Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за липень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
776.
Факультет кібернетики: досягнення, проблеми, перспективи розвитку [Книга] / КНУТШ ; [коміс. Вчен. ради: Городній М.Ф. (голова коміс.) та ін.]. – Київ, 2011. – 120 с. : іл., табл.
Аналіз навчально-методичної, наукової і виховної роботи факультету кібернетики за останні п"ять років
777.
Антонюк Т.М. Фенольні та ліпідні компоненти різних за акліматизаційною здатністю видів роду Rhododendron L. [Дисертація] : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.12 / Антонюк Т.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011
778.
Томчук Л.В. Феномен жіночого письменства в українській літературі кінця XIX та початку XX століть [Дисертація] : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 ; 10.01.06 / Томчук Л.В. ; МОНУ ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2010
779.
Бескова И.А. Феномен сознания [Книга] / И.А. Бескова, И.А. Герасимова, И.П. Меркулов ; Российская акад. наук, Ин-т философии. – Москва : Прогресс-Традиция, 2010. – 367 с. – ISBN 5-89826-307-1
780.
Танцюра Л.Я. Физические процессы формирования скрытого изображения в оптических регистрирующих средах, содержащих абиетиновую кислоту или эргостерин и краситель [Дисертація] : дисс. ... канд. физ.- мат. наук : 01.04.05 / Танцюра Л.Я. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1986
781.
Сергейчик Е.М. Философия истории [Книга] / Е.М. Сергейчик ; [отв. ред.: В.П. Сальников, Ю.А. Сандулов] ; МВД России ; Санкт-Петербургский ун-т. – Санкт-Петербург : Лань, 2002. – 608 с. – (Мир культуры, истории и философии / [редкол.: Ю.Н. Солонин, В.П. Сальников, А.А. Еремичев и др.] ; Мир философии). – ISBN 5-8114-0333-X
782.
Философские науки [Журнал] : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва : Гуманитарий, 1958-. – ISSN 0235-1188
783.
Фізика [Книга] : конспект лекцій для студ. напрямів підготовки: 6.050801 "Мікро- та наноелектроніка", 6.050802 "Електронні пристрої та системи", 6.050701 "Електротехніка та електротехнології", 6.050201 "Системна інженерія" усіх форм навчання / МОНУ ; Сумський держ. ун-т ; [уклад. О.В. Лисенко]. – Суми : СумДУ
784.
Ткаченко В.Г. Фізичні основи фотоелектроніки металічних кристалів [Книга] / В.Г. Ткаченко, О.І. Кондрашев, І.М. Максимчук ; НАНУ ; Ін-т проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича. – Київ : [Академперіодика], 2009. – 214 с. : іл. – ISBN 978-966-02-5631-6
785.
Філологічні трактати [Журнал] : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 1994-
786.
Філологічні трактати [Журнал] : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 1994-
787.
Решмеділова О.М. Філософсько-антропологічні засади української культури кінця XIX - початку XX століть [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.12 / Решмеділова О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011
788.
Гріценко Х.В. Фінансове регулювання відкритої економіки в умовах глобальних ризиків [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Гріценко Х.В. ; НАН України; Ін-т світової економіки і міжнар. відносин. – Київ, 2011
789.
Фінансовий контроль [Журнал] : всеукраїнський науково-практичний журнал / Головне контрольно-ревізійне управління України. – Київ, 1999-
790.
Сідак М.В. Фінансово-правове регулювання банківських відносин в Європейському Союзі та країнах Східної Європи: порівняльний аналіз [Дисертація] : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Сідак М.В. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2011
791.
Мойсієнко І.І. Флора Північного Причорномор"я (структурний аналіз, синантропізація, охорона) [Дисертація] : дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.05 / Мойсієнко І.І. ; КНУТШ. – Київ, 2011
792.
Фокус [Журнал] : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
793.
Фокус [Журнал] : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
794.
Фокус [Журнал] : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
795.
Фокус [Журнал] : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
796.
Билецкий М.И. Формирование межотраслевого комплекса обслуживания населения региона (на материалах Львовской области) [Дисертація] : дисс. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Билецкий М.И. ; Львовский гос. ун-т им. Ивана Франко. – Киев, 1987
797.
Лысак Н.В. Формообразование свободных границ распадающихся струй [Дисертація] : дисс. ... канд. физ.- мат. наук : 01.02.05 / Лысак Н.В. ; АН УССР ; Ин-т электродинамики. – Киев, 1986
798.
Формування ринкових відносин в Україні [Журнал] : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
799.
Бабінчук І.І. Французька мова [Книга] = Cours superieur de francais : підручник для студентів старших курсів вищих навчальних закладів / І.І. Бабінчук ; МОНУ ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. – 486 с. – Паралел. тит. арк. на укр. та фр. мовах. – ISBN 978-966-613-789-3
800.
Крокіс А.М. Функіонально-стилістичні і прагматичні виміри ранньохристиянської гомілії [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.14 / Крокіс А.М. ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2011
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex