-966-8909-15-3
775.
Баранова И.О. Участие Украинской ССР в советско-чехословацком сотрудничестве в области высшей школы [Дисертація] : дисс. ... канд. ист. наук : 07.00.03 / Баранова И.О. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР ; КГУ им. Шевченко. – Киев, 1987
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,