Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за липень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
801.
Мойсієнко І.І. Флора Північного Причорномор"я (структурний аналіз, синантропізація, охорона) [Дисертація] : дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.05 / Мойсієнко І.І. ; КНУТШ. – Київ, 2011
802.
Фокус [Журнал] : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
803.
Фокус [Журнал] : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
804.
Фокус [Журнал] : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
805.
Фокус [Журнал] : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
806.
Билецкий М.И. Формирование межотраслевого комплекса обслуживания населения региона (на материалах Львовской области) [Дисертація] : дисс. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Билецкий М.И. ; Львовский гос. ун-т им. Ивана Франко. – Киев, 1987
807.
Лысак Н.В. Формообразование свободных границ распадающихся струй [Дисертація] : дисс. ... канд. физ.- мат. наук : 01.02.05 / Лысак Н.В. ; АН УССР ; Ин-т электродинамики. – Киев, 1986
808.
Формування ринкових відносин в Україні [Журнал] : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
809.
Бабінчук І.І. Французька мова [Книга] = Cours superieur de francais : підручник для студентів старших курсів вищих навчальних закладів / І.І. Бабінчук ; МОНУ ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. – 486 с. – Паралел. тит. арк. на укр. та фр. мовах. – ISBN 978-966-613-789-3
810.
Крокіс А.М. Функіонально-стилістичні і прагматичні виміри ранньохристиянської гомілії [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.14 / Крокіс А.М. ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2011
811.
Татаровська О.В. Функціонування множинного заперечення в англійській мові (на матеріалі корпусів та мас-медійного дискурсу) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Татаровська О.В. ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011
812.
Смолій Ю.О. Хатнє малювання Петриківки другої половини XIX - першої третини XX століття (витоки, еволюція, художні особливості) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 17.00.06 / Смолій Ю.О. ; НАНУ, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та енології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2011
813.
Василега-Дерибас Хімія [Книга] : цікаві факти, досліди та запитання / Микола Василега-Дерибас. – Київ : Шк. світ, 2011. – 121, [5] с. : іл. – На тит. арк. також: Хімія. Біологія. Бібліотека. – (Бібліотека "Шкільного світу". Природничо-математичний напрям). – ISBN 978-966-451-593-8
814.
Хімія білка [Книга] : підручник [для студ. вищих навч. закладів] / Н.О. Сибірна [та ін.] ; за ред. Н.О. Сибірної ; МОНУ ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. – 394 с. : іл. – Бібліогр.: с. 390-393. – (Біологічні Студії). – ISBN 978-966-613-767-1
815.
Іванченко О.Г. Хорватські національно-політичні сили в Королівстві Сербів, Хорватів і Словенців / Югославії (1918-1941 рр.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. історичних наук:07.00.02 / О.Г. Іванченко; КНУТШ. – Київ, 2010
816.
Мінасян Н. Художня культура [Книга] : творчі завдання, тести, кросворди / Наталія Мінасян. – Київ : Шк. світ, 2011. – 118, [2] с. : іл., табл. – Авт на обкл. не зазнач.-На обкл. та тит. арк. : Ми з вами 15 років. – (Бібліотека "Шкільного світу". Загальнопедагогічний напрям ; Українська мова та література. Бібліотека). – ISBN 978-966-451-591-4
817.
Білоног Ю.І. Художня парадигма "автор-читач" у романній творчості Мілорада Павича [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.03 / Білоног Ю.І. ; КНУТШ. – Київ, 2011
818.
Локарєва Г.В. Художньо-естетична інформація в підготовці соціального педагога до професійного спілкування: теорія та практика [Книга] : монографія / Г.В. Локарєва ; Держ. вищий навч. заклад "Запорізький нац. ун-т" МОНУ, Каф. педагогіки та психології. – Запоріжжя : ЗНУ, 2007. – 376 с. : табл. – Бібліогр.: с. 265-294. – ISBN 966-599-294-5
819.
Маслак Н.Г. Ціноутворення на банківські продукти [Книга] : монографія / Н.Г. Маслак, О.А. Криклій. – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2010. – 122 с. – Бібліогр.: с. 110-115. – ISBN 978-966-8958-67-0
820.
Часопис української історії [Журнал] / КНУ ім. Тараса Шевченка. Каф-ра укр. історії та етнополітики. – Київ
821.
Стасюк Б.В. Часткові еквіваленти у відтворенні англомовних художніх текстів в українському перекладі (на матеріалі романів Дж.Р.Р.Толкіна "The Lord of the Rings" і У.К.Ле Гуїн "A Wizard of Earthsea") [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філологічних наук : 10.02.16 / Стасюк Б.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
822.
Молодцов А.И. Численное моделирование течений и смешения газов в соплах с учетом электронно-химической кинетики [Дисертація] : дисс. ... канд. физ.- мат. наук : 01.02.05 / Молодцов А.И. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1986
823.
Веретехина Л.В. Численное решение геофильтрационно-миграционных задач [Дисертація] : дисс. ... канд. физ.- мат. наук : 01.02.05 / Веретехина Л.В. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1989
824.
Горбійчук М.І. Числові методи і моделювання на ЕОМ [Книга] : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / М.І. Горбійчук, Є.П. Пістун. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 408 с. : іл. – Бібліогр.: с. 407-408. – ISBN 978-966-694-098-1
825.
Чухліб Т.В. Шлях до Полтави: Україна і Росія за доби гетьмана Мазепи [Книга] / Тарас Чухліб. – Київ : Наш час, 2008. – 263 с. : іл. – Бібліогр.: с. 252-262. – (Невідома Україна). – ISBN 978-966-1530-11-8
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,